Gościmy

Odwiedza nas 63 gości oraz 0 użytkowników.

Wyszukiwarka


Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu "Rocznego programu współpracy Gminy Żyraków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok."

Ogłoszenie 

Projekt uchwały   Projekt programu

Gmina Żyraków znalazła się wysoko w czołówce rankingu gmin rolniczych w których dochód na mieszkańca nie przekroczył 2800 zł na osobę. Ranking uplasował Gminę Żyraków na siódmym miejscu spośród gmin całej Polski które w latach 2010-2013 znacząco poprawiły swoją sytuację finansową. Więcej informacji uzyskać można w opracowaniach które prezentujemy państwu poniżej:

Raport - opracowanie 

  Ranking Gmin w Polsce

W dniu 21 września odbyła się w Mokrem uroczystość poświęcona obchodom 75 rocznicy agresji niemieckiej i sowieckiej na Polskę oraz 70 rocznicy wywózki 33 żołnierzy AK –  mieszkańców Mokrego na Sybir, z których 9 nie wróciło do rodzinnej miejscowości. Uroczystość ta została połączona z promocją książki pod tytułem „Pamiętnik z Mokrego. Wiejskie obrazy minionego wieku”, której autorem jest Tomasz Czapla, a która wydana została przez „Stowarzyszenie Łączymy Pokolenia – Mokre Wczoraj i Dziś”. Książka jest efektem projektu realizowanego przez stowarzyszenie i dofinansowanego ze środków unijnych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w ramach Lokalnej Grupy Działania PROWENT w Mielcu.

                   

Informuję o planowanej w dniach 1-8 października 2014 r. akcji doustnych szczepień lisów wolnożyjących przeciwko wściekliźnie. Prowadzone szczepienie obejmuje w całości teren województwa podkarpackiego. Uodparnianie lisów prowadzone będzie poprzez zrzuty z samolotów szczepionki doustnej (z wyłączeniem terenów zurbanizowanych i akwenów wodnych) oraz wykładanie ręczne (wokół osiedli ludzkich). Wykładana przynęta (na zdjęciu) wydająca specyficzna zapach, zawiera wewnątrz aluminiowo-plastikowy pojemnik z płynną szczepionką, której działanie uodparniające skierowane jest wyłącznie na lisy.

W terminie od 01.09.2014 r. do 31.10.2014 r. LGD PROWENT prowadzi konkurs plastyczno- fotograficzny pod nazwą „Promocja zdrowego stylu życia i rekreacji na obszarze  PROWENT”. Celem konkursu jest propagowanie wśród dzieci i młodzieży postaw promujących zdrowy styl życia, aktywizacja mieszkańców wokół działań promujących zdrowy styl życia i rekreację na obszarze PROWENT, rozszerzenie wiedzy na temat LSR, promocja działań realizowanych  w ramach działania „W zdrowym ciele zdrowy duch”. Konkurs przewidziany jest dla dzieci i młodzieży szkolnej do 16 roku życia, zameldowanej na obszarze należącym do Lokalnej Grupy Działania „PROWENT”. W zależności od kategorii wiekowej prace można składać w różnej technice: I kategoria – do 9 roku życia – prace plastyczne wykonywane różną techniką, II kategoria – od 10 do 16 roku życia – zdjęcia. Tematyka prac: promocja zdrowego stylu życia i rekreacji na obszarze PROWENT.

{gallery}2014_pamietnik_z_mokrego_mini{/gallery}

17 września 2014 roku na parkingu przy Zespołem Szkół Publicznych w Żyrakowie odbyło się przekazanie specjalistycznego sprzętu pożarniczego strażakom ratownikom z  jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie Gminy Żyraków. W spotkaniu uczestniczyli Wójt Gminy Żyraków Marek Rączka, Prezes Zarządu Gminnego OSP Adam Strojek oraz licznie przybyli druhowie. Wójt Gminy podkreślił, że ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa to jedne z głównych elementów mających wpływ na wzrost poczucia bezpieczeństwa lokalnej społeczności. Służy temu ciągłe podnoszenie gotowości bojowej jednostek OSP poprzez stałe szkolenie druhów i ich wyposażenie w profesjonalny sprzęt. Dzięki staraniom Wójta Gminy i Rady Gminy oraz Zarządu Gminnego OSP jednostki wzbogaciły się o trzy motopompy szlamowe, cztery pilarki spalinowe oraz wyposażenie osobiste strażaków tj. siedem kompletów profesjonalnych ubrań bojowych, kominiarki, buty strażackie oraz rękawice.

Podkarpackie Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale zaprasza na bezpłatne dwudniowe podstawowe szkolenia z zakresu stosowania środków ochrony roślin z uwzględnieniem zasad integrowanej ochrony w województwie podkarpackim. Szkolenie odbędzie się w dniach 20-21 października 2014 r. Kontakt pod numerem telefonu: 692960911.

