Gościmy

Odwiedza nas 63 gości oraz 0 użytkowników.

Wyszukiwarka


   

W dniu 24 października 2014roku w sali widowiskowo-kinowej Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie odbyło się Wojewódzkie Podsumowanie Współzawodnictwa Sportowego Szkół, Gmin, Powiatów i Klubów za rok szkolny 2013/2014. W kategorii gmin za realizację programu Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej i Gimnazjady Młodzieży sklasyfikowano wszystkie, bo 160 gmin. 

Nagrody odebrały 4 najlepsze czyli:

  • 1 miejsce – miasto Rzeszów
  • 2 miejsce – miasto Krosno
  • 3 miejsce – miasto Sanok

Najlepszą gminą wiejską została po raz kolejny gmina Żyraków. Patronat honorowy nad całym cyklem Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej objął Marszałek Województwa Podkarpackiego pan Władysław Ortyl. 

W dniu 24 października 2014 roku w Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej odbyła się XLVII Sesja VI kadencji Rady Gminy w Żyrakowie. 

Ostatnia Sesja, ostatnie Uchwały podejmowane przez Radnych, ostatnie spotkanie w takim gronie... 

Cztery lata ciężkiej pracy Radnych i Sołtysów dobiegło końca, przyszedł czas podsumowania działań, podziękowań i wzajemnego uścisku dłoni.

 

Na zaproszenie Wójta Gminy Żyraków Marka Rączki w dniu 28 października 2014 roku do Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej licznie przybyli przedstawiciele organizacji pozarządowych i Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy. Celem spotkania była przede wszystkim integracja pomiędzy przedstawicielami poszczególnych stowarzyszeń i wzajemna wymiana doświadczeń. Spectrum działań stowarzyszeń jest bardzo szeroki; prowadzą m.in. zajęcia  o charakterze edukacyjno–kulturalno- sportowym, organizują spotkania kulturalne, festyny plenerowe, wydają publikacje, albumy, aktywizują osoby starsze, organizują zajęcia dla dzieci i młodzieży prowadzą działalność charytatywną, działalność na rzecz ochrony dóbr kultury, kultywują tradycję wsi, jej zwyczaje, potrawy i historię. Wójt Gminy pogratulował dotychczasowych osiągnięć, które są wizytówką naszej gminy.

Obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Żyrakowie
o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do RAdy Gminy Żyraków
oraz zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Żyraków
w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.
Obieszczenie -
kandydaci na Wójta Gminy Żyraków 
 
Obwieszczenie -
kandydaci na radnych Rady Gminy Żyraków
   

W dniu 26.10.2014 r. przy remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Korzeniowie odbyło się uroczyste sadzenie Dębów Wolności.  

W kwietniu  tego roku Prezydent RP Bronisław Komorowski wezwał jednostki mundurowe do włączenia się w akcję sadzenia Dębów Wolności. Z terenu Gminy Żyraków do tej akcji włączyły się jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych w tym jednostka OSP z Korzeniowa. "Dęby Wolności” sadzone są w miejscach ważnych dla lokalnych społeczności, służących mieszkańcom i turystom oraz w miejscach pamięci o walce za Ojczyznę i bohaterstwie Polaków. Przesłaniem akcji jest promowanie 25 rocznicy historycznych wydarzeń – świętowania i radości, ale także zachęcenie do pogłębionej refleksji nad odzyskaną wówczas wolnością.

   

W dniu 23 października 2014 r. w Mielcu odbyło się spotkanie podsumowujące działalność Lokalnej Grupy Działania PROWENT w ramach funduszy unijnych na lata 2007­2013. LGD PROWENT może się pochwalić ponad 19 mln zł wydanymi na projekty, z czego prawie 2.4 mln zł w Gminie Żyraków. Na spotkanie przybyli przedstawiciele samorządów i stowarzyszeń z 13 gmin zrzeszonych w LGD PROWENT. Na spotkaniu była obecna również delegacja z Gminy Żyraków z Wójtem Markiem Rączką na czele. Podczas prezentacji dokonań LGD PROWENT Pan Wójt omówił kilka wybranych projektów realizowanych w naszej gminie:

            

Drużyna Żyraków: Mróz Krystian, Książek Sebastian, Moskal Piotr, Moskal Daniel, Moskal Robert, Sroka Zbigniew, Patla Dominik, Orkisz Ryszard, Edyta Bizoń.

