Gościmy

Odwiedza nas 21 gości oraz 0 użytkowników.

Wyszukiwarka


Jeśli jesteś przedsiębiorcą i masz siedzibę firmy na terenie Gminy Żyraków, Urząd Gminy w Żyrakowie zaprasza do zamieszczenia wizytówki graficznej na witrynie Gminy Żyraków www.gminazyrakow.pl. Pod adresem tym będzie prowadzony wykaz przedsiębiorstw, spółek, organizacji, stowarzyszeń i jednostek organizacyjnych z terenu Gminy Żyraków. W celu zmieszczenia wizytówki wyślij grafikę  na adres administratora serwisu www administrator@zyrakow.pl.  Zamieszczane będą grafiki tylko i wyłącznie o wymiarach 350x350 px w formatach jpg, png, gif, optymalizowane pod kątem zamieszczenia na serwisach www.  W treści wizytówki dopuszczalne są logo, dane jawne przedsiębiorcy  tj.: adres siedziby głównej, imię i nazwisko, nazwa firmy, dane kontaktowe: telefon, email, adres serwisu www przedsiębiorcy oraz zakres wykonywanej przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej np. usługi koparką, usługi transportowe.

Fordek jest jeszcze troszkę bardzo zagubiony, ale bardzo grzeczny i piękny. Po spacerku w upale najlepsza jest miska z chłodną wodą.

PSZOK w Gminie Żyraków

 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych prowadzi:

Ślusarstwo -Produkcja Handel Usługi

Władysław Radzik,

 

39-218 Straszęcin 9A

tel./fax. 146833366

Godziny otwarcia:

Wtorek i czwartek w godzinach 9.00-17.00, sobota 8.00-15.00

I N F O R M A C J A

o osiągniętych przez Gminę Żyrakow w 2012 roku poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania: 

Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2012 roku, poz. 391 z późn. zm.) Gmina Żyraków informuje, że: 

  • Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła - 33,8 %
  • Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami odpadów budowlanych i rozbiorkowych – odpadów nie odbierano.
  • Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegajacych biodegradacji kierowanych do składowania – 0,7 %.

Na terenie Gminy Żyraków od dnia 1 stycznia 2014 roku zgodnie z uchwałą Rady Gminy Żyraków obowiązują nowe stawki za wywóz i gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W przypadku zbiórki selektywnej (segregacji) opłata miesięczna jest niższa i wynosi za:

  • gospodarstwo 1 osobowe – 6 zł,
  • gospodarstwo 2 osobowe – 12 zł,
  • gospodarstwo 3 osobowe – 14 zł,
  • gospodarstwo 4 osobowe – 16 zł,
  • gospodarstwo 5 osób i powyżej – 18 zł

W ramach przyjętych rozwiązań ustawowych z dniem 1 lipca 2013 r. gmina przejęła obowiązki odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę. Rada Gminy Żyraków w dniu 15 marca 2013r. przyjęła zróżnicowaną metodę opłaty w zależności od liczby osób zamieszkujących gospodarstwo domowe, w ramach której występuje 5 progów cenowych. W związku z licznymi pytaniami przedstawiamy uzupełnioną w sposób szczegółowy informację dotyczącą segregacji odpadów trafiających do worków oraz segregacji odpadów przeznaczonych do dostarczenia do PSZOK-u.

Od 01 stycznia 2014 roku Gmina Żyraków wprowadziła obniżkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (artykuł: "NOWE STAWKI OPŁAT ZA WYWÓZ ODPADÓW"). Mieszkańcy mają obowiązek złożyć deklarację i raz jeszcze wyliczyć wysokość miesięcznej opłaty gdyż deklaracja jest podstawą do uiszczenia opłaty za wykonaną usługę.Druki deklaracji zostaną dostarczone mieszkańcom przez Sołtysów lub pracowników Urzędu po 01 stycznia 2014 r. a po ich wypełnieniu należy je dostarczyć zwrotnie do Sołtysów lub do Urzędu Gminy Żyraków pok. nr 15 w terminie do 07 lutego 2014 r. Ponadto druki deklaracji będą dostępne na stronie internetowej gminy www.zyrakow.pl w zakładce ,,nowy system śmieciowy”.

W razie wystąpienia zmian dotyczących liczby osób zamieszkujących w gospodarstwie domowym, należy złożyć korektę deklaracji w terminie 14 dni od daty zaistnienia zmiany.

