Gościmy

Odwiedza nas 59 gości oraz 0 użytkowników.

Wyszukiwarka

Pogoda dla gminy Żyraków


W dniu 1 grudnia 2018 roku (sobota) w godzinach od 9.00 do 14.00 odbędzie się Dzień Konsultacji w biurach powiatowych ARiMR, którego celem jest zapewnienie informacji dla podmiotów zainteresowanych możliwością założenia Koła Gospodyń Wiejskich oraz ubiegania się o pomoc finansową.

W dniu 1 grudnia 2018 roku (sobota) w godzinach od 9.00 do 14.00 odbędzie się Dzień Konsultacji w biurach powiatowych ARiMR, którego celem jest zapewnienie informacji dla podmiotów zainteresowanych możliwością założenia Koła Gospodyń Wiejskich oraz ubiegania się o pomoc finansową.

Gmina Żyraków osiągnęła swój najwyższy wynik punktowy w historii rankingu zrównoważonego rozwoju tworzonego przez grupę badawczą Anagmins z Politechniki Warszawskiej.  Przy ocenie sytuacji w gminie autorzy rankingu brali pod uwagę 15 kryteriów tj: wydatki inwestycyjne, wydatki na transport i łączność w przeliczeniu na mieszkańca, procentowy udział tych wydatków w wydatkach budżetu gminy, procentowy udział dochodów własnych w budżecie, liczbę osób pracujących i bezrobotnych, zarejestrowanych podmiotów gospodarczych, napływ i odpływ ludności, liczbę absolwentów szkół średnich, odsetek mieszkańców objętych siecią wodociągową i kanalizacyjną.

Bardzo dobrze w rankingu wypada nasza Gmina – 281 miejsce w kraju i 14 w województwie Podkarpackim. Gmina Żyraków osiągnęła najwyższy w powiecie dębickim wzrost punktowy rok do roku.

Pierwsza Sesja Rady Gminy w Żyrakowie odbyła się w dniu 19 listopada 2018 roku. Sesję, do wyboru przewodniczącego, poprowadził najstarszy wiekiem radny pan Jerzy Czerepak. Po wyborze obowiązek ten przejęła Pani Maria Bodzioch, Przewodnicząca Rady Gminy w Żyrakowie.  Rada Gminy wybrała także ze swego grona dwóch wiceprzewodniczących Rady Gminy: Panów Mariusza Dziadowca i Kamila Wolskiego. W obecności zebranych nowo wybrani radni oraz Pan Marek Rączka, Wójt Gminy Żyraków złożyli ślubowania. Rada Gminy w Żyrakowie wybrała stałe Komisje w następującym składzie:

„Miło szaleć, kiedy czas po temu - już w renesansie mówił ojciec polskiej poezji - Zatem cieszmy się, bo sto lat Niepodległej to wspaniała rocznica na radosne świętowanie, bo "Jako żywo! To, co widzę, większe jest, niźli wieść głosiła!". Tak jak w całej Polsce również w Gminie Żyraków Rocznica 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę miała uroczysty i wzniosły charakter. Zorganizowane obchody 11 listopada 2018 roku zgromadziły wielu mieszkańców z terenu całej gminy, aby wspólnie uczcić ten szczególny dla Polaków dzień. O godz. 15.00 w Kościele Parafialnym Trójcy Przenajświętszej w Żyrakowie została odprawiona Msza Św. w intencji Ojczyzny oraz tych, którzy oddali swoje życie za wolność i niepodległość Ojczyzny. Homilię wygłosił ks. Proboszcz, a zarazem Kapelan Powiatowy OSP Józef Jasiurkowski. Po nabożeństwie wszyscy udali się do Zespołu Szkół w Żyrakowie gdzie nastąpiło rozpoczęcie Uroczystości. Po odśpiewaniu hymnu narodowego w obecności pocztów sztandarowych (dowódca Marcin Świerk), strażaków, stowarzyszeń, zaproszonych gości, licznie zebranej publiczności oraz oficjalnym powitaniu głos zabrał Wójt Gminy Żyraków – Pan Marek Rączka.

