Gościmy

Odwiedza nas 49 gości oraz 0 użytkowników.

Wyszukiwarka


APEL
WÓJTA GMINY ŻYRAKÓW
DO MIESZKAŃCÓW

Wójt Gminy Żyraków przypomina właścicielom, użytkownikom, dzierżawcom i posiadaczom gruntów na terenie Gminy Żyraków o obowiązku wykaszania i niszczenia chwastów na swoich nieruchomościach. Grunty zachwaszczone stanowią zagrożenie dla upraw rolniczych, stwarzają zagrożenie pożarowe dla zabudowań i lasów oraz umożliwiają występowanie i rozprzestrzenianie się silnie parzącej rośliny o nazwie Barszcz Sosnowskiego. Grunty zachwaszczone są siedliskiem bytowania i rozmnażania ślimaków, gryzoni i gadów oraz przyczyniają się do zachwaszczania oraz  zakrzaczenia gruntów użytkowanych rolniczo. Likwidacja chwastów i zakrzaczeń na gruntach rolnych winna odbywać się w czasie intensywnej wegetacji - minimum 2 krotnie w ciągu roku. Z powodu zakazu wypalania traw i spalania odpadów nie mogą być spalane. 

 

Miło nam poinformować, że w tym roku na XVI Festiwalu Kwiatów w Albigowej, którego mottem przewodnim była „Hortensja – perłą wiejskiego ogrodu” gminę Żyraków reprezentowało stowarzyszenie „Zasowianki” z Zasowa w składzie: P. Renata Przydzielska, P. Halina Działo, P. Maria Arast i p. Zofia Kosińska. W konkursie brało udział 26 Kół Gospodyń Wiejskich z kwiatowymi kompozycjami konkursowymi. Nasze stowarzyszenie zrobiło kompozycję kwiatową przedstawiającą gęś na stawie, wykonaną z białych i niebieskich hortensji. Zdobyła ona uznanie zarówno jury jak i widowni, i uplasowała się na II miejscu w konkursie. Pierwsze miejsce zajęło KGW z Łańcuta – Przedmieścia, a trzecie  KGW z Husowa..

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy.

 

Początkiem lipca rozpoczęły się prace związane z termomodernizacją budynku remizy. Gmina Żyraków sfinansowała zakup materiałów budowlanych, a roboty w wolnych chwilach, wykonują strażacy ochotnicy jednostki OSP w Nagoszynie Cieszęcinach. W poprzednim roku strażacy samodzielnie wykonali remont wewnątrz budynku. Termomodernizacja polega na dociepleniu ścian zewnętrznych budynku i wykonaniu wyprawy elewacyjnej.

 

„Niedzielne Muzykowanie” to impreza jaka odbyła się a terenie parku dworskiego w Straszęcinie 26 lipca 2015r. Jej organizatorami byli  Stowarzyszenie Mój Straszęcin oraz Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie. Podczas koncertu wystąpili młodzi artyści o niezwykłych umiejętnościach wokalnych i instrumentalnych. Swoje umiejętności zaprezentowali: Weronika Chmura, Wiktoria Chmura, Karolina Chmura, Magdalena Stachnik, Joanna Kosiba, Michał Michoń, Aleksandra Bieniasz. Muzycy zapewnili słuchaczom wspaniałą rozrywkę. Koncert ten to pierwsza z pięciu imprez  w ramach Programu „Działaj Lokalnie IX” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodka Działaj Lokalnie - Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu - i lokalnych partnerów: gminę Dębica, Pilzno, Żyraków i firmę TIKKURILA POLSKA S.A. Na kolejny zapraszamy 9 sierpnia 2015r do Straszęcina.

 

Prace rozpoczęły się od 1 lipca 2015 r. i planowany termin zakończenia to 14 sierpnia 2015r. Roboty wykonywane są przez firmę IGLOOBUD Sp. z o.o. z Dębicy. Wykonanie zadania stało się możliwe dzięki uzyskanemu przez Urząd Gminy w Żyrakowie dofinansowaniu w wysokości 80% wartości inwestycji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. Całkowita wartość zadania wynosi 134 899,54 zł. Roboty obejmują kompleksową termomodernizację polegająca na wykonaniu docieplenia ścian zewnętrznych budynku wraz z wyprawą elewacyjną, docieplenie fundamentów, docieplenie stropów i stropodachów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w niezbędnym zakresie, malowanie dachu oraz remont pomieszczeń wewnątrz budynku.

800 060 800 Infolinia Głównego Inspektora Sanitarnego

116 111 Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

800 100 100 Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawach bezpieczeństwa dzieci

800 12 12 12 Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

112 Numer alarmowy obowiązujący na terenie całej Unii Europejskiej

 

W niedzielę 19 lipca 2015 roku druhny i druhowie z jednostki OSP w Woli Żyrakowskiej obchodzili podwójne święto. Powodem do świętowania było uroczyste poświęcenie i wręczenie sztandaru oraz 90 rocznica założenia jednostki OSP Wola Żyrakowska. Uroczystość rozpoczęto Mszą Św. w Kościele Parafialnym pw. Trójcy Przenajświętszej w Żyrakowie sprawowaną przez ks. Proboszcza Józefa Jasiurkowskiego - Powiatowego Kapelana Strażaków OSP. Mszę zapoczątkowano korowodem pocztów sztandarowych pod dowództwem dh Marka Piękosia - Komendanta Gminnego OSP oraz przy akompaniamencie Orkiestry Dętej z Jodłowej. 