We wrześniu br. rozpoczyna się internetowa rejestracja szkół ponadgimnazjalnych do II edycji konkursu Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii. Konkurs jest adresowany do uczniów drugich klas szkół ponadgimnazjalnych. Pomysłodawcą i organizatorem inicjatywy jest Fundacja Centrum Solidarności z Gdańska. Celem ogólnopolskiego konkursu jest upowszechnianie wiedzy historycznej obejmującej dwie dekady (1970−1990), które są bardzo ważne z punktu widzenia historii Polski oraz Europy środkowo-wschodniej – zauważa Danuta Kobzdej, prezes Fundacji Centrum Solidarności. − Liczymy na to, że zarówno ciekawa formuła konkursu, jak i atrakcyjne nagrody, zachęcą uczniów do wzięcia w nim udziału. Szkołę powinien zarejestrować nauczyciel, który potem będzie koordynować przebieg etapu szkolnego. W etapie szkolnym oraz wojewódzkim uczniowie rywalizują ze sobą indywidualnie, rozwiązując test wielokrotnego wyboru. Po zakończeniu eliminacji wojewódzkich trzech najlepszych uczniów z każdego regionu stworzy jedną drużynę. W części finałowej zmierzy się 16 trzyosobowych zespołów, które będą walczyć o wygraną. Dwa miesiące przed rozgrywką finałową drużyny wojewódzkie zostaną w nagrodę zaproszone na wizytę studyjną i integracyjną do Gdańska – Miasta Wolności i Solidarności.

15 września ruszyła V edycja programu edukacyjnego skierowanego do gimnazjalistów – „Żyj smacznie i zdrowo”.

Patronem honorowym programu został Rzecznik Praw Dziecka, a patronatami objęli: Ministerstwo Sportu i Turystyki, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Polskie Towarzystwo Nauk Żywieniowych, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW oraz Fundacja Klubu Szefów Kuchni. W V edycji przygotowaliśmy dla nauczycieli dwa nowe scenariusze lekcji. Będę one dostępne w bezpłatnych zestawach edukacyjnych, które jeden nauczyciel ze szkoły będzie mógł zamówić poprzez naszą stronę internetową www.zyjsmacznieizdrowo.pl. Zestawy w V edycji posiadają niezbędną liczbę materiałów (książeczki kulinarne, plakaty, ankiety itd.), aby przeprowadzić zajęcia w trzech klasach, po 30 uczniów w każdej. 

W dniu 25-29 września 2014 roku na terenie Gminy Żyraków zostanie przeprowadzona zbiórka doraźna w ramach, której odbierane będą następujące rodzaje odpadów:

 • odpady wielkogabarytowe (sofy, szafy, stoły, fotele, krzesła),
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (komputery, telewizory, sprzęt TRV i AGD),
 • zużyte opony,
 • żużle i popioły paleniskowe.
 • W dniu 25.09.2014 r.: Wola Wielka, Straszęcin, Żyraków, Nagoszyn, Wola Żyrakowska
 • W dniu 26.09.2014 r.: Góra Motyczna, Zawierzbie, Bobrowa, Bobrowa Wola, Korzeniów
 • W dniu 29.09.2014 r.: Mokre, Zasów , Wiewiórka

W dniu 25-29 września 2014 roku na terenie Gminy Żyraków zostanie przeprowadzona zbiórka doraźna w ramach, której odbierane będą następujące rodzaje odpadów:

 • odpady wielkogabarytowe (sofy, szafy, stoły, fotele, krzesła),
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (komputery, telewizory, sprzęt TRV i AGD),
 • zużyte opony,
 • żużle i popioły paleniskowe.
 • W dniu 25.09.2014 r.: Wola Wielka, Straszęcin, Żyraków, Nagoszyn, Wola Żyrakowska
 • W dniu 26.09.2014 r.: Góra Motyczna, Zawierzbie, Bobrowa, Bobrowa Wola, Korzeniów
 • W dniu 29.09.2014 r.: Mokre, Zasów , Wiewiórka

O 380 złotych miesięcznie, przez dziewięć miesięcy, w ramach stypendium naukowo-socjalnego oraz do 1.000 zł na stypendium pomocowe, mogą ubiegać się studenci zamieszkujący powiat dębicki, w ramach lokalnego programu stypendialnego „Agrafka Agory” - partnerski program Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundacji Agory wraz ze Stowarzyszeniem Dębicki Klub Biznesu, przedsiębiorcami oraz darczyńcami indywidualnymi. Stypendia adresowane są do studentów II do V roku studiujących w roku akademickim 2014/2015 w państwowych i niepaństwowych szkołach wyższych prowadzonych w systemie dziennym, wieczorowym oraz zaocznym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i w krajach Unii Europejskiej, posiadających stałe zameldowanie na obszarze powiatu dębickiego i w momencie składania wniosku nie przekraczających 26 lat. „Do 30 września 2014 roku, prowadzony będzie nabór wniosków - w tej edycji, planuje się przyznać 5 stypendiów w łącznej wysokości 3.420 zł, wypłacanych w miesięcznym transzach po 380 zł przez 9 miesięcy oraz stypendia pomocowe wspierające studentów w nauce - w ramach tego komponentu, przyznawane będą stypendia np. na zakup podręczników, dodatkowe kursy, opłacenie lokum czy też wyżywienie.

