W skrócie

Punkt poboru próbek krwi

W ośrodku zdrowia w Żyrakowie funkcjonuje punkt poboru próbek (krwi i moczu). Z możliwości oddania swoich próbek do badań mogą skorzystać pacjenci ośrodka zdrowia w Żyrakowie. Materiał do badań można oddać w każdy wtorek i czwartek w godzinach od 7.00 do 9.00. Badania dla pacjentów spoza ośrodka a także wszystkie badania nie będące w gestii lekarza POZ są odpłatne.

Godziny otwarcia

Informujemy, że z dniem 1 marca 2019 r. zostały zmienione godziny pracy Urzędu Gminy w Żyrakowie. Urząd Gminy pracuje w następujących godzinach:

poniedziałek – od 08:00 do 16:00
wtorek - piątek – od 07:00 do 15:00

Gościmy

Odwiedza nas 38 gości oraz 0 użytkowników.

Wyszukiwarka

Pogoda dla gminy Żyraków


Informujemy o rozpoczęciu naboru projektów w Regionalnym Konkursie Grantowym  –  organizacje pozarządowe, w tym OSP, miejskie i gminne domy kultury oraz powiatowe, miejskie i gminne biblioteki mogą uzyskać dotację w wysokości do 8 500 zł. Dotacja przyznawana jest na półroczne działania młodych osób w wieku 13-19 lat, pochodzących ze wsi i miast do 20 tysięcy mieszkańców. Nabór wniosków trwa do 25 października br., a same projekty będą realizowane pomiędzy 1 lutego a 31 sierpnia 2019 roku. 16 sierpnia 2018 roku Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła rozpoczęcie Regionalnego Konkursu Grantowego w ramach Programu „Równać Szanse 2018” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Celem Programu jest wyrównanie szans młodych ludzi na dobry start w dorosłe życie. Chodzi o sytuację, w której młody człowiek z małej miejscowości potrafi samodzielnie i świadomie osiągać wyznaczone przez siebie cele myśląc perspektywicznie o własnej przyszłości.

Informujemy o rozpoczęciu naboru projektów w Regionalnym Konkursie Grantowym  –  organizacje pozarządowe, w tym OSP, miejskie i gminne domy kultury oraz powiatowe, miejskie i gminne biblioteki mogą uzyskać dotację w wysokości do 8 500 zł. Dotacja przyznawana jest na półroczne działania młodych osób w wieku 13-19 lat, pochodzących ze wsi i miast do 20 tysięcy mieszkańców. Nabór wniosków trwa do 25 października br., a same projekty będą realizowane pomiędzy 1 lutego a 31 sierpnia 2019 roku. 16 sierpnia 2018 roku Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła rozpoczęcie Regionalnego Konkursu Grantowego w ramach Programu „Równać Szanse 2018” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Celem Programu jest wyrównanie szans młodych ludzi na dobry start w dorosłe życie. Chodzi o sytuację, w której młody człowiek z małej miejscowości potrafi samodzielnie i świadomie osiągać wyznaczone przez siebie cele myśląc perspektywicznie o własnej przyszłości.

Gmina Żyraków, biorąc pod uwagę duże zainteresowanie mieszkańców, przystąpiła do przygotowania dwóch wspólnych Projektów, w ramach których możliwe będzie otrzymanie dofinansowania na wymianę starego pieca lub kotła na nowoczesny kocioł na gaz lub ekogroszek:

 • „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – Projekt 3.3.1”, który obejmować będzie wymianę dotychczasowych źródeł ciepła (pieców, kotłów na paliwa stałe) na kotły gazowe,
 • „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – Projekt 3.3.2”, który obejmować będzie wymianę dotychczasowych źródeł ciepła (pieców, kotłów na paliwa stałe) na kotły węglowe 5-klasy + EcoDesign.

W imieniu Gmin, o dofinansowanie ww. Projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, III Osi priorytetowej Czysta energia, Działania 3.3 Poprawa jakości powietrza ubiegać się będzie Związek Gmin Dorzecza Wisłoki.

Czytaj więcej ...

W niedzielę 19 sierpnia 2018 r. w Nagoszynie odbyły się Dożynki Gminne - coroczne Święto Rolników, których organizatorami byli: Wójt Gminy Żyraków, Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie, Sołectwo Nagoszyn, Zespół Szkół w Nagoszynie, Jednostka OSP w Nagoszynie oraz Stowarzyszenie „Nagoszyn Otwarty Na Zmiany”. Obchody rozpoczęły się uroczystą Mszą św., koncelebrowaną przez Proboszcza  ks. Kazimierza Talarka, podczas której wszyscy zgromadzeni w Kościele Parafialnym pw. Św Antoniego Padewskiego w Nagoszynie dziękowali za tegoroczne plony. Następnie na placu obok Zespołu Szkół w Nagoszynie nastąpiło oficjalne rozpoczęcie Uroczystości. Po powitaniu przez Pana Wójta Marka Rączkę oraz dyrektor szkoły Renatę Gurak - wszystkich Gości i mieszkańców gminy przedstawieni zostali Starostwie Dożynek. W tym roku zaszczytną rolę Starostów pełnili: Pani Małgorzata Sehn z Bobrowej oraz Pan Roman Węgrzyn z Nagoszyna. Przekazali oni gospodarzowi chleb upieczony ze zbóż z tegorocznych plonów, który następnie  został podzielony i rozdany wszystkim zgromadzonym.

Na stronach BIP ukazała się uproszczona oferta realizacja zadania publicznego z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Spółka DEZAKO ogłasza, że odbiór odpadów wielkogabarytowych w ramach zbiórki doraźnej odbędzie się w miesiącu Sierpień w dniach:

Straszęcin- 22 sierpień 2018 r.

