Gościmy

Odwiedza nas 31 gości oraz 0 użytkowników.

Wyszukiwarka


18 września 2015 uroczyście oddano do użytku wyremontowaną remizę OSP w Żyrakowie. Wykonanie zadania stało się możliwe dzięki uzyskanemu przez Urząd Gminy w Żyrakowie dofinansowaniu w wysokości 80% wartości inwestycji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. Całkowita wartość zadania wynosi 134 899,54 zł. Roboty objęły kompleksową termomodernizację polegająca na wykonaniu docieplenia ścian zewnętrznych budynku wraz z wyprawą elewacyjną, docieplenie fundamentów, docieplenie stropów i stropodachów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w niezbędnym zakresie, malowanie dachu oraz remont pomieszczeń wewnątrz budynku.

Serwis internetowy fanimani.pl umożliwia organizacjom non-profit zbieranie darowizn przy okazji zakupów w internecie. Każda osoba, która kupuje w internecie korzystając z FaniMani.pl, może wskazać organizację, która otrzyma część wartości jej zakupów. Internauta za zakupy płaci tyle, co zawsze. Portal jest bezpłatny dla WSZYSTKICH organizacji oraz dla użytkowników. 

„ Ponad chmurami odkrywamy inny świat”- to przewodnie hasło realizowane w ramach projektu „Nasz potencjał naszym atutem”. I chociaż chmury nie szczędziły deszczu , to jednak nie dały rady przysłonić muzyki połączonej z poezją podczas koncertu, który odbył się w dniu 20 września 2015r.” w Dworku  w Straszęcinie. Ten wieczór był uwiecznieniem projektu realizowanego w ramach Programu   „Działaj Lokalnie IX” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodka Działaj Lokalnie - Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu - i lokalnych partnerów: gminę Dębica, Pilzno, Żyraków i firmę TIKKURILA POLSKA S.A 

     

17 września 1939 r. to data ważna dla wszystkich Polaków, to też jedna z najgorszych dat w “polskim kalendarzu”, jedna z tych, które oznaczają chwile całkowitej utraty nadziei. 17-go września okazało się, że Polska odrodzona na krótko po półtora wieku zaborów, unicestwiona zostaje przez dwa systemy totalitarne, występujące zgodnie przeciw niej - hitlerowskie Niemcy i sowiecką Rosję. Od strony wschodniej ówczesnej Rzeczypospolitej Związek Radziecki, jako drugi agresor przekroczył granice naszego państwa. Rozpoczął się wówczas tragiczny exodus wywożonych na Syberię Polaków, którzy znaleźli się pod okupacją Związku Radzieckiego. Na daleką Syberię i do Kazachstanu jechały wagony przepełnione polskimi rodzinami. Tam czekały ich Łagry, przymusowa praca, głód i śmierć. Polaków wywożono dlatego, że byli Polakami. Była to świadoma eksterminacja polskich elit oraz niszczenia bliskich każdemu Polskich wartości.

 

W dniach 12-13 września br. OSP Wola Żyrakowska zadebiutowała w III Ogólnopolskiej Olimpiadzie OSP. Jako jedyna jednostka z naszego powiatu na 40 drużyn z całego kraju po dwudniowych zmaganiach zakończyła zawody na 23 miejscu.

Wdniu 13 października 2015r. (wtorek) w Rynku w centrum Żyrakowa, naprzeciw Urzędu Gminy odbędą się bezpłatne badania mammograficzne dla kobiet w wieku 50 - 69 lat. Bezpłatne badanie mammograficzne adresowane jest do kobiet z grupy wiekowej 50-69, które w ciągu ostatnich 24 miesięcy nie wykonywały mammografii w ramach profilaktyki zdrowotnej NFZ. Panie, których program nie obejmuje, mogą wykonać badanie odpłatnie.