   

W sobotę 25.10.2014 r. została rozegrana I kolejka Ligi GALPS w hali Zespołu Szkół Publicznych w Żyrakowie. W pierwszym meczu inauguracyjnym drużyna z Żyrakowa wygrała z drużyną z Góry Motycznej 3:0. Wszystkie trzy sety były pod kontrolą gospodarzy co pozwoliło na grę wszystkich zawodników z drużyny. W drugim meczu emocji nie brakowało , drużyna Nagoszyna podejmowała ekipę z Cieszęcin. Od samego początku było widać zaangażowanie obu drużyn których celem było wygrać za 3 punkty w tym meczu. Siatkarze c Cieszęcin po wygraniu 2 setów poczuli ze wygrana jest na wyciągnięcie ręki jednak wola walki do końca drużyny z Nagoszyna pozwoliła wygrać seta. W czwartym secie większy spokój zachowali zawodnicy z Cieszęcin i to oni wygrali cały mecz 3:1. Gminna Amatorska Liga Piłki Siatkowej jest inicjatywą zarówno Wójta Gminy Żyraków jak i mieszkańców - sportowców z Gminy Żyraków. Cykliczne rozrywki rozpoczęły się w Gminie Żyraków już po raz trzeci. W minioną sobotę pierwsze mecze ligi GALPS w sezonie 2014-2015 wizytował Wójt Gminy Żyraków Marek Rączka który ufundował nagrody dla zwycięzców rozgrywek w obecnym sezonie.

   

W sobotę 25.10.2014 r. została rozegrana I kolejka Ligi GALPS w hali Zespołu Szkół Publicznych w Żyrakowie. W pierwszym meczu inauguracyjnym drużyna z Żyrakowa wygrała z drużyną z Góry Motycznej 3:0. Wszystkie trzy sety były pod kontrolą gospodarzy co pozwoliło na grę wszystkich zawodników z drużyny. W drugim meczu emocji nie brakowało , drużyna Nagoszyna podejmowała ekipę z Cieszęcin. Od samego początku było widać zaangażowanie obu drużyn których celem było wygrać za 3 punkty w tym meczu. Siatkarze c Cieszęcin po wygraniu 2 setów poczuli ze wygrana jest na wyciągnięcie ręki jednak wola walki do końca drużyny z Nagoszyna pozwoliła wygrać seta. W czwartym secie większy spokój zachowali zawodnicy z Cieszęcin i to oni wygrali cały mecz 3:1. Gminna Amatorska Liga Piłki Siatkowej jest inicjatywą zarówno Wójta Gminy Żyraków jak i mieszkańców - sportowców z Gminy Żyraków. Cykliczne rozrywki rozpoczęły się w Gminie Żyraków już po raz trzeci. W minioną sobotę pierwsze mecze ligi GALPS w sezonie 2014-2015 wizytował Wójt Gminy Żyraków Marek Rączka który ufundował nagrody dla zwycięzców rozgrywek w obecnym sezonie.

Informacja o konkursie grantowym: "TU MIESZKAM, TU ZMIENIAM" - szansa dla lokalnych stowarzyszeń i fudacji.

Informacja 

Sprawozdanie z konsultacji projektu "Rocznego programu współpracy Gminy Żyraków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok."