Podmioty zbierające na terenie Gminy Żyraków zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych:

 • Ślusarstwo -Produkcja Handel Usługi Władysław Radzik,  Adres:  39-218 Straszęcin 9A, tel./fax. 14 6 83 33 66
 • można przekazywać do Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Straszęcinie 39-218 Straszęcin 9A, tel./fax. 146833366, Godziny otwarcia PSZOK –u: dni robocze: 9.00 -17.00, Sobota 8.00-15.00
 • Dębickie Zakłady Komunalne DEZAKO Sp. z o. o.  ul. Rzeszowska 14, 39 - 200 Dębica.
 • można przy zakupie nowego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pozostawić zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w sklepie elektrycznym.

 

Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzące od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Żyraków:

zmieszanych odpadów komunalnych i pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania

 • Zakład Usług Komunalnych w Ostrowie, Ostrów 225, 39 - 103 Ostrów) Składowisko ”Kozodrza” Kozodrza 39 - 103 Ostrów
 • Sortownia odpadów zmieszanych i selektywnej zbiórki, kompostownia, Paszczyna 62B, 39- 207 Brzeźnica (Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami  Sp. z o. o. Paszczyna 62 B, 39-207 Brzeźnica)

 odpadów zielonych i pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania

 • Sortownia odpadów zmieszanych i selektywnej zbiórki, kompostownia, Paszczyna 62B, 39-207 Brzeźnica (Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadam Sp. z o. o. Paszczyna 62B, 39-207 Brzeźnica)
 • Zakład Usług Komunalnych w Ostrowie, Ostrów 225, 39 - 103 Ostrów) Składowisko ”Kozodrza” Kozodrza 39 - 103 Ostrów

 

Firma: Ślusarstwo -Produkcja Handel Usługi

Władysław Radzik,

Adres: 39-218 Straszęcin 9A

tel./fax. 14 6 83 33 66

Miło nam poinformować iż gospodarstwo rolne państwa Piotra i Elżbiety Stachnik z miejscowości Straszęcin znalazło się w czołówce „bezpiecznych gospodarstw” województwa podkarpackiego. Gospodarstwo państwa Stachników znalazło się w dziewiątce gospodarstw zakwalifikowanych na szczeblu wojewódzkim województwa podkarpackiego w ogólnopolskim konkursie „Bezpieczne gospodarstwo rolne 2014”. W konkursie którego celem jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym na szczeblu wojewódzkim wzięło udział 203 gospodarstw. Konkurs organizowany jest m.in. przez KRUS w Rzeszowie oraz Inspektorat Państwowej Inspekcji Pracy. Podsumowanie wojewódzkiego etapu konkursu odbyło się 5 września b.r. w sali konferencyjnej Okręgowego Inspektoratu Państwowej Inspekcji Pracy w Rzeszowie.

W niedzielę 7 września 2014 r. w miejscowości Wiewiórka odbyło się “Święto Ziemniaka”. W intencji rolników z terenu Gminy Żyraków została odprawiona Msza Św. w kościele parafialnym, a następnie główna część uroczystości miała miejsce na boisku sportowym przy remizie OSP w Wiewiórce. Zebranych gości powitał Wójt Gminy Żyraków Marek Rączka, a następnie głos zabrali sołtys Wiewiórki Stanisław Małozięć, Dyrektor KRUS w Rzeszowie Wiesław Lada, Kierownik ARiMR w Dębicy Paweł Jarosz, Prezes Banku Spółdzielczego w Żyrakowie Danuta Klabacha oraz Radny Tadeusz Kulas. Docenieni zostali rolnicy, którzy otrzymali z rąk Wójta Gminy Żyraków oraz Dyrektora KRUS ordery Świętego Izydora Oracza. Byli to: mieszkańcy Wiewiórki w osobach: Władysław Stalec, Krzysztof Szacik, Franciszek Matuszkiewicz, Józef Czerwiec, Jan Wilk, Stanisław Chłopek oraz Józef Maciąg z Nagoszyna, Zbigniew Józef Kaczor i Krzysztof Stanisław Sujdak z Góry Motycznej  oraz Jerzy Gąsior i Krzysztof Stanisław Grych z Woli Wielkiej.

