W skrócie

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Informujemy iż z dniem dzisiejszym na platformie BIP pojawiła się oferta realizacji zadania publicznego:

"Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej"

Oferta realizacji zadania publicznego

Informujemy iż z dniem dzisiejszym na platformie BIP pojawiła się oferta realizacji zadania publicznego:

"Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży w 2019 roku z różnych dyscyplin sportowych"

Gościmy

Odwiedza nas 43 gości oraz 0 użytkowników.

Wyszukiwarka

   

Ostrzeżenie hydrologiczne Wojewody Podkarpackiego

Mając na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa w sytuacji niesprzyjających zjawisk hydrologiczno-meteorologicznych, spływu wód w rzekach i potokach niezbędne jest podjęcie skutecznych działań prewencyjnych.

W środę dnia 16.05.2018 i czwartek dnia 17.05.2018 przez województwo podkarpackie przemieszczać się będzie niż z układem frontów atmosferycznych. W związku z tym prognozuje się opady deszczu miejscami o natężeniu silnym. Miejscami wystąpią także burze, lokalnie z gradem. Prognozowa suma opadów, od środy rano do czwartku wieczorem: od 30 mm do 50 mm, lokalnie do 100 mm.

W związku z powyższym, proszę o podjęcie działań prewencyjnych przez zapewnienie stałego monitoringu sytuacji na rzekach, przegląd stanu zaopatrzenia magazynów przeciwpowodziowych i ewentualne uzupełnienie asortymentu, utrzymanie w gotowości do reagowania na zagrożenia planowane środki i siły. Szczególną uwagę proszę zwrócić na mosty, jazy, przepusty, ujęcia wody oraz obszary zamieszkałe, głównie w rejonach rzek nieobwałowanych.

Wobec powyższego, proszę zapewnić poprzez podległe sobie struktury całodobowy monitoring sytuacji, jak i ewentualne podejmowanie działań w rejonach zagrożonych. 

Ponadto, proszę przekazać ostrzeżenie miejscowej ludności, jak też osobom przebywającym na terenie wystąpienia zagrożenia.

Wojewoda Podkarpacki

(-) Ewa Leniart

 

Telefony dyżurne Urzędu Gminy w Żyrakowie.

  • 692452248

  • 692452316

  • 600568048

  • 694486204

  • 784485427

Informator

Urząd Gminy w Żyrakowie: tel. 146807121, fax: 146807124, gmina@zyrakow.plwww.zyrakow.pl

GOPS Żyraków: tel. 146807105, 146807104, gopszyrakow@zyrakow.plwww.gopszyrakow.pl

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żyrakowie: tel. 146822638, gzgk_zyrakow@interia.pl

Zespół Obsługi Finansowo Administracyjnej: tel. 146822636, 146822911, 146822921, zofa@zyrakow.pl

Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie tel. 146812819, ckipzyrakow@gmail.comwww.ckip-zyrakow.org

Gminna Biblioteka Publiczna w Żyrakowie: tel. 146822892, bibliotekazyrakow@gmail.com, www.bibliotekazyrakow.pl

 Gminny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej: tel. 146701217