Gmina Żyraków zaprasza seniorów powyżej 65-roku życia do udziału w projekcie „Podkarpacki E-Senior”. Celem projektu jest nabycie i utrwalenie kompetencji cyfrowych. Wspólnie z Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego i Gminą Żyraków szkolenia za zakresu obsługi komputera i poruszania się w Internecie realizowane będą w Zespole Szkół Publicznych w Żyrakowie w każdy wtorek, począwszy od dnia 08.01.2019 r. do dnia 16.04.2019 r. Szkolenia są całkowicie bezpłatne, odbywać się będą na stanwiskach komputerowych po 4 godziny w każdy wtorek. W trakcie szkoleń przewidziany jest catering dla uczestników, zainteresowanym osobom zapewniony jest również dowóz na miejsce szkolenia oraz odwóz po zakończonym szkoleniu.

Gmina Żyraków zaprasza seniorów powyżej 65-roku życia do udziału w projekcie „Podkarpacki E-Senior”. Celem projektu jest nabycie i utrwalenie kompetencji cyfrowych. Wspólnie z Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego i Gminą Żyraków szkolenia za zakresu obsługi komputera i poruszania się w Internecie realizowane będą w Zespole Szkół Publicznych w Żyrakowie w każdy wtorek, począwszy od dnia 08.01.2019 r. do dnia 16.04.2019 r. Szkolenia są całkowicie bezpłatne, odbywać się będą na stanwiskach komputerowych po 4 godziny w każdy wtorek. W trakcie szkoleń przewidziany jest catering dla uczestników, zainteresowanym osobom zapewniony jest również dowóz na miejsce szkolenia oraz odwóz po zakończonym szkoleniu.

11 listopada 2018 r. w Szczucinie odbył się trzeci z czterech Ogólnopolski Turniej dzieci, żaków, młodzików młodszych w badmintonie - Podkarpacki CUP 2018. Po raz kolejny ta  sportowa impreza, która przyciągnęła  mnóstwo zawodników i gości. Turniej był dofinansowany przez Ministerstwo Spotu i Turystyki, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego oraz Podkarpacki Związek  Badmintona. Gospodarzem i współorganizatorem był UMKS Junis Szczucin. Otwarcia turnieju dokonał Prezes UMKS Junis Szczucin Krzysztof Bryg oraz Prezes Podkarpackiego Związku  Badmintona Andrzej Rachwał. Sędzią głównym turnieju był Piotr Skrzek z Dębicy. Turniej był rozgrywany w przeddzień 100 rocznicy obchodów Święta Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Zawodnicy, trenerzy i kibice odśpiewali Hymn Polski i rozpoczęli rywalizację. Tym razem do turnieju zgłosiło się 138 zawodników. Rozegrano 249 pojedynków które wyłoniły najlepszych. 

W związku z ustawą z dnia 7 listopada 2018 r. o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, informuję mieszkańców że dzień 12 listopada 2018 r. (poniedziałek) jest dniem ustawowo wolnym od pracy w Urzędzie Gminy w Żyrakowie.

Wójt Gminy Żyraków
Marek Rączka
 

W Nagoszynie grupa nieformalna działająca przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Nagoszynie w ramach realizacji zadania zorganizowała szkolenia z zakresu udzielania prawidłowej pierwszej pomocy, ratownictwa technicznego, obsługi pilarek łańcuchowych oraz z zakresu bezpieczeństwa pożarowego i w ruchu drogowym. Wspólna realizacja projektu doprowadziła do integracji społeczności lokalnej i budowy poczucia satysfakcji. Realizacja zadania pokazała, jak ważna jest wspólna edukacja na rzecz poprawy bezpieczeństwa.

