W skrócie

Stan realizacji projektu OZE

W dniu 7 września 2018 r. została podpisana umowa na wykonanie dostawy i montażu kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych oraz pomp napowietrznych do cwu. Obecnie przygotowywane są umowy pomiędzy Gminą a mieszkańcem. Planowany termin wpłaty II transzy (ostatniej) wkładu własnego: październik 2018 r. Niestety nie uda się w 2018 r. zamontować kotłów na biomasę. Planowany termin wykonania wszystkich instalacji - do połowy 2019 r.

Ogłoszenie wyników konkursu

Na stronach Biuletynu Informacji Publicznej opublikowano zarządzenie Wójta Gminy Żyraków w spawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Oferta z bezpieczeństwa

Na stronach BIP ukazała się uproszczona oferta realizacja zadania publicznego z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Ogłoszenie o naborze 2018

Na stronach BIP opublikowano zarządzenie Wójta Gminy Żyraków w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku.


Na stronach NIP opublikowano ogłoszenie o naborze kandydatów do komisji konkursowej w ramach otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Wójta Gminy Żyraków w dniu 14 sierpnia 2018 r.


Informacja Wójta Gminy

Na stronach BIP pojawiła się informacja Wójta Gminy Żyraków z dnia 30 stycznia 2018 r. o warunkach i kryteriach przyjmowania dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Żyraków, obowiązujących w rekrutacji na rok szk. 2018/2019.

Gościmy

Odwiedza nas 28 gości oraz 0 użytkowników.

Wyszukiwarka

Aktywne ferie zimowe w CKiP już za nami.

Tradycyjnie podczas Ferii Zimowych w Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej zorganizowano dla dzieci zajęcia, które odbywały się od poniedziałku do piątku w godzinach 9.30- 12.30. Jak co roku maluchy chętnie i licznie uczestniczyli w tych spotkaniach. Uczestnicy zajęć brali udział w różnych zajęciach plastycznych, tanecznych (zajęcia hip-hop, rytmiczno-taneczne) oraz w wielu grach planszowych, logicznych i zabawach zespołowych. Aby uatrakcyjnić zajęcia zorganizowano wycieczkę do Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Żyrakowskiej, gdzie wykonano prace z gliny. Po wyschnięciu zostały one wypalone i przekazane dzieciom na pamiątkę.

Zorganizowano także dla dzieci spotkanie ze strażakami z OSP w Woli Żyrakowskiej, którzy zaprezentowali udzielanie pierwszej pomocy, profesjonalne stroje bojowe strażaków, pokaz systemu bojowego gaśniczego. Miało miejsce również spotkanie z policjantami, którzy przygotowali dla małych uczestników zajęć prezentację na temat zagrożeń w sieci oraz bezpiecznego poruszania się po drodze. Ferie zakończyły się wspólną zabawą karnawałową.

Ferie w Świetlicy Wiejskiej w Woli Wielkiej

Podczas ferii zimowych Świetlica w Woli Wielkiej dostępna była dla dzieci i młodzieży od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 14.00. Organizowane były zajęcia plastyczne, jak i techniczne. Dzieci wspólnie malowały kredkami, farbkami i flamastrami. Wykonaly również karmnik oraz z chęcią lepiły z masy solnej, wycinały kolorowe maski i wykonały magiczne słoiczki. Dzieci miały możliwość korzystania z komputerów oraz z różnych logicznych gier planszowych.

Ogromną radość sprawił wybuch lawy z własnoręcznie wykonanych wulkanów. Na świetlicy nie zabrakło też słodkich pączków, a także zabawy w pięknych karnawałowych strojach. Czas ferii został w pełni wykorzystany i minął w bardzo miłej i przyjemnej atmosferze.

Ferie w Świetlicy Wiejskiej w Wiewiórce

Ferie zimowe w Wiejskiej Świetlicy w Wiewiórce trwały od 29 stycznia do 9 lutego 2018 r. W tym czasie dla dzieci i młodzieży zostały zorganizowane zajęcia. Prowadzone były od poniedziałku do piątku w godzinach od 13.00 do 17.00. Zajęcia obfitowały w liczne zabawy, gry, quizy rozwijające pamięć i koncentrację, zabawy ruchowe, rozgrywki w tenisa oraz w piłkarzyki i gry stolikowe. W programie nie mogło również zabraknąć zajęć plastycznych i technicznych. Jednak największą radość sprawił małym uczestnikom zajęć wyjazd na kręgle oraz do Flyparku w Rzeszowie. Dzięki świetlicy dzieci, młodzież mogły w sposób bezpieczny i atrakcyjny spędzić czas wolny od zajęć szkolnych. Zajęcia prowadzone w świetlicy pozwoliły dzieciom spędzić czas aktywnie i miło.

Ferie w Świetlicy Wiejskiej w Straszęcinie

Ferie zimowe w Świetlicy Wiejskiej w Straszęcinie trwały w dniach od 05.02.2018 do 09.02.2018. Dzieci uczestniczące w zorganizowanych zajęciach spędzały miło wolny czas podczas wykonywania prac plastycznych jak i kulinarnych. Grały wspólnie w różne gry planszowe i bilarda. Zapoznawały się z tradycjami takimi jak: Walentynki czy Tłusty Czwartek. Wykonywały piękne kartki walentynkowe i szyły serduszka. Odbyły się również wybory na 'Mini Sołtysa', którym został Mikołaj Drąg. Ferie zakończyły się słodkim poczęstunkiem dla wszystkich małych uczestników zajęć.

 Ferie zimowe w CKiP w Woli Żyrakowskiej

Ferie w Świetlicy Wiejskiej w Straszęcinie

Ferie w Świetlicy Wiejskiej w Woli Wielkiej

,

Ferie w Świetlicy Wiejskiej w Wiewiórce

Ferie w Świetlicy Wiejskiej w Bobrowej Woli

Informator

Urząd Gminy w Żyrakowie: tel. 146807121, fax: 146807124, gmina@zyrakow.plwww.zyrakow.pl

GOPS Żyraków: tel. 146807105, 146807104, gopszyrakow@zyrakow.plwww.gopszyrakow.pl

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żyrakowie: tel. 146822638, gzgk_zyrakow@interia.pl

Zespół Obsługi Finansowo Administracyjnej: tel. 146822636, 146822911, 146822921, zofa@zyrakow.pl

Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie tel. 146812819, ckipzyrakow@gmail.comwww.ckip-zyrakow.org

Gminna Biblioteka Publiczna w Żyrakowie: tel. 146822892, bibliotekazyrakow@gmail.com, www.bibliotekazyrakow.pl

 Gminny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej: tel. 146701217