W skrócie

Stan realizacji projektu OZE

W dniu 7 września 2018 r. została podpisana umowa na wykonanie dostawy i montażu kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych oraz pomp napowietrznych do cwu. Obecnie przygotowywane są umowy pomiędzy Gminą a mieszkańcem. Planowany termin wpłaty II transzy (ostatniej) wkładu własnego: październik 2018 r. Niestety nie uda się w 2018 r. zamontować kotłów na biomasę. Planowany termin wykonania wszystkich instalacji - do połowy 2019 r.

Ogłoszenie wyników konkursu

Na stronach Biuletynu Informacji Publicznej opublikowano zarządzenie Wójta Gminy Żyraków w spawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Oferta z bezpieczeństwa

Na stronach BIP ukazała się uproszczona oferta realizacja zadania publicznego z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Ogłoszenie o naborze 2018

Na stronach BIP opublikowano zarządzenie Wójta Gminy Żyraków w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku.


Na stronach NIP opublikowano ogłoszenie o naborze kandydatów do komisji konkursowej w ramach otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Wójta Gminy Żyraków w dniu 14 sierpnia 2018 r.


Informacja Wójta Gminy

Na stronach BIP pojawiła się informacja Wójta Gminy Żyraków z dnia 30 stycznia 2018 r. o warunkach i kryteriach przyjmowania dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Żyraków, obowiązujących w rekrutacji na rok szk. 2018/2019.

Gościmy

Odwiedza nas 20 gości oraz 0 użytkowników.

Wyszukiwarka

Obchody Złotych Godów 2017

Tradycją stało się, że corocznie w Gminie Żyraków organizowane są obchody Złotych Godów. Ta niecodzienna uroczystość odbyła się w sobotę 18 listopada 2017 roku. Rozpoczęła się Mszą świętą odprawioną w kościele pw. Trójcy Świętej w Żyrakowie. Druga część uroczystości odbyła się na sali teatralnej w Szkole Podstawowej w Żyrakowie. Uroczystego aktu dekoracji medalami za pięćdziesiąt lat wspólnego życia nadanymi za przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dokonał Pan Marek Rączka Wójt Gminy Żyraków w obecności księdza Józefa Jasiurkowskiego, kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Krystyny Kani, zastępcy kierownika USC Lucyny Szymaszek, dyrektora Szkoły Podstawowej w Żyrakowie Elżbiety Ulak, Zastępcy dyrektora SP Roberta Palecznego oraz dyrektora Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie Anety Domaradzkiej.

 

Medale, listy gratulacyjne, kwiaty oraz pamiątkowe anioły z okazji za długoletniego pożycia małżeńskiego otrzymali: 

 1. P. Janina i Józef Krupowie - Bobrowa 
 2. P. Zofia i Kazimierz Milasowie -Bobrowa 
 3. P. Janina i Czesław Słąbowie - Bobrowa Wola 
 4. P. Barbara i Józef Bałowie - Góra Motyczna 
 5. P. Maria i Władysław Niezgoda - Góra Motyczna 
 6. P. Maria i Stanisław Zagórscy - Góra Motyczna 
 7. P. Stanisława i Ludwik Kołodziejowie - Nagoszyn 
 8. P. Stanisława i Władysław Kurzejowie - Nagoszyn 
 9. P. Maria i Władysław Lączakowie - Nagoszyn 
 10. P. Krystyna i Mieczysław Radziszewscy - Nagoszyn 
 11. P. Helena i Władysław Węgrzynowie - Nagoszyn 
 12. P. Krystyna i Lucjan Bajorowie - Straszęcin 
 13. P. Maria i Edward Puchalscy - Straszęcin 
 14. P. Józefa i Franciszek Szydło - Straszęcin 
 15. P. Irena i Zbigniew Babczynowie - Wiewiórka 
 16. P. Stanisława i Stanisław Czerwcowie - Wiewiórka 
 17. P. Maria i Leszek Grądzielowie - Wola Wielka 
 18. P. Kazimiera i Edward Kmiecikowie - Wola Wielka 
 19. P. Jadwiga i Stanisław Kramarczykowie - WolaWielka 
 20. P. Maria i Stanisław Czaj a - Wola Żyrakowska 
 21. P. Alicja i Adam Orkiszowie - Wola Żyrakowska 
 22. P. Krystyna i Władysław Ryczkowie - Zasów 
 23. P. Helena i Andrzej Bonarkowie - Zawierzbie 
 24. P. Zofia i Kazimierz Dziedzicowie - Zawierzbie 
 25. P. Barbara i Franciszek Kalitowie - Żyraków 
 26. P. Anna i Józef Wójcikowie - Żyraków 
 27. P. Krystyna i Edward Zającowie - Żyraków 
 28. P. Emilia i Józef Ferencowie - Góra Motyczna-  obchodzący Diamentowe Gody 

O odpowiednią atmosferę w trakcie uroczystości  zadbały wychowawczynie edukacji wczesnoszkolnej Panie: Lucyna Czernicka, Marta Łączak, Małgorzata Drozdowska i Bożena Chorąży, które wraz z dziećmi z klas I, II, IIIa i IIIb przygotowały część artystyczną oraz drobne upominki dla małżeństw. Wyjątkowe obchody Złotych Godów uświetniała Kapela Padwianie. Studio fotograficzne oraz fotorelację z wydarzenia przygotował Krzysztof Pietrucha a w organizacji uroczystości pomagał również Krzysztof Prokop z Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie. 

Zobacz galerię zdjęć z tego wydarzenia ...

 

Informator

Urząd Gminy w Żyrakowie: tel. 146807121, fax: 146807124, gmina@zyrakow.plwww.zyrakow.pl

GOPS Żyraków: tel. 146807105, 146807104, gopszyrakow@zyrakow.plwww.gopszyrakow.pl

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żyrakowie: tel. 146822638, gzgk_zyrakow@interia.pl

Zespół Obsługi Finansowo Administracyjnej: tel. 146822636, 146822911, 146822921, zofa@zyrakow.pl

Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie tel. 146812819, ckipzyrakow@gmail.comwww.ckip-zyrakow.org

Gminna Biblioteka Publiczna w Żyrakowie: tel. 146822892, bibliotekazyrakow@gmail.com, www.bibliotekazyrakow.pl

 Gminny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej: tel. 146701217