Zasów, Mokre, Nagoszyn - 24 sierpień 2018 r.

Wiewiórka, Góra Motyczna, Wola Wielka - 23 sierpnia 2018 r.

Korzeniów, Bobrowa, Bobrowa Wola - 23 sierpień 2018 r.

Żyraków, Zawierzbie, Wola Żyrakowska -14 sierpień 2018 r. 

Miło nam poinformować, że projekt "Odnawialne źródła energii w gminach partnerskich” złożony przez gminę Żyraków w ramach działania 3.1 Rozwój OZE – projekty parasolowe został zakwalifikowany do dofinansowania. Oficjalne wyniki znajdują się na stronie www.rpo.podkarpackie.pl.

W dniu 23 czerwca 2017 r. Gmina Żyraków podpisała z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Umowę dotacyjną Nr 77/2017/OZ/R/DA na dofinansowanie zadania pn: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Żyraków” w ramach programu priorytetowego: „SYSTEM – Wspieranie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej” realizowanych przez WFOŚ i GW Część I – Usuwanie wyrobów zawierających azbest”.

Kwota dotacji obejmuje środki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie w wysokości 50% i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w wysokości 35% stanowiące łącznie 85% kosztów zadania oraz 15% dofinansowania pokrywanego przez Gminę Żyraków.

Fundusz Natalii Partyki w partnerstwie z siecią sklepów Biedronka po raz trzeci uruchomił program stypendialny dla zdolnych sportowców.

Stypendystami Funduszu byli m.in. Maria Andrejczyk, która zajęła czwarte miejsce w konkursie rzutu oszczepem na olimpiadzie w Rio de Janerio i Bartosz Tyszkowski – zdobywca srebrnego medalu w pchnięciu kulą podczas Igrzysk Paraolimpijskich w Rio de Janerio. Poznaj również innych stypendystów Funduszu.

Kto może dostać stypendium z Funduszu Stypendialnego Natalii Partyki? Sportowcy w wieku od 17 do 22 lat, którzy:

 • osiągają wysokie wyniki w sporcie na poziomie klasy sportowej odpowiedniej do ich kategorii wiekowej, w dyscyplinach indywidualnych lub grach zespołowych, w dyscyplinach olimpijskich lub paraolimpijskich.
 • z różnych przyczyn mają problemy z rozwojem kariery, ale jednocześnie mają sprecyzowane cele sportowe.

Projekt jest skierowany do grupy 570 osób będących w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy oraz posiadających największe potrzeby w dostępie do edukacji, deklarujących z własnej inicjatywy chęć podnoszenia, uzupełniania i potwierdzania umiejętności z języka angielskiego. W ramach projektu oferujemy bezpłatne szkolenie z języka angielskiego trwające 240 godzin na poziomie A1+A2 lub poziomie B1+B2 z materiałami dydaktycznymi: podręczniki i ćwiczenia oraz akredytowanym egzaminem.

W niedzielę 20 sierpnia 2017 r. w Wiewiórce odbyło się coroczne święto rolników – Dożynki Gminne. Obchody rozpoczęły się uroczystą Mszą św., podczas której wszyscy zgromadzeni w Kościele Parafialnym św. Maksymiliana Marii Kolbego dziękowali za tegoroczne obfite plony. Następnie po przejściu na stadion sportowy nastąpiło oficjalne rozpoczęcie uroczystości. Po przywitaniu przez Pana Wójta Marka Rączkę - gospodarza tegorocznych Dożynek - wszystkich zgromadzonych gości i mieszkańców gminy przedstawieni zostali Starostwie Dożynek, którzy przekazali gospodarzowi chleb upieczony ze zbóż z tegorocznych plonów. W tym roku zaszczytną funkcję starostów pełnili Pani Aneta Mikrut z Wiewiórki oraz Pan Tomasz Duma z Żyrakowa. Następnie chleb dożynkowy został podzielony i rozdany pośród wszystkich zebranych.

W Gminie Żyraków od dnia 28 sierpnia 2017 r. rozpoczynamy akcję zbiórki makulatury, z której całkowity dochód zostanie przeznaczony na rzecz budowy studni w Afryce. Zbiórka prowadzona będzie we współpracy z archidiecezją przemyską oraz diecezją rzeszowską. Co roku z powodu braku czystej wody i odpowiednich warunków sanitarnych umiera 2 miliony ludzi – to tak, jakby z powierzchni świata znikało miasto wielkości Warszawy. Życie i zdrowie tracą przede wszystkim dzieci – ich organizm ma najmniej siły, by obronić się przed zarazkami znajdującymi się w brudnej wodzie. Owszem, zdarzają się sytuacje, w których ludzie wędrują wiele godzin, aby pozyskać wodę. Często jest jednak brudna, błotnista i zanieczyszczona, a czerpanie wody z niebezpiecznych źródeł wiąże się z ryzykiem zakażenia pasożytami i malarią. 

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach komputerowych, które będą organizowane na terenie woj. podkarpackiego w okresie wrzesień 2017 – czerwiec 2018 r. Szkolenie jest skierowane do osób, które chcą nauczyć się korzystania z komputera w życiu codziennym i zawodowym. W trakcie zajęć osoby zapoznają się m. in. z zasadami pisania tekstów, dokonywania obliczeń, poszukiwania informacji w Internecie, wypełniania formularzy elektronicznych, obsługiwania poczty elektronicznej i bezpiecznego korzystania z zasobów internetu. 

