W skrócie

Oferta realizacji zadania publicznego - przeciwdziałanie

Na stronach BIP Gminy Żyraków pojawiła się oferta realizacji zadania publicznego dotycząca przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Informujemy iż z dniem dzisiejszym na platformie BIP pojawiła się oferta realizacji zadania publicznego:

"Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej"

Oferta realizacji zadania publicznego

Informujemy iż z dniem dzisiejszym na platformie BIP pojawiła się oferta realizacji zadania publicznego:

"Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży w 2019 roku z różnych dyscyplin sportowych"

Gościmy

Odwiedza nas 34 gości oraz 0 użytkowników.

Wyszukiwarka

Top Inwestycje 2019

 Kompleksowa ochrona powietrza gmin związku dorzecza Wisłoki została nagrodzona w konkursie Top Inwestycje Komunalne. Na zdjęciu odbierający nagrodę w imieniu Związku Grzegorz Reguła, zastępca wójta gminy Żyraków Grzegorz Reguła.

 Celem organizowanego przez PortalSamorzadowy.pl i Grupę PTWP konkursu jest pokazanie skali inwestycji komunalnych oraz ich prorozwojowego efektu dla gospodarki, regionu i mieszkańców.

W konkursie nagradzani są Ci, którzy dzięki odważnym prorozwojowym decyzjom inwestycyjnym stają się liderami środowiska, wyznaczają trendy.

Głównymi kryteriami oceny są:

  • •rozmach inwestycji w odniesieniu do budżetu i możliwości samorządu,
  • •walory estetyczne,
  • •funkcjonalność,
  • •nowatorstwo,
  • •współpraca z lokalną społecznością na etapie projektowania inwestycji,
  • •montaż finansowy (koncesja, kredyt, dotacja, PPP etc.),
  • •aktywne gospodarowanie majątkiem.

 
 Informator

Urząd Gminy w Żyrakowie: tel. 146807121, fax: 146807124, gmina@zyrakow.plwww.zyrakow.pl

GOPS Żyraków: tel. 146807105, 146807104, gopszyrakow@zyrakow.plwww.gopszyrakow.pl

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żyrakowie: tel. 146822638, gzgk_zyrakow@interia.pl

Zespół Obsługi Finansowo Administracyjnej: tel. 146822636, 146822911, 146822921, zofa@zyrakow.pl

Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie tel. 146812819, ckipzyrakow@gmail.comwww.ckip-zyrakow.org

Gminna Biblioteka Publiczna w Żyrakowie: tel. 146822892, bibliotekazyrakow@gmail.com, www.bibliotekazyrakow.pl

 Gminny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej: tel. 146701217