Gościmy

Odwiedza nas 62 gości oraz 0 użytkowników.

Wyszukiwarka


                        

Tegoroczne Dożynki Gminne, które odbyły się 24 sierpnia 2014 r., gościło sołectwo Straszęcin. Obchody święta plonów rozpoczęły się od Mszy Św. w kościele parafialnym w Straszęcinie, którą koncelebrował  Ks. Proboszcz Bogusław Czech.

Druga część uroczystości, ze względu na niesprzyjającą aurę odbyła się w budynku ZSP w Straszęcinie, tam też nastąpiła prezentacja Starostów Dożynek, w osobach Elżbieta Stachnik ze Straszęcina i Józef Maciąg z Nagoszyna. Imprezę poprowadzili Małgorzata Burdzy oraz Jacek Dydyński. Po ceremonii wręczenia chleba, głos zabrał wójt Gminy Żyraków, Marek Rączka, który podziękował wszystkim rolnikom za trud ich ciężkiej pracy. Następnie głos zabrali zaproszeni goście.

Po pierwszej części występów dzieci z ZSP w Straszęcinie, odbyła się prezentacja 13 wieńców, które wzięły udział w Gminnym Konkursie Wieńca Dożynkowego. Były to wieńce reprezentujące sołectwa Bobrowa, Bobrowa Wola, Góra Motyczna, Korzeniów, Mokre, Nagoszyn, Straszęcin, Wiewiórka, Wola Wielka, Wola Żyrakowska, Zasów, Żyraków oraz OSP w Straszęcinie. W trakcie prezentacji przygrywała Kapela Ludowa “Radomyślanie” z Radomyśla Wielkiego. Wszystkie wieńce dożynkowe były bardzo piękne i pracochłonne. W związku z tym komisja postanowiła przyznać wszystkim sołectwom jednakowe nagrody w kwocie 250 zł, ufundowane przez Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie. Dodatkowo Bank Spółdzielczy w Żyrakowie ufundował nagrody za pierwsze trzy miejsca, które przyznano:

W połowie sierpnia 2014 r. w gminie Żyraków zakończono montaż pierwszej instalacji solarnej na budynku osoby prywatnej. Gmina Żyraków realizuje projekt pn.: „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do związku Gmin Dorzecza Wisłoki”. Dofinansowanie ze środków szwajcarskich wynosi 75 %, dzięki czemu mieszkańcy gminy Żyraków, w zależności od typu instalacji, ponoszą koszty w wysokości od 2494,80 zł do 3242,16 zł. Montaż 241 instalacji solarnych na terenie gminy Żyraków pozwoli na redukcję niskiej emisji zanieczyszczeń oraz wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Trwa nabór wniosków w konkursie grantowym, organizowanym w ramach projektu - „Akademia Aktywnych Obywateli - Podkarpackie Inicjatywy Lokalne”, w którym młode organizacje pozarządowe, grupy nieformalne i grupy samopomocowe z województwa podkarpackiego, mają szansę na pozyskanie od 2.000 zł do 5.000 zł na realizację inicjatyw wpisujących się w sferę działalności pożytku publicznego. Łączna pula środków, która zostanie przekazana na inicjatywy lokalne, wynosi ponad 1,5 mln z czego w 2014 roku, przekazanych zostanie ponad 0,5 mln zł. Nabór wniosków trwa do 20-go  sierpnia 2014 roku. Operatorem projektu na terenie powiatu dębickiego jest Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu.  

Wkrótce oddane zostaną do użytku place zabaw wykonywane w ramach projektu:  „Zagospodarowanie miejsc użyteczności publicznej Gminy Żyraków” realizowane w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” - „Odnowa wsi”. W ramach projektu w pięciu miejscowościach Gminy Żyraków tj. Wola Żyrakowska, Wola Wielka, Mokre, Bobrowa, Bobrowa Wola budowane są place zabaw wyposażone w sprężynowce, piaskownice, ławki parkowe, huśtawki podwójne, zestawy wielofunkcyjne, karuzele tarczowe. Projekt przewiduje również ogrodzenia placów zabaw, urządzenie placów zieleni, oraz wykonanie tzw. bezpiecznych stref z piasku. Ponadto w ramach tej inwestycji wykonane zostały już modernizacje boisk sportowych w miejscowościach: Wiewiórka, Straszęcin, Nagoszyn. Boisko sportowe w Wiewiórce wzbogaciło się o ogrodzenie, piłkochwyty oraz dostarczono dwie kabiny dla piłkarzy rezerwowych. Nagoszyn i Straszęcin to budowa boiska sportowego praktycznie od podstaw.  Zniwelowano nierówności, dostarczono urodzajną glebę pod nowy trawnik, ogrodzono teren boiska, zamontowano piłkochwyty oraz wybudowano bieżnie. Projekt realizowany jest z  80-cio procentowym udziałem środków unijnych (308 677,00 zł). Pozostałe środki pochodzą z budżetu gminy. W niedzielę (10.08.14r.) z wielką radością wśród najmłodszych oddano do użytku pierwszy z placu zabaw w Bobrowej Woli.

