Dla Gminy Żyraków

za zajęcie I miejsca

w Wojewódzkim Współzawodnictwie Sportowym Gmin w kategorii najlepsza gmina wiejska za realizację programu Igrzysk Młodzieży Szkolnej w roku szkolnym 2016/2017.

Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Rzeszowie


W skrócie

Odwołany dyżur w dniu 23 października

Dyżur poselski Posła na Sejm RP Kazimierza Moskala w Urzędzie Gminy w Żyrakowie w dniach 23 października 2017 r. jest odwołany  z powody wykonywania innych ważnych obowiązków poselskich.

Programu współpracy gminy Żyraków z organizacjami

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu "Rocznego programu współpracy gminy Żyraków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi a art. 3. Ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2018 rok". Wójt Gminy Żyraków zaprasza do konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Żyraków w sprawie uchwalenia "Rocznego programu współpracy gminy Żyraków z organizacjami pozarządowymi". Więcej ...

Gościmy

Odwiedza nas 22 gości oraz 0 użytkowników.

Wyszukiwarka

Sekretarka Czesława Miłosza w Nagoszynie

Poezja zawsze była i jest zarezerwowana dla specjalnej grupy ludzi… wrażliwych na jej piękno. I to oni spotkali się w Zespole Szkół Publicznych w Nagoszynie, aby porozmawiać o formie wiersza z Agnieszką Kosińską, sekretarką Czesława Miłosza, redaktorką i archiwistką, która towarzyszyła poecie przez ostatnie 8 lat jego życia.

Nie chciała mówić o samym nobliście (przecież książka jej autorstwa „Miłosz w Krakowie” wiele powiedziała o ich relacjach i nim samym z jej punktu widzenia), ale skupiła się  wyraźnie na sposobie patrzenia na poezję, kształtowaniu swojego patrzenia na świat za jej pośrednictwem; mówiła o emocjach, jak je fotograficznie wyłapać i utrwalać, uczyła, w kontekście Miłoszowych wierszy, jak cieszyć się chwilą. A goście tego spotkania – dzieci i młodzież z Żyrakowa, Nagoszyna, Woli Wielkiej i Bobrowej? Chętnie rozmawiali o obrazach utrwalanych w poezji i życiu, o świecie myśli i przeżyć.

Druga część warsztatów była żywiołowa. Uczestnicy wykazywali się znajomością środków poetyckich, umiejętnościami przekładu tekstu na obraz plastyczny oraz zręcznością umysłu i ciała w podchodach literackich. Dyrektor szkoły w Nagoszynie, Renata Gurak, już zachęcając uczniów do udziału w spotkaniu, cieszyła się, że obecność  Agnieszki Kosińskiej w gminie Żyraków to prawie jak spotkanie z samym mistrzem Miłoszem. I to się udało! – twierdzi pani dyrektor. Spotkanie to jeden z etapów projektu „Dzieła mistrzów pod lupą – Czesław Miłosz” realizowanego przez Stowarzyszenie Razem Zdziałamy Więcej dofinansowanego z UG w Żyrakowie. Już w lutym na I Powiatowej Konferencji Polonistów w Nagoszynie nauczyciele szkół spotkali się, aby porozmawiać o pomysłach na realizację wspólnych działań. Owocem rozmów były lekcje z Miłoszem w szkołach oraz warsztaty z A.Kosińską, zaś zwieńczeniem projektu będzie Powiatowy Konkurs Recytatorski w maju. Przygotowując się do udziału w konkursie, uczniowie wezmą pod lupę poezję Czesława Miłosza. „Nietypowe, nieszkolne zachęcanie do odkrywania poezji przez młodych jest również sposobem na budowanie siebie, czynienie swojego świata piękniejszym” – mówi Agnieszka Dybaś, jedna z organizatorek i powiatowej konferencji polonistów, i spotkania z Agnieszką Kosińską. Nieodłącznym elementem takich spotkań są rozmowy kuluarowe i tu pani Agnieszka Kosińska zachęcała do korzystania z prowadzonej przez nią strony (kosinskamiloszwkrakowie.com), gdzie odnaleźć można nie tylko zdjęcia autorstwa brata noblisty – Andrzeja, reportera, fotografa, tłumacza i archiwistę rodziny Miłoszów, ale to wszystko, co trzeba wiedzieć o Czesławie Miłoszu, bowiem sięgając do tej strony czytelnik ma pewność, że informacje tam zamieszczone zaczerpnięte są z rzetelnych źródeł.

 

Informator

Urząd Gminy w Żyrakowie: tel. 146807121, fax: 146807124, gmina@zyrakow.plwww.zyrakow.pl

GOPS Żyraków: tel. 146807105, 146807104, gopszyrakow@zyrakow.plwww.gopszyrakow.pl

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żyrakowie: tel. 146822638, gzgk_zyrakow@interia.pl

Zespół Obsługi Finansowo Administracyjnej: tel. 146822636, 146822911, 146822921, zofa@zyrakow.pl

Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie tel. 146812819, ckipzyrakow@gmail.comwww.ckip-zyrakow.org

Gminna Biblioteka Publiczna w Żyrakowie: tel. 146822892, bibliotekazyrakow@gmail.com, www.bibliotekazyrakow.pl

 Gminny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej: tel. 146701217