W skrócie

Składy Obwodowych Komisji Wyborczych

Na stronach BIP w zakładce Wybory i Referenda opublikowano składy Obwodowych Komisji Wyborczych

Stan realizacji projektu OZE

W dniu 7 września 2018 r. została podpisana umowa na wykonanie dostawy i montażu kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych oraz pomp napowietrznych do cwu. Obecnie przygotowywane są umowy pomiędzy Gminą a mieszkańcem. Planowany termin wpłaty II transzy (ostatniej) wkładu własnego: październik 2018 r. Niestety nie uda się w 2018 r. zamontować kotłów na biomasę. Planowany termin wykonania wszystkich instalacji - do połowy 2019 r.

Ogłoszenie wyników konkursu

Na stronach Biuletynu Informacji Publicznej opublikowano zarządzenie Wójta Gminy Żyraków w spawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Oferta z bezpieczeństwa

Na stronach BIP ukazała się uproszczona oferta realizacja zadania publicznego z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Ogłoszenie o naborze 2018

Na stronach BIP opublikowano zarządzenie Wójta Gminy Żyraków w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku.


Na stronach NIP opublikowano ogłoszenie o naborze kandydatów do komisji konkursowej w ramach otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Wójta Gminy Żyraków w dniu 14 sierpnia 2018 r.


Gościmy

Odwiedza nas 37 gości oraz 0 użytkowników.

Wyszukiwarka

Polityka prywatności i plików cookies

Polityka prywatności i plików cookies dla serwisów Urzędu Gminy w Żyrakowie.

Urząd Gminy w Żyrakowie przywiązuje wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających serwisy internetowe Urzędu Gminy w Żyrakowie (www.gminazyrakow.pl, www.zyrakow.pl) administrowane przez Urząd Gminy w Żyrakowie. Gromadzone w dziennikach logów dane są wykorzystywane wyłącznie do celów administrowania serwisem. Wszelkie dane użytkowników uzyskane za pośrednictwem serwisu przeznaczone są wyłącznie na użytek Urzędu Gminy w Żyrakowie.

Administrowanie serwisem

Wszelkie czynności związane z funkcjonowaniem serwisu www.gminzyrakow.pl oraz www.zyrakow.pl, Urząd Gminy w Żyrakowie wykonuje  we własnym zakresie: Urząd Gminy w Żyrakowie, 39-204 Żyraków 137, tel. 146807121 

Gromadzenie danych

I.Wszelkie dane pochodzące od użytkowników serwisu www.gminazyrakow.pl oraz www.zyrakow.pl gromadzone są na dwa sposoby:

  1. informacje podawane dobrowolnie przez użytkownika – o podanie danych osobowych prosimy użytkowników korzystających z formularzy rejestracyjnych i kontaktowych;
  2. informacje uzyskiwane podczas korzystania z serwisów – wśród nich mogą być:
  • a)informacje w dziennikach serwerów – nasze serwery automatycznie zapisują takie dane, jak żądanie strony wysyłane przez użytkownika, datę i godzinę żądania oraz wysłania odpowiedzi, dane urządzenia (np. model sprzętu), typ przeglądarki, język przeglądarki, typ systemu operacyjnego.
  • b)adres IP – każdy komputer podłączony do Internetu ma przypisany niepowtarzalny numer, czyli adres IP; na jego podstawie można np. zidentyfikować kraj, z którego dany użytkownik łączy się z siecią, 
  • c)pliki tekstowe (ang. "cookies") wysyłane do komputera użytkownika podczas odwiedzania strony internetowej.

II. Administratorem danych zawartych w serwisie www.gminazyrakow.pl oraz www.zyrakow.pl jest Urząd Gminy w Żyrakowie.

Mechanizm cookies

I. Przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. W plikach cookies znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisu www.gminazyrakow.pl oraz www.zyrakow.pl.

II. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację użytkownika.

III. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe użytkowników serwisu www.gminzyrakow.pl oraz www.zyrakow.pl

IV. Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach.

V. Urząd Gminy w Żyrakowie przechowuje pliki cookies na komputerach użytkowników w celu:

  • właściwego dopasowania serwisu www.gminazyrakow.pl oraz www.zyrakow.pl do potrzeb użytkowników;
  • zapamiętania preferencji i indywidualnych ustawień użytkownika;
  • tworzenia statystyk oglądalności serwisu www.gminzyrakow.pl oraz www.zyrakow.pl.

VI. Użytkownik posiada możliwość takiego skonfigurowania przeglądarki internetowej, aby całkowicie lub częściowo wyłączyć przechowywanie plików cookies na dysku twardym komputera. Efektem zmiany może być utrata możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności serwisu www.gminazyrakow.pl oraz www.zyrakow.pl.

Wykorzystywanie danych

I. Dane zbierane w ramach serwisu www.gminzyrakow.pl oraz www.zyrakow.pl służą do zapewnienia określonych usług naszym użytkownikom oraz do celów administracyjnych i statystycznych, a także do ochrony serwisu www.gminzyrakow.pl oraz www.zyrakow.pl.

II. Dane te nie będą sprzedawane ani udostępniane innym instytucjom lub organizacjom ani osobom, które nie są pracownikami lub stałymi współpracownikami Urzędu Gminy w Żyrakowie. Jednakże dostęp do danych posiada także firma Google Inc. poprzez wykorzystywanie do celów statystycznych funkcjonalności Google Analytics (polityka prywatności Google Analytics).

III. Na podstawie informacji uzyskanych w ramach serwisu www.gminzyrakow.pl oraz www.zyrakow.pl, Urząd Gminy w Żyrakowie może sporządzać zbiorcze zestawienia statystyczne, które mogą być ujawniane osobom trzecim. Zestawienia takie nie zawierają jednak żadnych danych pozwalających na identyfikację pojedynczych użytkowników.

IV. Hosting serwisu www.gminzyrakow.pl oraz www.zyrakow.pl zapewnia firma INTERTELE S.A, która posiada dostęp do danych statystycznych generowanych przez ww. serwisy. 

Bezpieczeństwo

I. Urząd Gminy w Żyrakowie dokłada wszelkich starań, aby chronić serwis www.gminzyrakow.pl oraz serwis www.zyrakow.pl przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich. W tym celu stosowane są m.in. firewall, urządzenia zabezpieczające serwery, urządzenia szyfrujące oraz fizyczne środki bezpieczeństwa.

II. Serwis www.gminazyrakow.pl oraz www.zyrakow.pl zawiera odnośniki do innych stron internetowych. Zalecamy, aby po przejściu na inne witryny, zapoznać się z obowiązującą tam polityką prywatności.

Informator

Urząd Gminy w Żyrakowie: tel. 146807121, fax: 146807124, gmina@zyrakow.plwww.zyrakow.pl

GOPS Żyraków: tel. 146807105, 146807104, gopszyrakow@zyrakow.plwww.gopszyrakow.pl

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żyrakowie: tel. 146822638, gzgk_zyrakow@interia.pl

Zespół Obsługi Finansowo Administracyjnej: tel. 146822636, 146822911, 146822921, zofa@zyrakow.pl

Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie tel. 146812819, ckipzyrakow@gmail.comwww.ckip-zyrakow.org

Gminna Biblioteka Publiczna w Żyrakowie: tel. 146822892, bibliotekazyrakow@gmail.com, www.bibliotekazyrakow.pl

 Gminny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej: tel. 146701217