W dniu 28 sierpnia 2017 roku na terenie Gminy Żyraków w miejscowościach:

 • Zawierzbie, Straszęcin, Żyraków, Wola Żyrakowska, Zasów, Mokre, Góra Motyczna.

W dniu 29 sierpnia 2017 roku na terenie Gminy Żyraków w miejscowościach:

 • Wola Wielka, Bobrowa, Bobrowa Wola, Korzeniów, Wiewiórka, Nagoszyn.

  Zostanie przeprowadzona zbiórka doraźna w ramach, której odbierane będą następujące rodzaje odpadów:

 • odpady wielkogabarytowe (sofy, szafy, stoły, fotele, krzesła)
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (komputery, telewizory, sprzęt RTV i AGD) urządzenia muszą być w całości
 • zużyte opony,

Podczas zbiórki nie będą odbierane budowlano – remontowe, odpady samochodowe oraz żużle i popioły. Prosimy o wystawienie odpadów do godz. 7.00 do drogi przejazdu samochodu.

W dniu 28 sierpnia 2017 roku na terenie Gminy Żyraków w miejscowościach:

 • Zawierzbie, Straszęcin, Żyraków, Wola Żyrakowska, Zasów, Mokre, Góra Motyczna.

W dniu 29 sierpnia 2017 roku na terenie Gminy Żyraków w miejscowościach:

 • Wola Wielka, Bobrowa, Bobrowa Wola, Korzeniów, Wiewiórka, Nagoszyn.

  Zostanie przeprowadzona zbiórka doraźna w ramach, której odbierane będą następujące rodzaje odpadów:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie informuje, iż dysponuje nową ofertą skierowaną do osób fizycznych, polegającą na wsparciu inwestycji proekologicznych pn. Program Przyjazny Dom. W ramach Programu pomoc finansowa może zostać udzielona w formie dotacji i/lub pożyczki na następujące przedsięwzięcia:

 1. Modernizacja kotłowni węglowych polegająca na wymianie dotychczasowych pieców węglowych na gazowe, elektryczne, olejowe, opalane biomasą;
 2. Zakup i montaż instalacji kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznej, pomp ciepła.

W niedzielę 30 lipca 2017 roku druhny i druhowie z jednostki OSP w Górze Motycznej obchodzili dostojny jubileusz setnej rocznicy założenia jednostki. Uroczystość rozpoczęto Mszą Św. w Kościele Parafialnym pw. Chrystusa Króla w Górze Motycznej sprawowaną przez ks. Józefa Jasiurkowskiego – Zastępcę Diecezjalnego Duszpasterza Straży Pożarnych, Kapelana Powiatowego OSP. Po zakończeniu Mszy Św. rozpoczęto drugą część uroczystości zbiórką pocztów sztandarowych OSP i odegraniem Hymnu Państwowego. Dh Adam Kaczor - Prezes jednostki OSP Góra Motyczna powitał przybyłych gości: Pana Zdzisława Pupę – Senatora RP, dh Franciszka Augustyna – członka Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, Wiceprezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego, Pana Wiesława Ladę – Radnego Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Pana Andrzeja Regułę – Starostę Powiatu Dębickiego, st. bryg. Wojciecha Buszka - Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej  w Dębicy, dh Władysława Radzika - Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP, przedstawicieli samorządu gminy i Rady Gminy na czele z Panią Marią Bodzioch – Przewodniczącą Rady Gminy w Żyrakowie oraz wszystkich przybyłych na tę uroczystość.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego 2014-2020 informuje, że ocena merytoryczna „projektów parasolowych” w ramach działania 3.1 Rozwój OZE (konkurs numer - RPPK.03.01.00-IZ.00-18-001/16), została wydłużona do 31 sierpnia br.

Żródło: rpo.podkarpackie.pl

Żyraków, dnia 01.08.2017 r.

Ogłoszenie

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żyrakowie informuje, że w związku z falą upałów występują braki wody w studniach głębinowych zasilających Stacje Uzdatniania Wody. Może to spowodować przerwy w dostawie wody na terenie Gminy Żyraków. W związku z powyższym prosimy mieszkańców o rozważne korzystanie z wody.

 Kierownik GZGK w Żyrakowie
(-) mgr inż. Janusz Reguła  

Projekt „Podkarpacka Akademia Kompetencji Komputerowych” realizowany przez Podkarpacką Akademię Przedsiębiorczości Katarzyna Podraza, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 i współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest nabycie kompetencji komputerowych na pełnym poziomie A lub B według Ramy Kompetencji Cyfrowych DIGCOMP i potwierdzenie tego certyfikatem ECDL Profile. Kliknij po szczegóły ...

Do końca tygodnia synoptycy przewidują upalną pogodę. Wysokie temperatury mogą powodować przegrzanie organizmu. Pamiętajmy, aby w tym okresie pić dużo niegazowanej wody i, jeżeli to możliwe, ograniczyć przebywanie w pełnym słońcu. Ryzyko udaru słonecznego szczególne dotyczy dzieci i osób starszych. Zadbajmy więc o bezpieczeństwo naszych najbliższych. Zachęcamy do odwiedzenia witryny Rządowego Centrum Bezpieczeństwa i zapoznanie się poradnikami dotyczącymi postępowania podczas upałów.

W dniu 29 sierpnia 2016 roku na terenie Gminy Żyraków w miejscowościach:

 • Zawierzbie, Straszęcin, Żyraków, Wola Żyrakowska, Zasów, Mokre, Góra Motyczna.