GBP w Żyrakowie przy współpracy ZSP w Żyrakowie i pod patronatem Wójta Gminy Żyraków włączyła się w akcję Narodowego Czytania zainicjowaną przez prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Jej głównym celem jest popularyzacja czytelnictwa oraz wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości poprzez lekturę największych polskich dzieł literackich. Tak jak w całej Polsce w sobotę 6 września w sali teatralnej ZSP w Żyrakowie rozpoczęło się wspólne czytanie „Trylogii” Henryka Sienkiewicza. Na wstępie Dyrektor GBP w Żyrakowie Grażyna Pastuła przywitała przybyłych gości: Wójta Gminy Żyraków Pana Marka Rączkę wraz z małżonką, ks. Łukasza Haladę, Prezesa Banku Spółdzielczego w Żyrakowie Panią Danutę Klabachę, przedstawiciela Inspekcji Sanitarnej w Dębicy Panią Jadwigę Ząbek, radnych i sołtysów Gminy Żyraków, dyrektorów szkół, przedszkoli i nauczycieli, Prezesa OSP w Górze Motycznej Pana Adama Kaczora, stowarzyszenia, czytelników, młodzież i klubowiczów DKK.

Więcej na stronach Gminnej Biblioteki Publicznej w Żyrakowie...

                        

„Był plecak na plecach i były walizki, a teraz wakacje skończone...”

1 września 2014 uczniowie ZSP w Bobrowej rozpoczęli rok szkolny. Uroczystość inauguracji poprzedziła Msza Święta, którą odprawił ks. Rafał Król. Następnie ks. dr hab. Kazimierz Talarek dokonał aktu poświęcenia odremontowanego budynku szkoły oraz nowo urządzonego przedszkolnego placu zabaw, po czym uczniowie, rodzice, nauczycie i przybyli na uroczystość goście udali się do szkoły. Na inauguracji nowego roku szkolnego 2014/2015 oprócz dzieci przedszkolnych, uczniów klas I-VI oraz I-III gimnazjum, dyrekcji szkoły, grona pedagogicznego obecni byli również rodzice oraz zaproszeni goście z Wójtem Gminy Żyraków na czele.

W niedzielę 31 sierpnia 2014 r. w Korzeniowie odbyła się uroczystość, poświęcona 75 rocznicy wybuchu II wojny światowej.  Jej organizatorami byli Wójt Gminy Żyraków, Radny i Rada Sołecka wsi Korzeniów we współpracy z Ks. Proboszczem parafii Korzeniów, Ochotniczą Strażą Pożarną i Zespołem Szkół Publicznych w Korzeniowie. Uroczystość zaplanowaną jako mszę polową, ze względu na niepewną aurę, postanowiono ostatecznie przenieść do kościoła. Podczas Mszy Świętej koncelebrowanej przez Ks. Romana Deszcza - Proboszcza Parafii Korzeniów oraz Ks. dr Kazimierza Talarka - Proboszcza Parafii Nagoszyn, została wygłoszona okolicznościowa homilia. W dalszej części obchodów rocznicowych po odśpiewaniu hymnu państwowego,  Roman Różak - przedstawiciel Rady Sołeckiej wsi Korzeniów przedstawił zarys działalności żołnierzy Armii Krajowej Placówki Korzeniów "Kartacz 68". Następnie głos zabrał Marek Rączka Wójt Gminy Żyraków, który w swej przemowie odniósł się do dramatycznych wydarzeń z tamtego okresu. 

Szczeniak, około 3 miesięczny. Urośnie pewnie do połowy łydki, czarny podpalany. Fago ma wielki uraz względem człowieka. Ktoś musiał go okrutnie skrzywdzić, bo do dzisiaj szczeniak boi się ręki człowieka. Jego łaciaty braciszek znalazł już dom. Fago wciąż czeka. Z każdym dniem jest coraz lepszy, ufniejszy, doskonale wpływa na niego obecność drugiego psa. Teraz siedzi w boksie z podlotkiem Fordem.

Informator

Urząd Gminy w Żyrakowie: tel. 146807121, fax: 146807124, gmina@zyrakow.plwww.zyrakow.pl

GOPS Żyraków: tel. 146807105, 146807104, gopszyrakow@zyrakow.plwww.gopszyrakow.pl

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żyrakowie: tel. 146822638, gzgk_zyrakow@interia.pl

Zespół Obsługi Finansowo Administracyjnej: tel. 146822636, 146822911, 146822921, zofa@zyrakow.pl

Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie tel. 146812819, ckipzyrakow@gmail.comwww.ckip-zyrakow.org

Gminna Biblioteka Publiczna w Żyrakowie: tel. 146822892, bibliotekazyrakow@gmail.com, www.bibliotekazyrakow.pl

 Gminny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej: tel. 146701217