Worki na odpady właściciele nieruchomości otrzymują przy odbiorze odpadów 1 raz na 4 tygodnie od firmy wywożącej odpady na wymianę. W razie potrzeby właściciel będzie mógł otrzymać dodatkowe worki w siedzibie firmy ŚLUSARSTWO Produkcja – Handel – Usługi Władysław Radzik Straszęcin 9 A.Odbiór odpadów odbywa się w systemie wymiennym poprzez dostarczenie pustego worka w zamian za worek zapełniony odpadami.

                                                                                                                                                                                                                                                 

Wójt Gminy Żyraków przypomina:

 

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT 

  • w terminie od 1 lutego 2014 r. do 28 lutego 2014 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2013 r. do 31 stycznia 2014 r.,
  • w terminie od 1 sierpnia 2014 r. do 31 sierpnia 2014 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2014 r. do 31 lipca 2014 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2014 r.

Limit zwrotu podatku w 2014 r. wynosi: 81,70zł * iloœć ha użytków rolnych


Magnus jest pełen energii, uparty i trochę zadziorny, jak typowy bullowaty, a jednocześnie kochany i spragniony pieszczot. Będzie potrzebował właściciela konsekwentnego, który lubi psy „z charakterem”. Tel 146807102

Organizacje pozarządowe i grupy nieformalne z powiatu dębickiego mogą składać wnioski o dofinansowanie swoich pomysłów, które realizowane będą dla społeczności powiatu dębickiego w ramach programu „Działaj Lokalnie VIII” edycja 2014, Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanej we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce. Wnioski do 31 lipca 2014 roku, przyjmuje funkcjonujący na terenie powiatu dębickiego Ośrodek Działaj Lokalnie - Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu - które kolejną edycję tego programu realizuje w partnerstwie z gminą Dębica, Pilzno, Żyraków oraz firmą TIKKURILA POLSKA S.A.

W VIII edycji Programu „Działaj Lokalnie” wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Jest on prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej. „Poza rozwojem i działaniem na rzecz dobra wspólnego i krzewieniem postaw obywatelskich, zależy nam także na aktywizacji organizacji pozarządowych, aby w duchu swoich celów statutowych, rozwijały również swego rodzaju własną przedsiębiorczość. Realizacja inicjatyw, to działania projektowe, którymi trzeba zarządzać, które trzeba nadzorować i prawidłowo rozliczyć, a nic innego nie uczy postaw przedsiębiorczych, jak właśnie praktyka w tym obszarze.” - informuje Zbigniew Nosal - Prezes Zarządu Stowarzyszenia Dębicki Klub Biznesu.

W dniu 21 czerwca 2014 r. na murawach boisk Ośrodka Przygotowań Piłkarskich im. Kazimierza Górskiego w Straszęcinie odbył się Turniej Piłki Nożnej Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych Gminy Żyraków o Puchar Wójta. W kategorii szkół podstawowych w rozgrywkach udział wzięło osiem zespołów reprezentujących szkoły z Góry Motycznej, Straszęcina, Nagoszyna, Bobrowej, Korzeniowa, Woli Wielkiej, Mokrego i Zasowa. Po rozgrywkach grupowych, w meczu finałowym spotkały się drużyny ze Straszęcina i Mokrego, w którym zwyciężyli uczniowie z Mokrego 3:0. W rywalizacji o miejsce trzecie, reprezentacja szkoły w Nagoszynie pokonała Zasów 1:0. Kolejne miejsca zajęły drużyny ze szkół z Bobrowej, Korzeniowa, Góry Motycznej i Woli Wielkiej. W rywalizacji szkół gimnazjalnych udział wzięło 6 zespołów ze szkół z Bobrowej, Korzeniowa, Góry Motycznej, Zasowa, Straszęcina i Wiewiórki. Po rozgrywkach grupowych, w meczu finałowym, gimnazjum z Wiewiórki pokonało drużynę z Bobrowej 2:0, a w meczu o trzecie miejsce Korzeniów pokonał Straszęcin 2:0. Puchary i nagrody zwycięzcom oraz wszystkim uczestnikom Turnieju wręczali Pan Marek Rączka Wójt Gminy Żyraków oraz Prezes Podokręgu Piłki Nożnej w Dębicy Pan Wiesław Lada.

