W skrócie

Składy Obwodowych Komisji Wyborczych

Na stronach BIP w zakładce Wybory i Referenda opublikowano składy Obwodowych Komisji Wyborczych

Stan realizacji projektu OZE

W dniu 7 września 2018 r. została podpisana umowa na wykonanie dostawy i montażu kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych oraz pomp napowietrznych do cwu. Obecnie przygotowywane są umowy pomiędzy Gminą a mieszkańcem. Planowany termin wpłaty II transzy (ostatniej) wkładu własnego: październik 2018 r. Niestety nie uda się w 2018 r. zamontować kotłów na biomasę. Planowany termin wykonania wszystkich instalacji - do połowy 2019 r.

Ogłoszenie wyników konkursu

Na stronach Biuletynu Informacji Publicznej opublikowano zarządzenie Wójta Gminy Żyraków w spawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Oferta z bezpieczeństwa

Na stronach BIP ukazała się uproszczona oferta realizacja zadania publicznego z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Ogłoszenie o naborze 2018

Na stronach BIP opublikowano zarządzenie Wójta Gminy Żyraków w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku.


Na stronach NIP opublikowano ogłoszenie o naborze kandydatów do komisji konkursowej w ramach otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Wójta Gminy Żyraków w dniu 14 sierpnia 2018 r.


Gościmy

Odwiedza nas 26 gości oraz 0 użytkowników.

Wyszukiwarka

Dzień Edukacji Narodowej w Gminie Żyraków

Ćwiczenia jednostek OSP w Straszęcinie

"Złota Setka Podkarpacia"

Zaproś ZUS do swojej firmy, instytucji.

OGROMNE GRATULACJE !!!

Gmina Żyraków – najlepsza gmina wiejska we współzawodnictwie sportowym w województwie

Złote Gody w Gminie Żyraków

Ćwiczenia obronne w gminie Żyraków

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU - Tereny Inwestycyjne w Gminie Żyraków

ZUS zaprasza uczniów i nauczycieli do udziału w projekcie „Lekcje z ZUS”

Zbiórka makulatury na budowę kolejnych studni w Afryce

Powiatowe Senioralia w Dębicy

Otwarcie Dworku w Żyrakowie - fotorelacja.

Gminne obchody Dnia Sybiraka w Mokrem - fotorelacja

Komunikat Podkarpackiego Lekarza Weterynarii - Szczepienia

Narodowe Czytanie "Przedwiośnia" w Gminie Żyraków

Piotr Gliński wręczył promesy rodzicom z Nagoszyna

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy

Fotorelacja z Dnia Ziemniaka w Wiewiórce, 02-09-2018 r.

Piknik rodzinny - Zawierzbie 25-08-2018 r. - Fotogaleria

RUSZA REGIONALNY KONKURS GRANTOWY 2018

Nowy projekt wymiany pieców.

Dożynki Gminne 19 sierpnia 2018 r. - Nagoszyn

Dożynki Gminne 2018 - fotorelacja

EKO PIKNIK „POD CHMURKĄ” W ŻYRAKOWIE

"Aktywny samorząd" program dla niepełnosprawnych

Społecznicy powiatu dębickiego w Straszęcinie

74. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

Magia Działania w Nagoszynie

Pracuję legalnie - plakat promocyjny

Komunikat Marszałka Województwa Podkarpackiego (2)

Wójt Gminy Żyraków przypomina !

Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze 2018

Gminne Zawody Pożarnicze 2018 - fotorelacja

Dni Gminy Żyraków 2018 - Mecz Piłki Nożnej

Dni Gminy Żyraków 2018 - dzień pierwszy (foto)

Podkategorie

Informator

Urząd Gminy w Żyrakowie: tel. 146807121, fax: 146807124, gmina@zyrakow.plwww.zyrakow.pl

GOPS Żyraków: tel. 146807105, 146807104, gopszyrakow@zyrakow.plwww.gopszyrakow.pl

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żyrakowie: tel. 146822638, gzgk_zyrakow@interia.pl

Zespół Obsługi Finansowo Administracyjnej: tel. 146822636, 146822911, 146822921, zofa@zyrakow.pl

Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie tel. 146812819, ckipzyrakow@gmail.comwww.ckip-zyrakow.org

Gminna Biblioteka Publiczna w Żyrakowie: tel. 146822892, bibliotekazyrakow@gmail.com, www.bibliotekazyrakow.pl

 Gminny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej: tel. 146701217