Podziękowanie

za włączenie się w akcję zbiórki makulatury

na budowę studni w Czadzie

Składam serdecznie podziękowania wszystkim, którzy w dniach od 01 października 2018r. do 12 października 2018r. zaangażowali  się w akcję zbiórki makulatury na budowę studni  w Czadzie.

 To dzięki Waszej pomocy  udało się zebrać  5860 kg makulatury.

Dziękuję wszystkim zaangażowanym -  pracownikom Urzędu Gminy  w Żyrakowie, pracownikom jednostek organizacyjnych gminy, parafiom, szkołom za udział w tej szczytnej akcji.                                     

Z wyrazami szacunku i wdzięczności

Wójt Gminy Żyraków

Marek Rączka

30 października 2018 r. w Zespole Szkół w Żyrakowie odbyła się Uroczysta Sesja Rady Gminy w Żyrakowie podsumowująca kadencję 2014 – 2018. Słowa podziękowania za owocną i rzetelną współpracę oraz zaangażowanie w sprawy mieszkańców gminy Żyraków do wszystkich zebranych, a szczególności do Radnych i Sołtysów skierował Wójta Gminy Żyraków Pan Marek Rączka. Wyrazy wdzięczności skierowane zostały również do Skarbnika Gminy – Pani Celiny Byś oraz na ręce Pani Sekretarz – Marty Erazmus dla wszystkich kierowników jednostek organizacyjnych gminy. Podsumowaniem Uroczystości niech będą zacytowane poniżej słowa Przewodniczącej Rady Gminy – Pani Marii Bodzioch: 

Spółka DEZAKO ogłasza, że odbiór odpadów wielkogabarytowych w ramach zbiórki doraźnej odbędzie się w miesiącu listopad w dniach:

Straszęcin - 9 listopada 2018 r.

Zasów, Mokre, Nagoszyn - 19 listopad 2018 r.

Wiewiórka, Góra Motyczna, Wola Wielka - 28 listopad 2018 r.

Korzeniów, Bobrowa, Bobrowa Wola - 16 listopad 2018 r.

Żyraków, Zawierzbie, Wola Żyrakowska -21 listopad 2018 r. 

Bardzo dobrze zaprezentowali się reprezentanci szkół podstawowych z Nagoszyna, Mokrego, Zasowa i Korzeniowa. W rozgrywanym Finale Powiatowym w kategorii U - 12 zawodnicy z w/w szkół spisali się na medal awansując na finał wojewódzki. W turnieju wzięło udział 12 zespołów. Orły Nagoszyn-Korzeniów-Mokre - Zasów w swoim pierwszym meczu grupowym zmierzyli się z SMS 2 Dębica wygrywając po zaciętym pojedynku 3:2. Drugi mecz grupowy rozegrali z SP Zawada strzelając sześć bramek ( 6:1 ). W półfinale stoczyli zacięty pojedynek z SP Brzeźnica wygrywając 1:0. Dopiero w Finale ulegli faworyzowanemu zespołowi SMS 1 Dębica. Chłopcy zajmując 2 miejsce w turnieju awansowali na Finał Wojewódzki, który odbędzie się w kwietniu 2019 roku.

Informator

Urząd Gminy w Żyrakowie: tel. 146807121, fax: 146807124, gmina@zyrakow.plwww.zyrakow.pl

GOPS Żyraków: tel. 146807105, 146807104, gopszyrakow@zyrakow.plwww.gopszyrakow.pl

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żyrakowie: tel. 146822638, gzgk_zyrakow@interia.pl

Zespół Obsługi Finansowo Administracyjnej: tel. 146822636, 146822911, 146822921, zofa@zyrakow.pl

Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie tel. 146812819, ckipzyrakow@gmail.comwww.ckip-zyrakow.org

Gminna Biblioteka Publiczna w Żyrakowie: tel. 146822892, bibliotekazyrakow@gmail.com, www.bibliotekazyrakow.pl

Gminny Żłobek w Żyrakowie: tel. 146876317, zlobek@zyrakow.pl, www.zlobekzyrakow.pl

 Gminny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej: tel. 146701217