 

W dniach 14-15.06.2014 r. w  hali sportowej  Zespołu Szkół Publicznych w Straszęcinie odbyły się  Mistrzostwa Polski Nauczycieli i Pracowników Oświaty oraz Instruktorów i Trenerów w Badmintonie pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Podkarpackiego – Władysława Ortyla.  Organizatorami mistrzostw byli: Uczniowski Klub Sportowy „Orbitek” Straszęcin – obchodzący w br. XX-lecie działalności, Zespół Szkół Publicznych w Straszęcinie oraz Urząd Gminy Żyraków. Podczas ceremonii otwarcia gospodarz obiektów – dyrektor ZSP w Straszęcinie Alicja Błońska  przypomniała historię klubu oraz jego osiągnięcia na szczeblu wojewódzkim, krajowym i międzynarodowym. Podczas uroczystego otwarcia obecni byli: posłowie na sejm RP: Zbigniew Dolata oraz Kazimierz Moskal, Marcin Szczepański - Kierownik Oddziału sportu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego, Burmistrz  Miasta Nowa Dęba – Wiesław Ordon, Marek Rączka – Wójt  Gminy Żyraków, Dariusz Stańko Prezes Podkarpackiego Związku Badmintona, oraz prezesi: Uczniowskiego Klubu Sportowego „Sokół” Ropczyce, Miejskiego Klubu Sportowego „Stal” Nowa Dęba, Uczniowskiego Klubu Sportowego Badmintona „Volant” Mielec. Do mistrzostw przystąpiło 62 uczestników z 35 miejscowości, takich jak: Kraków, Ropczyce, Tarnowiec, Nowy Sącz, Staszów, Głubczyce, Gorlice, Łopuszno, Mielec, Przemyśl, Tarnobrzeg, Nagoszyn, Żupawa, Góra Motyczna, Korzeniów, Gromnik, Przyborów, Jodłowa, Połaniec, Kielce, Warszawa, Ostrowiec Świętokrzyski, Opole, Radom, Lubaczów, Grabiny, Gniezno, Sławno, Olszanka, Rzeszów, Nowa Dęba, Bieruń, Pleśna, Tarnów oraz Straszęcin.

22 czerwca 2014 roku na boisku sportowym w Wiewiórce przeprowadzono Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze. Organizatorami zawodów byli: Wójt Gminy Żyraków, Zarząd Gminny OSP w Żyrakowie i OSP w Wiewiórce. W zawodach udział wzięło 7 drużyn żeńskich z jednostek OSP z terenu Gminy Żyraków. Były to drużyny z OSP: Wola Wielka, Wola Żyrakowska, Żyraków, Wiewiórka, Nagoszyn, Straszęcin, Góra Motyczna. Spośród drużyn męskich swoje umiejętności zaprezentowali strażacy z jednostek OSP: Straszęcin, Nagoszyn-Cieszęciny, Mokre, Góra Motyczna, Nagoszyn, Wola Wielka, Żyraków, Wiewiórka, Bobrowa Wola, Zasów, Wola Żyrakowska, Korzeniów. O godz.14.00 wszystkie drużyny zostały wprowadzone na plac w szyku bojowym  przez naczelników jednostek OSP,   a Komendant Gminny - druh Marek Piękoś złożył raport na ręce Wójta Gminy.

Kolejne święto Gminy Żyraków za nami. Jak co roku organizatorzy przygotowali moc atrakcji, tych dla ciała i tych dla ducha. Po raz pierwszy w ramach Dni Gminy Żyraków rozegrany został mecz koszykówki na wózkach o puchar Wójta Gminy Żyraków. Zmierzyły się w nim drużyny „TEAM Żyraków” oraz „Avtive TEAM Rzeszów”. Gospodarze okazali się lepsi, wygrywając 44:31 i to oni zdobyli trofeum. Sam mecz mógł się podobać, bardzo zacięty, rozgrywany w szybkim tempie, prawdziwa gratka dla fanów koszykówki. Nie było to jedyne wydarzenie sportowe, w niedzielę odbył się tradycyjny już bieg o puchar Wójta Gminy Żyraków. W tym roku zgłosiło się 46 biegaczy, którzy rywalizowali w czterech kategoriach wiekowych. Poniżej przedstawiamy wyniki:

 Zobacz galerię zdjęć na stronach Centrum Kultury i Promocji

 

Informator

Urząd Gminy w Żyrakowie: tel. 146807121, fax: 146807124, gmina@zyrakow.plwww.zyrakow.pl

GOPS Żyraków: tel. 146807105, 146807104, gopszyrakow@zyrakow.plwww.gopszyrakow.pl

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żyrakowie: tel. 146822638, gzgk_zyrakow@interia.pl

Zespół Obsługi Finansowo Administracyjnej: tel. 146822636, 146822911, 146822921, zofa@zyrakow.pl

Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie tel. 146812819, ckipzyrakow@gmail.comwww.ckip-zyrakow.org

Gminna Biblioteka Publiczna w Żyrakowie: tel. 146822892, bibliotekazyrakow@gmail.com, www.bibliotekazyrakow.pl

 Gminny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej: tel. 146701217