W skrócie

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Informujemy iż z dniem dzisiejszym na platformie BIP pojawiła się oferta realizacji zadania publicznego:

"Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej"

Oferta realizacji zadania publicznego

Informujemy iż z dniem dzisiejszym na platformie BIP pojawiła się oferta realizacji zadania publicznego:

"Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży w 2019 roku z różnych dyscyplin sportowych"

Gościmy

Odwiedza nas 41 gości oraz 0 użytkowników.

Wyszukiwarka

   

75 rocznica wybuchu II wojny światowej.

W niedzielę 31 sierpnia 2014 r. w Korzeniowie odbyła się uroczystość, poświęcona 75 rocznicy wybuchu II wojny światowej.  Jej organizatorami byli Wójt Gminy Żyraków, Radny i Rada Sołecka wsi Korzeniów we współpracy z Ks. Proboszczem parafii Korzeniów, Ochotniczą Strażą Pożarną i Zespołem Szkół Publicznych w Korzeniowie. Uroczystość zaplanowaną jako mszę polową, ze względu na niepewną aurę, postanowiono ostatecznie przenieść do kościoła. Podczas Mszy Świętej koncelebrowanej przez Ks. Romana Deszcza - Proboszcza Parafii Korzeniów oraz Ks. dr Kazimierza Talarka - Proboszcza Parafii Nagoszyn, została wygłoszona okolicznościowa homilia. W dalszej części obchodów rocznicowych po odśpiewaniu hymnu państwowego,  Roman Różak - przedstawiciel Rady Sołeckiej wsi Korzeniów przedstawił zarys działalności żołnierzy Armii Krajowej Placówki Korzeniów "Kartacz 68". Następnie głos zabrał Marek Rączka Wójt Gminy Żyraków, który w swej przemowie odniósł się do dramatycznych wydarzeń z tamtego okresu. 

Kolejnym ważnym punktem było złożenie przez delegacje symbolicznych wiązanek kwiatów przy ołtarzu, które docelowo po mszy świętej trafiły na miejsce pamięci w lesie. Na zakończenie wystąpiła młodzież z ZSP w Korzeniowie ze specjalnym montażem słowno-muzycznym, składającym się z patriotycznych wierszy i żołnierskich piosenek. Niedzielne spotkanie było wyrazem hołdu oddanego wszystkim walczącym, poległym i pomordowanym w czasie II wojny światowej oraz tym, którzy ocaleli i są, żyją wśród nas. Była to doskonała lekcja historii z przesłaniem "Ocalmy czas wojny od zapomnienia". 

Informator

Urząd Gminy w Żyrakowie: tel. 146807121, fax: 146807124, gmina@zyrakow.plwww.zyrakow.pl

GOPS Żyraków: tel. 146807105, 146807104, gopszyrakow@zyrakow.plwww.gopszyrakow.pl

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żyrakowie: tel. 146822638, gzgk_zyrakow@interia.pl

Zespół Obsługi Finansowo Administracyjnej: tel. 146822636, 146822911, 146822921, zofa@zyrakow.pl

Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie tel. 146812819, ckipzyrakow@gmail.comwww.ckip-zyrakow.org

Gminna Biblioteka Publiczna w Żyrakowie: tel. 146822892, bibliotekazyrakow@gmail.com, www.bibliotekazyrakow.pl

 Gminny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej: tel. 146701217