W dniu 30 sierpnia 2016 roku na terenie Gminy Żyraków w miejscowościach:

 •   Wola Wielka, Bobrowa, Bobrowa Wola, Korzeniów, Wiewiórka, Nagoszyn.

  Zostanie przeprowadzona zbiórka doraźna w ramach, której odbierane będą następujące rodzaje odpadów:

 •  odpady wielkogabarytowe (sofy, szafy, stoły, fotele, krzesła)
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (komputery, telewizory, sprzęt RTV i AGD) urządzenia muszą być w całości
 • zużyte opony,

Podczas zbiórki nie będą odbierane budowlano – remontowe, odpady samochodowe oraz żużle i popioły. Prosimy o wystawienie odpadów do godz. 7.00 do drogi przejazdu samochodu.

W dniu 29 sierpnia 2016 roku na terenie Gminy Żyraków w miejscowościach:

 • Zawierzbie, Straszęcin, Żyraków, Wola Żyrakowska, Zasów, Mokre, Góra Motyczna.

W dniu 30 sierpnia 2016 roku na terenie Gminy Żyraków w miejscowościach:

 •   Wola Wielka, Bobrowa, Bobrowa Wola, Korzeniów, Wiewiórka, Nagoszyn.

  Zostanie przeprowadzona zbiórka doraźna w ramach, której odbierane będą następujące rodzaje odpadów:

Celem Programu jest wyrównanie szans młodych ludzi na dobry start w dorosłe życie. Chodzi o sytuację, w której młody człowiek z małej miejscowości potrafi samodzielnie i świadomie osiągać wyznaczone przez siebie cele myśląc perspektywicznie o własnej przyszłości. 

Istotą programu „Równać Szanse” są lokalne projekty, które dla młodych ludzi mają być ciekawym wyzwaniem i szansą współpracy z innymi, by razem osiągnąć wspólny cel, ucząc się po drodze, jak radzić sobie z zupełnie nową rolą i jak wykorzystywać zupełnie nowe kontakty, które nawiązują. Wszechstronne umiejętności społeczne to bowiem cecha człowieka kompetentnego, budzącego zaufanie, pomocnego innym i zaradnego w jak najbardziej pozytywnym sensie.

Więcej informacji na stronach www.rownacszanse.pl

W niedzielę 21 sierpnia 2016 r. w Woli Wielkiej odbyły się wyjątkowe uroczystości: Dożynki Gminne oraz 100-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Wielkiej. Msza św. dziękczynna za plony oraz w intencji druhów OSP Wola Wielka koncelebrowana była pod przewodnictwem Ks. Józefa Jasiurkowskiego – Kapelana Powiatowego OSP RP oraz Ks. Proboszcza Bogusława Czecha. Oprawę muzyczną mszy św. poprowadziła Orkiestra Dęta Gminy Żyraków pod kierunkiem Grzegorza Steca. Po mszy świętej rozpoczęła się część rocznicowa 100-lecia OSP w Woli Wielkiej. Na wstępie głos zabrali Przewodnicząca Rady Gminy Maria Bodzioch oraz Wójt Gminy i jednocześnie Prezes Gminnego Zarządu OSP Marek Rączka. Strażacki ceremoniał poprowadził dowódca uroczystości Rafał Wójcik.

W niedzielę 14 sierpnia przed dworkiem w Straszęcinie odbył się koncert z udziałem z Kingi i Agnieszki Kutrzuby, przy akompaniamencie Antka Kocaby. Zagrali oni polskie przeboje muzyki rozrywkowej, które tak przypadły do gustu słuchaczom, że kilka razy prosili o bis. Na terenie parku zebrała się spora publiczność, która przy pięknej słonecznej pogodzie cieszyła się niezwykłym popisem artystów. Impreza została zorganizowana przez Stowarzyszenie Mój Straszęcin oraz CKIP w Żyrakowie w ramach Programu „Działaj Lokalnie IX” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodka Działaj Lokalnie - Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu - i lokalnych partnerów: gminę Dębica, Pilzno, Żyraków i firmę TIKKURILA POLSKA S.A.” 

„Komin będący bardzo istotnym elementem budynku, chociaż zajmującym tylko niewielką jego powierzchnię, może też być niezwykle groźny. Szczególnie w przypadku pożaru sadzy w nieczyszczonym kominie. Temperatura palącej się sadzy przekracza wówczas nawet 1000 stopni Celsjusza! A taki stan jest wielkim zagrożeniem dla mieszkańców. Prawidłowo wykonany komin, z certyfikowanych materiałów, regularnie i właściwie konserwowany, będzie bezpiecznie służyć przez dziesięciolecia. Aby tak właśnie było, należy systematycznie, zgodnie z przepisami, czyścić przewody kominowe od palenisk opalanych paliwem stałym (węglem, drewnem) co 3 miesiące, gazem lub olejem co 6 miesięcy, a  przewody wentylacyjne raz w roku.

07 sierpnia 2016 roku na boisku sportowym w Górze Motycznej rozegrano Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze. W zawodach udział wzięło 4 drużyny żeńskie z jednostek OSP: Wola Wielka, Wola Żyrakowska, Wiewiórka i Góra Motyczna. Spośród drużyn męskich swoje umiejętności zaprezentowali strażacy z jednostek OSP: Straszęcin, Nagoszyn-Cieszęciny, Mokre, Góra Motyczna, Nagoszyn, Wola Wielka, Żyraków, Wiewiórka, Bobrowa Wola, Zasów, Wola Żyrakowska, Korzeniów i Bobrowa. O godz.15.00 wszystkie drużyny zostały wprowadzone na plac w szyku bojowym  przez swoich dowódców.

