W skrócie

Punkt poboru próbek krwi

W ośrodku zdrowia w Żyrakowie funkcjonuje punkt poboru próbek (krwi i moczu). Z możliwości oddania swoich próbek do badań mogą skorzystać pacjenci ośrodka zdrowia w Żyrakowie. Materiał do badań można oddać w każdy wtorek i czwartek w godzinach od 7.00 do 9.00. Badania dla pacjentów spoza ośrodka a także wszystkie badania nie będące w gestii lekarza POZ są odpłatne.

Godziny otwarcia

Informujemy, że z dniem 1 marca 2019 r. zostały zmienione godziny pracy Urzędu Gminy w Żyrakowie. Urząd Gminy pracuje w następujących godzinach:

poniedziałek – od 08:00 do 16:00
wtorek - piątek – od 07:00 do 15:00

Gościmy

Odwiedza nas 43 gości oraz 0 użytkowników.

Wyszukiwarka

Pogoda dla gminy Żyraków

Pierwsze instalacje solarne w Gminie Żyraków

W połowie sierpnia 2014 r. w gminie Żyraków zakończono montaż pierwszej instalacji solarnej na budynku osoby prywatnej. Gmina Żyraków realizuje projekt pn.: „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do związku Gmin Dorzecza Wisłoki”. Dofinansowanie ze środków szwajcarskich wynosi 75 %, dzięki czemu mieszkańcy gminy Żyraków, w zależności od typu instalacji, ponoszą koszty w wysokości od 2494,80 zł do 3242,16 zł. Montaż 241 instalacji solarnych na terenie gminy Żyraków pozwoli na redukcję niskiej emisji zanieczyszczeń oraz wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Pismo do mieszkańców

W związku z realizacją Projektu „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” Urząd Gminy w Żyrakowie w najbliższych dniach roześle do uczestników Projektu pismo informujące o terminie i wysokości wpłaty kosztów ponoszonych przez mieszkańców gminy. Pismo, zawierało będzie nie tylko informacje o kwocie wpłaty, numerze rachunku bankowego na jaki należy dokonywać wpłat ale również informacje o terminie podpisania aneksu do umowy w związku ze zmianami. Zwracamy uwagę, aby nie dokonywać żadnych wpłat bezpośrednio do rąk osób fałszywie podających się jako przedstawiciele Gminy, Inżyniera Kontraktu lub Wykonawcy. 

Jednocześnie informujemy iż w wyniku postepowania przetargowego uzyskano znacznie niższą cenę niż szacowano w założeniach projektu i wynosi ona:

  • dla instalacji typu A (do 3 osób) 2 494,80 zł
  • dla instalacji typu B (od 4 do 5 osób) 2 845,15 zł
  • dla instalacji typu C (powyżej 5 osób) 3 242,16 zł

Wyłonienie wykonawcy inwestycji

Uprzejmie informujemy, że w wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej został wyłoniony Wykonawca Inwestycji w ramach Projektu „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmina należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” – konsorcjum firm: P.B.U. Wiktor Sp. j. Radomsko, Eco-Team sp. z o.o. k. Częstochowa, „Cz. P. B. P. PRZEMYSŁÓWKA S.A. Częstochowa. Cena oferty za zrealizowanie całości zamówienia wynosi 57 122 855,73 zł brutto. Oferta ta jest najtańszą spośród 5 ofert złożonych w postępowaniu przetargowym. Planowany termin rozpoczęcia prac projektowych i montażowych: maj 2014 r. Obecnie w Gminie Żyraków do projektu przystąpiło 219 gospodarstw na 241 możliwych.

Kampania informacyjno - edukacyjna

Wójta Gminy Żyraków uprzejmie informuje, że na terenie Gminy Żyraków w pierwszym etapie w miejscowościach Korzeniów i Bobrowa Wola będzie realizowana „Kampania informacyjno – edukacyjna w zakresie odnawialnych źródeł energii” prowadzona przez uczniów Zespołu Szkół Publicznych w Korzeniowie wspólnie ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki. Uczniowie będą odwiedzać mieszkańców i przekazywać wiedzę o korzyściach jakie przynoszą odnawialne źródła energii. Bardzo prosimy o życzliwe przyjmowanie uczniów. Pozostałe miejscowości będą realizowane w kolejnych etapach.