Sprawozdanie 

   

Dnia 19.10.2014 r. w druhowie z jednostki OSP w Zasowie zorganizowali uroczystość poświęcenia samochodu pożarniczego. W uroczystości uczestniczyli: Wójt Gminy Żyraków - Marek Rączka, Wiceprezes Zarządu Powiatowego OSP - dh Stanisław Bryg, członek Zarządu Powiatowego OSP – dh Zbigniew Mróz, Prezes Zarządu Gminnego OSP - dh Adam Strojek, Komendant Gminny OSP - dh Marek Piękoś, Kapelan Powiatowy Strażaków - ks. Józef Jasiurkowski, Proboszcz Parafii św. Stanisława BM w Zasowie – ks. Krzysztof Pietras, sołtys wsi pani Zofia Ryczek, członkowie Prezydium Zarządu Gminnego OSP oraz zaprzyjaźnione jednostki OSP z Mokrego i Dąbia. Gości powitał Prezes Zarządu OSP Zasów dh Krzysztof Typer. Złożył podziękowania Panu Markowi Rączce – Wójtowi Gminy oraz Radzie Gminy za wypracowanie odpowiednich środków finansowych dzięki, którym można było sfinansować zakup samochodu. 


Co najmniej 3 letni, dość szpetny, ale o dobrym, spolegliwym  charakterze. Łagodny wobec ludzi i innych zwierząt. Zaszczepiony, odrobaczony i odpchlony ale jeszcze nie wykastrowany.

W dniu 14 października 2014r. w Zespole Szkół Publicznych w Straszęcinie odbyły się gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej. Zebranych gości powitała gospodarz szkoły pani Alicja Błońska. Następnie zabrał głos pan Marek Rączka Wójt Gminy Żyraków i jednocześnie współorganizator uroczystości. Ciepłe słowa wszystkim pracownikom oświaty przekazała pani Danuta Klabacha Prezes Banku Spółdzielczego w Żyrakowie. Dalszą część spotkania poprowadził pan Leszek Połomski – dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Żyrakowie. Jako pierwsi, nowi  nauczyciele mianowani złożyli ślubowanie i otrzymali dokumenty potwierdzające nadanie im tego stopnia awansu. Również nauczyciele dyplomowani otrzymali akty dokumentujące ich status zawodowy. Wyróżnieni pedagodzy, za szczególne zaangażowanie i osiągnięcia w pracy z dziećmi oraz za zaangażowanie i efekty pracy na rzecz szkoły i środowiska,  otrzymali nagrody wójta. 

Oferta realizacji zadania publicznego - promocja Gminy Żyraków - Wydanie albumu fotograficznego "Ojcowizna Fotografią Malowana Czyli niezwykłe Miejsca w Gminie Żyraków."

  Oferta

W dniu 3.10.2014 r. odbyły się Gminne ćwiczenia Ochotniczych Straży Pożarnych realizowane na terenie Dworku w Korzeniowie i sąsiednich terenach. W ćwiczeniach uczestniczyło 12 jednostek  Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Żyraków w sile 13 samochodów i 82 strażaków. Celem ćwiczeń było:

  • Przeprowadzenie przeglądu sprzętu , wyposażenia samochodów i umundurowania oraz sprawdzenia działania nowego wyposażenia i sprzętu,
  • Przypomnienie zasad bezpieczeństwa podczas działań ratowniczo-gaśniczych,
  • Ćwiczenia w zakresie ratowania osób z zadymionych pomieszczeń,
  • Ćwiczenia w zakresie gaszenia pożarów lasów i drzewostanów i terenów,
  • Ćwiczenia w zakresie dostarczania wody do pożaru.
  • Całość ćwiczeń  odbyła  się pod nadzorem specjalistów z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Informator

Urząd Gminy w Żyrakowie: tel. 146807121, fax: 146807124, gmina@zyrakow.plwww.zyrakow.pl

GOPS Żyraków: tel. 146807105, 146807104, gopszyrakow@zyrakow.plwww.gopszyrakow.pl

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żyrakowie: tel. 146822638, gzgk_zyrakow@interia.pl

Zespół Obsługi Finansowo Administracyjnej: tel. 146822636, 146822911, 146822921, zofa@zyrakow.pl

Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie tel. 146812819, ckipzyrakow@gmail.comwww.ckip-zyrakow.org

Gminna Biblioteka Publiczna w Żyrakowie: tel. 146822892, bibliotekazyrakow@gmail.com, www.bibliotekazyrakow.pl

 Gminny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej: tel. 146701217