          31 lipca 2016 roku w straszęcińskim dworku odbył się koncert Orkiestry Dętej Gminy Żyraków pod kierunkiem Grzegorza Steca.  Była to jedna z imprez organizowanych przez Stowarzyszenie Mój Straszęcin oraz CKIP w Żyrakowie w ramach projektu zatytułowanego „Muzyczna podróż w czasie”, realizowanego w ramach Programu „Działaj Lokalnie IX” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodka Działaj Lokalnie - Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu - i lokalnych partnerów: gminę Dębica, Pilzno, Żyraków i firmę TIKKURILA POLSKA S.A.”  Wydarzenie było iście niezapomniane.

W ostatni dzień lipca odbyła się II runda Pucharu Automobilklubu STOMIL Dębica o nazwie Super Oes Hotel Millenium. Zawody odbyły się na szybkim i szerokim drogowym odcinku w gminie Żyraków. Na starcie pojawiło się 40 załóg, chętnych aby zmierzyć się z upałem, szykanami oraz szybkimi ślepymi zakrętami.

Zobacz galerię zdjęć z tego wydarzenia

 

W dniu 29 sierpnia 2015 roku na terenie Gminy Żyraków w miejscowościach: Wola Wielka, Bobrowa, Bobrowa Wola, Korzeniów, Nagoszyn

zostanie przeprowadzona zbiórka doraźna w ramach, której odbierane będą następujące rodzaje odpadów:

 • odpady wielkogabarytowe (sofy, szafy, stoły, fotele, krzesła),
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (komputery, telewizory, sprzęt RTV i AGD),
 • zużyte opony.

Podczas zbiórki nie będą odbierane odpady budowlano - remontowe oraz żużle i popiły

W dniu 29 sierpnia 2015 roku na terenie Gminy Żyraków w miejscowościach: Wola Wielka, Bobrowa, Bobrowa Wola, Korzeniów, Nagoszyn

zostanie przeprowadzona zbiórka doraźna w ramach, której odbierane będą następujące rodzaje odpadów:

 • odpady wielkogabarytowe (sofy, szafy, stoły, fotele, krzesła),
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (komputery, telewizory, sprzęt RTV i AGD),
 • zużyte opony.

Podczas zbiórki nie będą odbierane odpady budowlano - remontowe oraz żużle i popiły

Cel dokumentu:

Przekazanie pracownikom urzędu informacji na temat planowanego wdrożenia metody CAF

Wdrażanie metody CAF w Urzędzie Gminy w Żyrakowie

Czym jest metoda CAF 2013?

Wspólna Metoda Oceny – CAF (ang. Common Assesment Framework) jest narzędziem kompleksowego zarządzania jakością, przeznaczonym dla jednostek administracji publicznej. Metoda CAF skupia się na:

 • przeprowadzeniu samooceny, 
 • identyfikacji obszarów doskonalenia oraz 
 • wprowadzaniu wymaganych usprawnień zarządczych. 

Jest to model całościowego przeglądu funkcjonowania instytucji z uwzględnieniem analizy wyników jej działalności oraz potencjału organizacyjnego, oparty na założeniu, że doskonałe wyniki organizacji osiągane są poprzez przywództwo ukierunkowane na strategię i planowanie, pracowników, partnerstwo, zasoby i procesy.

Zgodnie z tą metodą, organizację poddaje się regularnie procesowi samooceny, w ramach całościowego procesu analizy wyników jej działalności. Metoda CAF dostarcza łatwe w użyciu narzędzie, dzięki któremu europejskie podmioty sektora publicznego mogą sięgnąć po techniki zarządzania jakością w celu poprawy wyników działalności.

Model zawiera dziewięć kryteriów, które odnoszą się do podstawowych obszarów organizacji, podlegających każdorazowo analizie podczas przeprowadzania samooceny:

 • kryteria POTENCJAŁU: Przywództwo, Strategia i planowanie, Pracownicy, Partnerstwo i zasoby, Procesy,
 • kryteria WYNIKÓW: Wyniki działalności w relacjach z obywatelami/klientami, Wyniki działalności w relacjach z pracownikami, Wyniki w zakresie odpowiedzialności społecznej, Wyniki kluczowe.

Co umożliwia metoda CAF?

 • ocenę funkcjonowania instytucji opartą na faktach (dowodach), wykorzystującą zestaw kryteriów powszechnie stosowanych w jednostkach sektora publicznego w Europie,
 • ustalenie, czy faktycznie uzyskano zakładany postęp,
 • uzyskanie spójności podjętych działań i konsensusu w sprawie kroków na drodze usprawniania działalności instytucji,
 • uzyskanie spójności pomiędzy osiąganymi wynikami a działaniami wykonywanymi w organizacji (potencjałem),
 • wzbudzenie zainteresowania pracowników i skłonienie do zaangażowania w proces usprawnień,
 • upowszechnienie doświadczeń w zakresie dobrych praktyk i dzielenie się nimi wewnątrz i na zewnątrz instytucji,
 • włączenie różnych inicjatyw dotyczących poprawy jakości w codzienną działalność instytucji,
 • pomiar osiąganego wraz z upływem czasu postępu w zakresie różnych elementów systemu zarządzania i osiąganych wyników – poprzez okresową samoocenę.

Jak metoda CAF będzie wdrażana?