 

 

 

Podpisywanie umów na instalacje solarne

Wójt Gminy Żyraków informuje, że od 14 stycznia 2013 r. rozpoczęto podpisywanie umów z Mieszkańcami na wykonanie instalacji solarnych w ramach Projektu „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”. Mieszkańcy z tzw. listy docelowej Beneficjentów prawdopodobnie otrzymali już z Urzędu Gminy zaproszenia do podpisania umów oraz szczegółowe informacje dot. umowy.

 

 

Regulamin uczestnictwa

Regulamin uczestnictwa w Projekcie pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” współfinansowanym ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programy Współpracy

Wzór umowy

Wzór umowy na montaż układu solarnego wraz z dostawą urządzeń i uruchomieniem układu w ramach uczestnictwa w Projekcie pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” współfinansowanym ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Pełnomocnictwo do reprezentowania

Pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy przed Gminą Żyraków oraz innymi podmiotami uczestniczącymi we wdrażaniu i realizacji Projektu pn. ”Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

KOLEKTORY SŁONECZNE - INFORMACJA O BIEŻĄCYM STANIE PROJEKTU

W obecności przedstawicieli Gminy Żyraków - Wójta Marka Rączka i Przewodniczącego Rady Sławomira Łanucha, dnia 25.06.2012r. w siedzibie Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle została podpisana umowa na realizację Projektu „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy.

Umowę podpisali : Przewodniczący ZGDW Andrzej Czernecki, Z-ca Przewodniczącego Zbigniew Sanocki oraz Dyrektor Departamentu Programów Europejskich we Władzy Wdrażającej Programy Europejskie (jednostce budżetowej Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji) Mariusz Kasprzyk.

Na terenie Gminy Żyraków przynależącej do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki z siedzibą w Jaśle, zainstalowane zostaną kolektory słoneczne na budynkach użyteczności publicznej i na domach prywatnych. Wszystko dzięki dofinansowaniu ze środków Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy, które wynosi 75% kosztów kwalifikowanych. Efektem końcowym Projektu ma być zwiększenie ochrony środowiska (głównie oczyszczenie powietrza atmosferycznego z zanieczyszczeń wywołanych spalaniem węgla kamiennego używanego do podgrzewania wody użytkowej) a poprzez to poprawa jakości życia mieszkańców gminy. Obecnie przygotowywane jest postępowanie na wybór inżyniera kontraktu, który będzie sprawował nadzór nad realizacją Projektu. Początek fizycznej realizacji Projektu planowany jest od wiosny 2013r. a zakończenie grudzień 2015r.

 

Informacja o bieżącym stanie projektu

W chiwli obecnej trwa opracowywanie Kompletnej Propozycji Projektu (KPP), w tym stadium wykonalności, w ramach dofinansowania udzielonego przez Szwajcarię z Funduszu na Przygotowanie Projektów Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Opracowywany jest projekt umowy porozumienia pomiędzy Związkiem, a Gminami Partnerskimi, określającej zasady współpracy, która po podpisaniu przez wszystkie strony stanowić będzie niezbędny załącznik do KPP.

Według harmonogramu prac, sporządzona dokumnetacja KPP będzie podlegać ocenie przez Instytucje Wdrażające Szwajcarsko – Polski Program Współpracy tj. Władzę Wdrażajacą Programy Europejskie, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Ambasadę Szwajcarii w Polskce oraz Sekretariat Stanu ds. Gospodarczych SECO w Szwajcarii. Po zatwierdzeniu KPP, Związek będzie ubiegać się o globalne dofianansowanie dla całego Projektu. Ostateczna Dezyja w sprawie dofinansowania Projektu ze strony Szwajcarskiej spodziewana jest w II połowie 2012.

dozynki


     

     

 Informator

Urząd Gminy w Żyrakowie: tel. 146807121, fax: 146807124, gmina@zyrakow.plwww.zyrakow.pl

GOPS Żyraków: tel. 146807105, 146807104, gopszyrakow@zyrakow.plwww.gopszyrakow.pl

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żyrakowie: tel. 146822638, gzgk_zyrakow@interia.pl

Zespół Obsługi Finansowo Administracyjnej: tel. 146822636, 146822911, 146822921, zofa@zyrakow.pl

Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie tel. 146812819, ckipzyrakow@gmail.comwww.ckip-zyrakow.org

Gminna Biblioteka Publiczna w Żyrakowie: tel. 146822892, bibliotekazyrakow@gmail.com, www.bibliotekazyrakow.pl

Gminny Żłobek w Żyrakowie: tel. 146876317, zlobek@zyrakow.pl, www.zlobekzyrakow.pl

 Gminny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej: tel. 146701217