 

W rezultacie dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 13.07.2015 r. została zawarta umowa na wykonanie robót budowlanych pn.: „Przebudowa i budowa przewodów wodociągowych oraz kabla sterowniczego i sygnalizacyjnego ze studni głębinowych do budynku SUW w ramach przebudowy i budowy niezbędnej infrastruktury technicznej stacji uzdatniania wody w m. Nagoszyn wraz z rozbiórką istniejących przewodów wodociągowych z rur azbestowych  z wykonawcą  robót Janem Szaj reprezentującym Zakład Instalacji Sanitarnych Jan Szaj z siedzibą: ul. Cmentarna 57/11, 39-200 Dębica.

Przedmiotowa inwestycja jest realizowana w ramach oszczędności jako część projektu pn. „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki – Etap II”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, w ramach którego zostało zrealizowane już zadanie pn. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Wola Żyrakowska.

 

W dniu 4 lipca 2015 roku w hali ZSP w Żyrakowie odbył się II Gminny Turniej Piłki Siatkowej Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Żyraków. Organizatorem turnieju było OSP w Żyrakowie. Halę sportową na czas rozgrywek udostępniła dyrektor ZSP w Żyrakowie Elżbieta Ulak. Nagrody – puchar i piłki ufundował Wójt Gminy Żyraków. W turnieju wzięło udział cztery drużyny OSP. Drużyny te zakończyły turniej wg następującej klasyfikacji:

 1. OSP Nagoszyn Cieszęciny
 2. OSP Wola Wielka
 3. OPS Żyraków
 4. Straszęcin.

Zwycięzcy turnieju otrzymali z rąk Zastępcy Wójta Grzegorza Reguła puchar oraz nagrody rzeczowe. Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział w rozgrywkach. 

Fundacja Wspomagania Wsi oferuje pożyczki dla mikro firm ze wsi i miast do 40 tys. mieszkańców. Warunkiem otrzymania pożyczki jest zarejestrowanie w CEIDG działalności gospodarczej.

 • Kwota pożyczki do 40 tys. zł.
 • Okres kredytowania do 48 miesięcy
 • Oprocentowanie w skali roku 3,16 %
 • Zabezpieczenia postaci weksla i poręczenia jednej osoby lub dwóch osób

Więcej informacji uzyskać można telefonicznie w Fundacji Wspomagania Wsi pod numerem telefonicznie 022 636 25 70 lub pocztą elektroniczną: fww@fww.org.pl

 

6 lipca 2015 r w straszęcińskim dworku odbyły się warsztaty scrapbookingowe, czyli lekcje artystycznej, ręcznie robionej oprawy zdjęć i pamiątek.  Zajęcia poprowadziła blogerka Klaudia Braun, która na swojej stronie ClaoodiaArt udowadnia, że posiada niezwykły talent. Potrafi wyczarować wspaniałe albumy, kartki okolicznościowe i zaproszenia. Uczestnicy warsztatów mieli okazję zobaczyć jej pracę „od kuchni”.  Poznali techniki scrapbookingowe oraz metody ozdabiania kartek i zdjęć. W warsztatach wzięło udział 20 osób, które doskonale bawiły się, ujawniając przy tym zdolności artystyczne. Własnoręcznie wykonana kartka okolicznościowa lub album z pamiątkami to wymarzony prezent. Środki finansowe na warsztaty pozyskała Grupa nieformalna „Rodzina górą” za pośrednictwem Stowarzyszenia Mój Straszęcin z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich- Akademii Aktywnych Obywateli. 

                         

 • Nawet 10 tysięcy złotych można wygrać na projekty edukacyjne dla dzieci w wieku 2-8 lat. 
 • Konkurs skierowany jest do fundacji, stowarzyszeń, ośrodków kultury i bibliotek w małych miejscowościach.
 • Konkurs „Na dobry początek!” po raz 8. organizuje Fundacja BGK, nabór wniosków trwa do 10 września 2015 r.

Informator

Urząd Gminy w Żyrakowie: tel. 146807121, fax: 146807124, gmina@zyrakow.plwww.zyrakow.pl

GOPS Żyraków: tel. 146807105, 146807104, gopszyrakow@zyrakow.plwww.gopszyrakow.pl

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żyrakowie: tel. 146822638, gzgk_zyrakow@interia.pl

Zespół Obsługi Finansowo Administracyjnej: tel. 146822636, 146822911, 146822921, zofa@zyrakow.pl

Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie tel. 146812819, ckipzyrakow@gmail.comwww.ckip-zyrakow.org

Gminna Biblioteka Publiczna w Żyrakowie: tel. 146822892, bibliotekazyrakow@gmail.com, www.bibliotekazyrakow.pl

 Gminny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej: tel. 146701217