Wdrożenie metody CAF w Urzędzie będzie przebiegać w oparciu o 10 kroków doskonalenia organizacji, podzielonych na trzy fazy:

FAZA I

Początek drogi z metodą CAF

Krok 1: Organizacja i planowanie procesu samooceny

Krok 2: Upowszechnienie informacji o procesie samooceny

FAZA II

Proces samooceny

Krok 3: Utworzenie grupy samooceny

Krok 4: Organizacja szkoleń

Krok 5: Przeprowadzenie samooceny

Krok 6: Sporządzenie sprawozdania z wyników samooceny

FAZA III

Plan doskonalenia/ustalenie priorytetów

Krok 7: Sporządzenie projektu planu doskonalenia

Krok 8: Upowszechnienie informacji o planie doskonalenia

Krok 9: Realizacja planu doskonalenia

Krok 10: Planowanie następnej samooceny CAF

 

Harmonogram wdrażania metody CAF w naszym urzędzie przedstawia się następująco:

Szkolenie dla zespołu samooceny: 19 sierpnia 2015

Warsztaty samooceny i planowania działań doskonalących: 16, 17 września 2015

 

Gdzie mogę uzyskać więcej informacji na temat projektu wdrożenia metody CAF?

Sekretarz Gminy ; Koordynator ds. CAF: Krystyna Kania

 

Już po raz piąty w Straszęcinie zorganizowana została 10 –dniowa półkolonia dla dzieci w wieku 7-11 lat. Było to możliwe dzięki wsparciu finansowemu Gminy Żyraków. W tym roku z tej formy wypoczynku skorzystało 29 dzieci ze Straszęcina i Żyrakowa. Zajęcia prowadziły  Barbara Różańska – nauczyciel ZSP w Żyrakowie i  Maria Świstak- nauczyciel ZSP w Straszęcinie. Kierownikiem półkolonii w ramach wolontariatu była  Alicja Błońska. Mimo upałów systematycznie realizowano zaplanowany program, w tym roku pod hasłem: „Wakacje bez nudy”. Dzieci były na wycieczce w Krośnie gdzie w Centrum Dziedzictwa Szkła  zobaczyły jak powstaje szkło. Wzięły udział w warsztatach malowania na szkle i same wykonywały obrazy. Na koniec każde dziecko wybijało swój szklany medal. W Muzeum Przyrodniczym w Dukli obejrzały eksponaty zwierząt leśnych z którymi nie spotykają się na co dzień. Wysłuchały też ciekawostek o życiu mieszkańców lasu. W Bolestraszyce dzieci znalazły się w świecie  niesamowitych roślin i ciekawych zwierząt, a  wśród zimnych fontann zwiedzały Arboretum i Zakład Fizjografii.

 

W dniu 9 sierpnia 2015r. odbyły się wybory uzupełniające do Rady Gminy w Żyrakowie. O mandat radnego w okręgu wyborczym Nr 4 w Korzeniowie ubiegali się dwaj kandydaci: Robert Grzegorz Różak zgłoszony przez KWW ROBERTA RÓŻAKA oraz Andrzej Henryk Leja zgłoszony przez KWW WSPÓLNOTA ZIEMI DĘBICKIEJ 2015.  Na 583 osoby uprawnione  do głosowania,  oddano 153 ważne głosy. Frekwencja wyniosła 26,58%. Na poszczególne listy kandydatów  i kandydata z tych list oddano następującą liczbę głosów ważnych :

 1. Różak Robert Grzegorz – 62 głosy, co stanowi  40,52 %.
 2. Leja Andrzej Henryk  -  91 głosów, co stanowi  59,48 %. 

Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymał i został wybrany radnym Leja Andrzej Henryk. Zwycięzcy gratulujemy i życzymy  sukcesów w realizacji zamierzonych celów i zadań na rzecz lokalnej społeczności.

Wójt Gminy Żyraków

Zarząd Lokalnej Grupy Działania PROWENT

serdecznie zapraszają mieszkańców Gminy Żyraków

na otwarte spotkanie informacyjne dotyczące  

kierunków opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD PROWENT na lata 2014-2020, 

które  odbędzie się dnia  19 sierpnia 2015 r. o godz. 16.00 

w Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej

Spotkanie konsultacyjne realizowane jest w ramach Planu włączenia społecznego Działanie 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach Inicjatywy Leader poddziałanie 19.1 Wsparcie Przygotowawcze.

Zapraszamy przedstawicieli wszystkich sektorów (społeczny, gospodarczy, publiczny): członków, delegatów LGD PROWENT, mieszkańców gminy, sołtysów, radnych,  lokalnych liderów, przedstawicieli ośrodków kultury, KGW, OSP, stowarzyszeń, rolników, lokalnych przedsiębiorców zainteresowanych rozwojem gminy i obszaru PROWENT. Chcemy poznać Państwa potrzeby, opinie i oczekiwania oraz główne problemy obszaru, które wymagają wsparcia aby uwzględnić je w tworzonej LSR na lata 2014-2020. Opinie i uwagi uzyskane od Państwa podczas spotkań konsultacyjnych pozwolą zidentyfikować najważniejsze problemy i potrzeby oraz przygotować nową lokalną strategię rozwoju LGD na lata 2014-2020.

 

Stowarzyszenie Razem Zdziałamy Więcej ze Straszęcina oraz Muzeum Historii Polski z Warszawy zapraszają mieszkańców gminy Żyraków do udziału w projekcie „Okruchy wspomnień dawnych lat zamknięte w prywatnej fotografii”. Poszukujemy starych fotografii, dokumentów urzędowych, zapisanych wspomnień, innych pamiątek przedstawiających historię mieszkańców gminy Żyraków z uwzględnieniem wydarzeń historycznych do zakończenia II wojny światowej. Dzięki zgromadzonym materiałom powstanie wystawa w Dworku w Straszęcinie dokumentująca życie mieszkańców, kulturę i tradycję regionu. Jednocześnie wystawa przypomni o ludziach, którzy działali dawniej a często ich życie zamknięte jest tylko we wspomnieniach bliskich. „Ponieważ pierwsze informacje podawaliśmy już w kwietniu na spotkaniach stowarzyszeń, dotarły już do nas najstarsze perełki fotograficzne z początku XX wieku” – mówi Krystyna Kania, prezes Stowarzyszenia RZW. Stare zdjęcia poddane zostaną retuszowi i najpiękniejsze i najstarsze zagoszczą na wystawie, którą będzie można zobaczyć w Dworku w Straszęcinie jesienią. Stowarzyszenie chce również wydać e-booka. 