Fotorelacja z oddania do użytku placu zabaw w Bobrowej Woli.                                                                                                                     

 

                                                                                                                                                                                                                                                 

,,Na krańcach świata” taki tytuł przewodni ma w tym roku półkolonia w Straszęcinie, która rozpoczęła się 1 sierpnia i trwać będzie do 14 sierpnia 2014r. Organizatorem letniego wypoczynku dzieci jest Gmina Żyraków. Uczestniczy w niej 25 dzieci z Publicznej Szkoły Podstawowej w Straszęcinie i  5 dzieci z Publicznej Szkoły Podstawowej w Żyrakowie. Zajęcia prowadzone są przez wychowawców: Barbarę Różańską i Monikę Rogowską  w godzinach 7.45 – 16.15. Kierownikiem półkolonii jest Alicja Błońska.

Każdego dnia dzieci „wyruszają” w podróż dookoła świata. Zatrzymują się w krajach które  zachwycają kulturą, architekturą, regionalnymi  potrawami oraz charakterystycznymi obyczajami. Potwierdzają to nazwy zajęć: Ganges święta rzeka Indii, na krawędzi Wielkiego Kanionu, w dorzeczu Amazonki, amerykańska przygoda, największe rzeki i zbiorniki wodne w Meksyku, kolczaste sawanny Teksasu. W programie półkolonii realizowany jest również program profilaktyczny pt. ,,Być razem – odnaleźć siebie”.

W efekcie podpisanej przez Sferanet S.A. w dniu 27.06.2014 roku Umowy o dofinansowanie projektu „Podkarpacka sieć szerokopasmowa – powiat dębicki” w okresie od 01.07.2014 do 30.09.2015 roku w 6 miejscowościach w gminie Żyraków (Straszęcin, Wola Wielka, Zawierzbie, Żyraków, Wola Żyrakowska, Góra Motyczna) powstanie blisko 47 km instalacji kablowej wykonanej w technologii światłowodowej.  Wybudowana infrastruktura posłuży do zapewnienia dostępu do sieci co najmniej 30% gospodarstw domowych w każdej miejscowości objętej projektem. Łącznie dostęp do sieci w technologii światłowodowej FTTH i FFTB (Fiber To The Home oraz Fiber To The Building) ma uzyskać 220 końcowych abonentów – zarówno gospodarstw domowych jak i przedsiębiorstw. 

W efekcie podpisanej przez Sferanet S.A. w dniu 27.06.2014 roku Umowy o dofinansowanie projektu „Podkarpacka sieć szerokopasmowa – powiat dębicki” w okresie od 01.07.2014 do 30.09.2015 roku w 6 miejscowościach w gminie Żyraków (Straszęcin, Wola Wielka, Zawierzbie, Żyraków, Wola Żyrakowska, Góra Motyczna) powstanie blisko 47 km instalacji kablowej wykonanej w technologii światłowodowej.  Wybudowana infrastruktura posłuży do zapewnienia dostępu do sieci co najmniej 30% gospodarstw domowych w każdej miejscowości objętej projektem. Łącznie dostęp do sieci w technologii światłowodowej FTTH i FFTB (Fiber To The Home oraz Fiber To The Building) ma uzyskać 220 końcowych abonentów – zarówno gospodarstw domowych jak i przedsiębiorstw. 

Informator

Urząd Gminy w Żyrakowie: tel. 146807121, fax: 146807124, gmina@zyrakow.plwww.zyrakow.pl

GOPS Żyraków: tel. 146807105, 146807104, gopszyrakow@zyrakow.plwww.gopszyrakow.pl

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żyrakowie: tel. 146822638, gzgk_zyrakow@interia.pl

Zespół Obsługi Finansowo Administracyjnej: tel. 146822636, 146822911, 146822921, zofa@zyrakow.pl

Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie tel. 146812819, ckipzyrakow@gmail.comwww.ckip-zyrakow.org

Gminna Biblioteka Publiczna w Żyrakowie: tel. 146822892, bibliotekazyrakow@gmail.com, www.bibliotekazyrakow.pl

 Gminny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej: tel. 146701217