 

Dzień 12 września 2015 r. w gminie Żyraków był świętem upamiętniającym 25 lat Samorządności. Uroczysta Sesja Rady Gminy w Żyrakowie została poprzedzona Mszą św. w Kościele Parafialnym w Żyrakowie, którą odprawił ks. Proboszcz Józef Jasiurkowski. Sesji Rady Gminy w Żyrakowie przewodniczyła Pani Mara Bodzioch, Przewodnicząca Rady Gminy VII kadencji, zaś inicjatorem i współorganizatorem tej uroczystości był Wójt Gminy Żyraków Pan Marek Rączka. To pierwsza taka uroczystość, na której spotkać mogli się wszyscy radni wybierani w wyborach bezpośrednich od 1990 roku.  Zgodnie z porządkiem obrad Sesji nowo wybrany radny Pan Andrzej Leja odebrał z rąk Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej Pana Adama Kaczora zaświadczenie o wyborze na radnego i złożył uroczyste ślubowanie.

Zarząd Automobilklubu „STOMIL” Dębica, informuje, że w dniu 4 października 2015 roku organizuje imprezę samochodową pod nazwą „Super Oes Millenium 2015” o Puchar Wójta Gminy Żyraków dla kierowców amatorów oraz zawodników licencjonowanych. Impreza ma na celu propagowanie zasad bezpieczeństwa drogowego oraz podnoszenie umiejętności uczestników. Szczegóły na stronie www.akstomil.pl

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Nagoszynie wygrało grant w II edycji konkursu ˝Tu mieszkam, Tu zmieniam˝ Fundacji Banku Zachodniego WBK. Wniosek na zadanie pn. "Utworzenie ogólnodostępnej audiosali dla mieszkańców Nagoszyna" został pozytywnie oceniony przez jury, czego efektem jest przyznanie 4 000 zł na jego realizację. Celem projektu będzie zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi, stworzenie miejsca, w którym mieszkańcy i organizacje działające na terenie wsi będą mogły się spotykać, bawić, czy dokształcać. Będzie to ogólnodostępna audio-sala wyposażona m. in. w sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu, ekran szkoleniowy, utworzona dzięki społecznej pracy członków OSP Nagoszyn oraz wszystkich osób zaangażowanych w projekt przeznaczona do realizacji zadań edukacyjno-szkoleniowych przy użyciu nowoczesnych technik komputerowych i multimedialnych. Dzięki projektowi świetlica w budynku remizy będzie przystosowana do prowadzenia szkoleń i prezentacji multimedialnych. 

Urząd Gminy w Żyrakowie informuje, że w  związku z zapytaniami rolników w sprawie skutków suszy  w uprawach rolnych przedstawiamy informacje i wniosek - pozyskane ze stron internetowych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego. Ponadto informujemy, że producenci rolni ziemniaków, buraków, użytków zielonych i innych upraw będących w wegetacji polowej mogą złożyć w Urzędzie Gminy w Żyrakowie  wniosek o dokonanie szacunku strat spowodowanych suszą 2015 roku. Termin składania wniosków o oszacowanie do dnia 20.09.2015 roku.

Wójt Gminy Żyraków

(-) Marek Rączka 

 

Dnia 30 sierpnia 2015r. w kościele parafialnym pod wezwaniem św. Anny w Korzeniowie odbyła się uroczystość poświęcona obchodom 76. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej. Mottem przewodnim stały się słowa: 

"Sześć długich zim,
pięć długich lat
szła światem wojna,
żłobiła ślad.”

Organizatorem uroczystości był pan Wójt Gminy Żyraków Marek Rączka we współpracy z: ks. proboszczem parafii Korzeniów - Romanem Deszczem, Sołtysem i Radą Sołecką Wsi Korzeniów, Ochotniczą Strażą Pożarną i ZSP w Korzeniowie oraz Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie. 

Informator

Urząd Gminy w Żyrakowie: tel. 146807121, fax: 146807124, gmina@zyrakow.plwww.zyrakow.pl

GOPS Żyraków: tel. 146807105, 146807104, gopszyrakow@zyrakow.plwww.gopszyrakow.pl

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żyrakowie: tel. 146822638, gzgk_zyrakow@interia.pl

Zespół Obsługi Finansowo Administracyjnej: tel. 146822636, 146822911, 146822921, zofa@zyrakow.pl

Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie tel. 146812819, ckipzyrakow@gmail.comwww.ckip-zyrakow.org

Gminna Biblioteka Publiczna w Żyrakowie: tel. 146822892, bibliotekazyrakow@gmail.com, www.bibliotekazyrakow.pl

 Gminny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej: tel. 146701217