Gminny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Żyrakowie informuje, że z uwagi na przypadający w sobotę 15 sierpnia dzień świąteczny, dniem wolnym od pracy dla pracowników Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Żyrakowie będzie dzień
14 sierpnia 2015 r.

Szkółka Piłkarska Straszęcin realizując inicjatywę „Zdrowa alternatywa dla komputera – to zabawa na świeżym powietrzu” w ramach projektu „Akademia Aktywnych Obywateli – Podkarpackie Inicjatywy Lokalne” zaprasza dzieci i młodzież w wieku od ..... do 16 lat lat z terenu Gminy Żyraków i Gminy Czarna na bezpłatne zajęcia sportowe realizowane w okresie od 01.09.2015r do 30.11.2015r w Zespole Szkół Publicznych w Straszęcinie. Zapisy trwają do 31.08.2015 r. - osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny - tel. 602 529 087 

Informuje się mieszkańców ze dniach 6 i 7 sierpnia 2015 r. Urząd Gminy w Żyrakowie czynny będzie do godz. 14.00, zgodnie z Zarządzeniem nr 69/2015 Wójta Gminy Żyraków z dnia 5 sierpnia 2015 r.

                        

Tegoroczne Dożynki Gminne, które odbyły się 24 sierpnia 2014 r., gościło sołectwo Straszęcin. Obchody święta plonów rozpoczęły się od Mszy Św. w kościele parafialnym w Straszęcinie, którą koncelebrował  Ks. Proboszcz Bogusław Czech.

Druga część uroczystości, ze względu na niesprzyjającą aurę odbyła się w budynku ZSP w Straszęcinie, tam też nastąpiła prezentacja Starostów Dożynek, w osobach Elżbieta Stachnik ze Straszęcina i Józef Maciąg z Nagoszyna. Imprezę poprowadzili Małgorzata Burdzy oraz Jacek Dydyński. Po ceremonii wręczenia chleba, głos zabrał wójt Gminy Żyraków, Marek Rączka, który podziękował wszystkim rolnikom za trud ich ciężkiej pracy. Następnie głos zabrali zaproszeni goście.

Po pierwszej części występów dzieci z ZSP w Straszęcinie, odbyła się prezentacja 13 wieńców, które wzięły udział w Gminnym Konkursie Wieńca Dożynkowego. Były to wieńce reprezentujące sołectwa Bobrowa, Bobrowa Wola, Góra Motyczna, Korzeniów, Mokre, Nagoszyn, Straszęcin, Wiewiórka, Wola Wielka, Wola Żyrakowska, Zasów, Żyraków oraz OSP w Straszęcinie. W trakcie prezentacji przygrywała Kapela Ludowa “Radomyślanie” z Radomyśla Wielkiego. Wszystkie wieńce dożynkowe były bardzo piękne i pracochłonne. W związku z tym komisja postanowiła przyznać wszystkim sołectwom jednakowe nagrody w kwocie 250 zł, ufundowane przez Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie. Dodatkowo Bank Spółdzielczy w Żyrakowie ufundował nagrody za pierwsze trzy miejsca, które przyznano:

     {gallery}2014_dozynki_straszecin_mala{/gallery}

Zobacz pełną galerię zdjęć z tego wydażenia

W połowie sierpnia 2014 r. w gminie Żyraków zakończono montaż pierwszej instalacji solarnej na budynku osoby prywatnej. Gmina Żyraków realizuje projekt pn.: „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do związku Gmin Dorzecza Wisłoki”. Dofinansowanie ze środków szwajcarskich wynosi 75 %, dzięki czemu mieszkańcy gminy Żyraków, w zależności od typu instalacji, ponoszą koszty w wysokości od 2494,80 zł do 3242,16 zł. Montaż 241 instalacji solarnych na terenie gminy Żyraków pozwoli na redukcję niskiej emisji zanieczyszczeń oraz wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Trwa nabór wniosków w konkursie grantowym, organizowanym w ramach projektu - „Akademia Aktywnych Obywateli - Podkarpackie Inicjatywy Lokalne”, w którym młode organizacje pozarządowe, grupy nieformalne i grupy samopomocowe z województwa podkarpackiego, mają szansę na pozyskanie od 2.000 zł do 5.000 zł na realizację inicjatyw wpisujących się w sferę działalności pożytku publicznego. Łączna pula środków, która zostanie przekazana na inicjatywy lokalne, wynosi ponad 1,5 mln z czego w 2014 roku, przekazanych zostanie ponad 0,5 mln zł. Nabór wniosków trwa do 20-go  sierpnia 2014 roku. Operatorem projektu na terenie powiatu dębickiego jest Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu.  

