W skrócie

Ogłoszenie o przetargu

Wójt Gminy Żyraków ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Żyraków położonej w Woli Wielkiej. Więcej ...

Informacja Wójta Gminy

Na stronach BIP pojawiła się informacja Wójta Gminy Żyraków z dnia 30 stycznia 2018 r. o warunkach i kryteriach przyjmowania dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Żyraków, obowiązujących w rekrutacji na rok szk. 2018/2019.

Ogłoszenie - poszukujemy pracowników (2)

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Radość” w Dębicy informuje, iż we współpracy z Gminą Żyraków planuje powołanie, na przełomie marca i kwietnia 218 r. Spółdzielni Socjalnej „RADOŚĆ” o profilu porządkowo-remontowym. W związku z powyższym chcemy zatrudnić (umowa o pracę) 5 osób z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności zamieszkałych na terenie Gminy Żyraków. Do zadań ww. osób będzie należało wykonywanie prac, takich jak: koszenie trawników i rowów, przycinanie gałęzi, zamiatanie liści, malowanie hydrantów, sprzątanie chodników i placów, utrzymywanie i pielęgnacja terenów zielonych itp. Wszystkie osoby chętne do pracy prosimy o kontakt z p. Dominikiem Wołowiec (tel. 508 611 204) lub 14 681 16 14

Gościmy

Odwiedza nas 76 gości oraz 0 użytkowników.

Wyszukiwarka

100 lecie OSP Góra Motyczna

W niedzielę 30 lipca 2017 roku druhny i druhowie z jednostki OSP w Górze Motycznej obchodzili dostojny jubileusz setnej rocznicy założenia jednostki. Uroczystość rozpoczęto Mszą Św. w Kościele Parafialnym pw. Chrystusa Króla w Górze Motycznej sprawowaną przez ks. Józefa Jasiurkowskiego – Zastępcę Diecezjalnego Duszpasterza Straży Pożarnych, Kapelana Powiatowego OSP. Po zakończeniu Mszy Św. rozpoczęto drugą część uroczystości zbiórką pocztów sztandarowych OSP i odegraniem Hymnu Państwowego. Dh Adam Kaczor - Prezes jednostki OSP Góra Motyczna powitał przybyłych gości: Pana Zdzisława Pupę – Senatora RP, dh Franciszka Augustyna – członka Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, Wiceprezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego, Pana Wiesława Ladę – Radnego Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Pana Andrzeja Regułę – Starostę Powiatu Dębickiego, st. bryg. Wojciecha Buszka - Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej  w Dębicy, dh Władysława Radzika - Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP, przedstawicieli samorządu gminy i Rady Gminy na czele z Panią Marią Bodzioch – Przewodniczącą Rady Gminy w Żyrakowie oraz wszystkich przybyłych na tę uroczystość.

Uroczystość 100-lecia istnienia jednostki była okazją do wręczenia zasłużonym druhnom i druhom odznaczeń za długoletnią i wzorową służbę na rzecz ochrony przeciwpożarowej. Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego Ochotnicza Straż Pożarna Góra Motyczna została odznaczona Złotym Znakiem Związku OSP RP za wieloletnią, ofiarną działalność w ochronie przeciwpożarowej, dla dobra społeczeństwa i Rzeczypospolitej Polskiej, a druh Zbigniew Zaborowski został odznaczony Medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza w uznaniu szczególnych zasług dla rozwoju i umacniania Związku OSP RP. Ponadto Złotym Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa odznaczeni zostali: dh Zbigniew Ferenc, dh Jacek Gałat, dh Wacław Chorąży, dh Andrzej Kubek, dh Augustyn Kubek, dh Janusz Pietrucha, dh Stanisław Przetacznik, dh Krzysztof Sujdak, dh Zbigniew Szymaszek. Srebrnym Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa odznaczeni zostali: dh Marek Chorąży, dh Andrzej Ferenc, dh Tomasz Kozioł, dh Jacek Kubek, dh Zdzisław Micek, dh Krzysztof Strzałka. Brązowym Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa odznaczeni zostali: dh. Elżbieta Drobot, dh. Wioletta Janusz, dh. Iwona Kieta, dh. Kinga Kilar, dh Paweł Kubek, dh. Dorota Kozioł, dh Wojciech Kozioł, dh. Justyna Merchut, dh Kamil Micek, dh Krzysztof Skóra, dh Marcin Sujdak, dh Damian Szalwa

Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego nadało Odznakę Wzorowy Strażak: dh. Monice Ćwik, dh. Paulinie Dydo, dh. Małgorzacie Ferenc, dh. Karolinie Łucarz, dh. Wiolecie Skóra. Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego nadało Odznakę „Za wysługę 70 lat”: dh Stanisławowi Barnaś, Odznakę „Za Wysługę 65 lat”: dh Józefowi Ferenc, dh Józefowi Kaczor, dh Adamowi Pietrucha, dh Edwardowi Szerszeń, Odznakę „Za Wysługę 50 lat”: dh Stanisławowi Chorobik, Odznakę „Za Wysługę 45 lat”: dh Marianowi Kubek, Odznakę „Za Wysługę 35 lat”: dh Zenonowi Osocha, Odznakę „Za Wysługę 30 lat”: dh Grzegorzowi Żurek. 

Po odznaczeniach miały miejsce okolicznościowe przemówienia zaproszonych gości, którzy akcentowali ogromne znaczenie Ochotniczych Straży Pożarnych, bowiem strażacy zawsze z podniesionym czołem służyli i służą społeczeństwu niosąc bezinteresowną pomoc będącym w potrzebie. Dorobek OSP jest duży nie tylko na niwie przeciwpożarowej. To również kultywowanie tradycji, historii, upowszechnianie wiedzy przeciwpożarowej i zamiłowania do idei OSP wśród młodzieży i dorosłych oraz działalność sportowa i kulturalna. Wszystkim  druhnom i druhom strażakom w dniu ich jubileuszu życzymy wszystkiego najlepszego.

 Zobacz galerię zdjęć z tego wydarzenia ....

 

 

Informator

Urząd Gminy w Żyrakowie: tel. 146807121, fax: 146807124, gmina@zyrakow.plwww.zyrakow.pl

GOPS Żyraków: tel. 146807105, 146807104, gopszyrakow@zyrakow.plwww.gopszyrakow.pl

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żyrakowie: tel. 146822638, gzgk_zyrakow@interia.pl

Zespół Obsługi Finansowo Administracyjnej: tel. 146822636, 146822911, 146822921, zofa@zyrakow.pl

Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie tel. 146812819, ckipzyrakow@gmail.comwww.ckip-zyrakow.org

Gminna Biblioteka Publiczna w Żyrakowie: tel. 146822892, bibliotekazyrakow@gmail.com, www.bibliotekazyrakow.pl

 Gminny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej: tel. 146701217