W skrócie

Informacja o rozpoczęciu działalności żłobka

W odpowiedzi na zapytania zainteresowanych uprzejmie informujemy co następuje:

  • Żłobek w nowo powstałym budynku w Zawierzbiu rozpocznie działalność z dniem 1 luty 2019 r.
  • Rekrutację dzieci do żłobka przeprowadzi w styczniu nowo powołany dyrektor placówki lub osoba której te obowiązki zostaną powierzone.
  • Formularz zgłoszenia dziecka wraz z informacją dotyczącą zasad przyjmowania dziecka zostanie opublikowany w pierwszych dniach stycznia.

 

Projekt dla KGW

Informacja o projekcie dla Kół Gospodyń Wiejskich

Gościmy

Odwiedza nas 24 gości oraz 0 użytkowników.

Wyszukiwarka

Obchody 99 Rocznicy Odzyskania Niepodległości

12 listopada 2017 r. w Zasowie odbyły się Obchody 99 Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Uroczystości rocznicowe połączone zostały z otwarciem Budynku Wielofunkcyjnego. Symbolicznego aktu przecięcia wstęgi w asyście małych strażaków: Jakuba Wierciocha oraz Arkadiusza Kuciemby, dokonali: Wójt Gminy Żyraków p. Marek Rączka, Przewodnicząca Rady Gminy p. Maria Bodzioch, Radny Gminy z Zasowa p. Zbigniew Waśko, Sołtys Zasowa p. Zofia Ryczek oraz p. Dominik Dorociak – właściciel Firmy DOMI BUD z Jaślan – Wykonawca budynku. Następnie ks. Krzystzof Pietras – Proboszcz Parafii w Zasowie oraz ks. Józef Jasiurkowski – Kapelan Jednostek Powiatowych OSP poświęcili krzyż, figurkę św. Floriana oraz budynek. Nożyczki do przecięcia podała Zuzanna Szacik ubrana w strój regionalny. Przy dźwiękach syreny strażackiej i akompaniamencie Orkiestry Dętej prowadząca p. Anna Glinka zaprosiła wszystkich do środka budynku. Po odśpiewaniu Hymnu Polski, Wójt p. Marek Rączka oficjalnie powitał wszystkich przybyłych na Uroczystości. Korzystając z okazji Sołtys p. Zofia Ryczak wraz z Radnym p. Zbigniewem Waśko złożyli serdeczne Podziękowania Wójtowi p. Markowi Rączce, Zastępcy Wójta p. Grzegorzowi Regule, Radzie Gminy na ręce Przewodniczącej p. Marii Bodzioch oraz Wykonawcy p. Dominikowi Dorociak i p. Józefowi Dorociak – za przeprowadzenie remontu i oddanie do użytku lokalnej społeczności Budynku Wielofunkcyjnego.

Zostały również wręczone Podziękowania za pracę na rzecz zasowskiej społeczności. Historię samego budynku przedstawił zgromadzonym Prezes Jednostki OSP z Zasowa – p. Krzysztof Typer. Swoją obecnością zaszczycili nas p. Wiesław Lada – reprezentujący Starostę Powiatu Dębickiego, p. Danuta Klabacha i p. Paweł Jarosz - Radni Powiatu Dębickiego, a także z okazji otwarcia Biblioteki w Zasowie: Dyrektor Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie – p. Barbara Chmura, p. Lucyna Kloczkowska – Kierownik Instruktorów Merytorycznych Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie oraz p. Marzena Kowalska – Dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Dębicy, które otrzymały Podziękowania za pomoc merytoryczną i opiekę nad bibliotekami od Dyrektor Gminnej Publicznej Biblioteki w Żyrakowie – p. Grażyny Pastuły. Następnie Wójt Gminy Żyraków p. Marek Rączka w swoim wystąpieniu przybliżył historię walki o niepodległość oraz złożył życzenia satysfakcji z rozwoju naszej Małej Ojczyzny. W ramach części artystycznej uczniowie Szkoły Podstawowej im. Rodziny Łubieńskich w Zasowie wraz z Orkiestrą dętą Gminy Żyraków pod batutą dyrygenta p. Grzegorza Steca zaprezentowali montaż słowno-muzyczny. Publiczność otrzymała śpiewniki i bardzo chętnie włączyła się do wspólnego śpiewania pieśni patriotycznych. W programie artystycznym wystąpiły solistki: Eliza Lis, Faustyna Rysiewicz, Wiktoria Cyganowska. W chórze zaśpiewały: Emilia Golec, Gabriela Borowiec, Nikola Cyganowska, Patrycja Cyganowska, Aleksandra Majka, Sandra Graniczny, Katarzyna Derlęga, Wiktoria Stachnik. Wiersze recytowały: Izabela Kubisztal i Magdalena Piątek. Każda wykonywana pieśń została poprzedzona krótką informacją o historii jej powstania. Uczniowie, którzy dokonywali ich prezentacji to: Zuzanna Szacik i Szymon Kosiński. Opiekę na częścią artystyczną sprawowali: p. Bożena Osocha, p. Krzysztof Rogowski, p. Anna Wałęga – Maniewska. Organizatorami byli: Wójt Gminy Żyraków, Sołectwo Zasów, Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie, Gminna Publiczna Biblioteka w Żyrakowie, Zespół Szkół w Zasowie, Stowarzyszenie „Zasowianki” oraz Jednostka OSP z Zasowa.

Zobacz galerię zdjęć z tego wydarzenia ....

Informator

Urząd Gminy w Żyrakowie: tel. 146807121, fax: 146807124, gmina@zyrakow.plwww.zyrakow.pl

GOPS Żyraków: tel. 146807105, 146807104, gopszyrakow@zyrakow.plwww.gopszyrakow.pl

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żyrakowie: tel. 146822638, gzgk_zyrakow@interia.pl

Zespół Obsługi Finansowo Administracyjnej: tel. 146822636, 146822911, 146822921, zofa@zyrakow.pl

Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie tel. 146812819, ckipzyrakow@gmail.comwww.ckip-zyrakow.org

Gminna Biblioteka Publiczna w Żyrakowie: tel. 146822892, bibliotekazyrakow@gmail.com, www.bibliotekazyrakow.pl

 Gminny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej: tel. 146701217