Wkrótce oddane zostaną do użytku place zabaw wykonywane w ramach projektu:  „Zagospodarowanie miejsc użyteczności publicznej Gminy Żyraków” realizowane w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” - „Odnowa wsi”. W ramach projektu w pięciu miejscowościach Gminy Żyraków tj. Wola Żyrakowska, Wola Wielka, Mokre, Bobrowa, Bobrowa Wola budowane są place zabaw wyposażone w sprężynowce, piaskownice, ławki parkowe, huśtawki podwójne, zestawy wielofunkcyjne, karuzele tarczowe. Projekt przewiduje również ogrodzenia placów zabaw, urządzenie placów zieleni, oraz wykonanie tzw. bezpiecznych stref z piasku. Ponadto w ramach tej inwestycji wykonane zostały już modernizacje boisk sportowych w miejscowościach: Wiewiórka, Straszęcin, Nagoszyn. Boisko sportowe w Wiewiórce wzbogaciło się o ogrodzenie, piłkochwyty oraz dostarczono dwie kabiny dla piłkarzy rezerwowych. Nagoszyn i Straszęcin to budowa boiska sportowego praktycznie od podstaw.  Zniwelowano nierówności, dostarczono urodzajną glebę pod nowy trawnik, ogrodzono teren boiska, zamontowano piłkochwyty oraz wybudowano bieżnie. Projekt realizowany jest z  80-cio procentowym udziałem środków unijnych (308 677,00 zł). Pozostałe środki pochodzą z budżetu gminy. W niedzielę (10.08.14r.) z wielką radością wśród najmłodszych oddano do użytku pierwszy z placu zabaw w Bobrowej Woli.

Fotorelacja z oddania do użytku placu zabaw w Bobrowej Woli.                                                                                                                     

 

                                                                                                                                                                                                                                                 

,,Na krańcach świata” taki tytuł przewodni ma w tym roku półkolonia w Straszęcinie, która rozpoczęła się 1 sierpnia i trwać będzie do 14 sierpnia 2014r. Organizatorem letniego wypoczynku dzieci jest Gmina Żyraków. Uczestniczy w niej 25 dzieci z Publicznej Szkoły Podstawowej w Straszęcinie i  5 dzieci z Publicznej Szkoły Podstawowej w Żyrakowie. Zajęcia prowadzone są przez wychowawców: Barbarę Różańską i Monikę Rogowską  w godzinach 7.45 – 16.15. Kierownikiem półkolonii jest Alicja Błońska.

Każdego dnia dzieci „wyruszają” w podróż dookoła świata. Zatrzymują się w krajach które  zachwycają kulturą, architekturą, regionalnymi  potrawami oraz charakterystycznymi obyczajami. Potwierdzają to nazwy zajęć: Ganges święta rzeka Indii, na krawędzi Wielkiego Kanionu, w dorzeczu Amazonki, amerykańska przygoda, największe rzeki i zbiorniki wodne w Meksyku, kolczaste sawanny Teksasu. W programie półkolonii realizowany jest również program profilaktyczny pt. ,,Być razem – odnaleźć siebie”.

W efekcie podpisanej przez Sferanet S.A. w dniu 27.06.2014 roku Umowy o dofinansowanie projektu „Podkarpacka sieć szerokopasmowa – powiat dębicki” w okresie od 01.07.2014 do 30.09.2015 roku w 6 miejscowościach w gminie Żyraków (Straszęcin, Wola Wielka, Zawierzbie, Żyraków, Wola Żyrakowska, Góra Motyczna) powstanie blisko 47 km instalacji kablowej wykonanej w technologii światłowodowej.  Wybudowana infrastruktura posłuży do zapewnienia dostępu do sieci co najmniej 30% gospodarstw domowych w każdej miejscowości objętej projektem. Łącznie dostęp do sieci w technologii światłowodowej FTTH i FFTB (Fiber To The Home oraz Fiber To The Building) ma uzyskać 220 końcowych abonentów – zarówno gospodarstw domowych jak i przedsiębiorstw. 

W efekcie podpisanej przez Sferanet S.A. w dniu 27.06.2014 roku Umowy o dofinansowanie projektu „Podkarpacka sieć szerokopasmowa – powiat dębicki” w okresie od 01.07.2014 do 30.09.2015 roku w 6 miejscowościach w gminie Żyraków (Straszęcin, Wola Wielka, Zawierzbie, Żyraków, Wola Żyrakowska, Góra Motyczna) powstanie blisko 47 km instalacji kablowej wykonanej w technologii światłowodowej.  Wybudowana infrastruktura posłuży do zapewnienia dostępu do sieci co najmniej 30% gospodarstw domowych w każdej miejscowości objętej projektem. Łącznie dostęp do sieci w technologii światłowodowej FTTH i FFTB (Fiber To The Home oraz Fiber To The Building) ma uzyskać 220 końcowych abonentów – zarówno gospodarstw domowych jak i przedsiębiorstw. 

dozynki


     

     

 Informator

Urząd Gminy w Żyrakowie: tel. 146807121, fax: 146807124, gmina@zyrakow.plwww.zyrakow.pl

GOPS Żyraków: tel. 146807105, 146807104, gopszyrakow@zyrakow.plwww.gopszyrakow.pl

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żyrakowie: tel. 146822638, gzgk_zyrakow@interia.pl

Zespół Obsługi Finansowo Administracyjnej: tel. 146822636, 146822911, 146822921, zofa@zyrakow.pl

Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie tel. 146812819, ckipzyrakow@gmail.comwww.ckip-zyrakow.org

Gminna Biblioteka Publiczna w Żyrakowie: tel. 146822892, bibliotekazyrakow@gmail.com, www.bibliotekazyrakow.pl

Gminny Żłobek w Żyrakowie: tel. 146876317, zlobek@zyrakow.pl, www.zlobekzyrakow.pl

 Gminny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej: tel. 146701217