W skrócie

Komisja Konkursowa

Na stronach BIP opublikowano zarządzenie dotyczące powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert składanych przez organizacje pozarządowe. Kliknij aby otworzyć zarządzenie...

Pomoc ARiMR

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA POMAGA PRODUCENTOM ROLNYM PROWADZĄCYM W 2016 r. GOSPODARSTWO, W KTÓRYM JEST UTRZYMYWANY DRÓB
ULOTKA INFORMACYJNA

Wyszukiwarka

Pomoc prawna

Od 1 stycznia 2016 roku, na terenie całej Polski zaczęła funkcjonować organizowana przez powiaty darmowa pomoc prawna. Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (po przedstawieniu odpowiednich dokumentów), otrzymają następujące osoby:

 • młodzież do 26. roku życia (wymagane dokumenty: dowód osobisty lub dowód stwierdzający tożsamość)
 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny (wymagane dokumenty: ważna Karta Dużej Rodziny)
 • seniorzy po ukończeniu 65 lat (wymagane dokumenty: dowód osobisty lub dowód stwierdzający tożsamość),
 • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej (wymagane dokumenty oryginał albo odpis decyzji o przyznaniu świadczenia o pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia)
 • kombatanci, weterani (wymagane dokumenty: zaświadczenie lub legitymacja kombatanta, ważna legitymacja weterana lub weterana poszkodowanego)
 • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną – (oświadczenie).

UPRAWNIENI MOGĄ UZYSKAĆ INFORMACJE W ZAKRESIE:

 • prawa pracy,
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawa cywilnego,
 • prawa karnego,
 • prawa administracyjnego,
 • prawa ubezpieczeń społecznych,
 • prawa rodzinnego,
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

 

 

PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W GMINIE ŻYRAKÓW

Gmina Żyraków

Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie,

Wola Żyrakowska 73, tel. 14 681 28 19

czynny: poniedziałek – piątek, godz. 8:00-12:00

 

Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich AKTA

ul. Paderewskiego 154, 35-328 Rzeszów- Marcin Olejarski- radca prawny

 • Anna Smoleń-Olejarska- adwokat
 • Agnieszka Bartman-Kiełbowicz- radca prawny 

Informator

Urząd Gminy w Żyrakowie: tel. 146807121, fax: 146807124, gmina@zyrakow.plwww.zyrakow.pl

GOPS Żyraków: tel. 146807105, 146807104, gopszyrakow@zyrakow.plwww.gopszyrakow.pl

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żyrakowie: tel. 146822638, gzgk_zyrakow@interia.pl

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół: tel. 146822636, 146822911, 146822921, gzeaszyr@op.pl

Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie tel. 146812819, ckipzyrakow@gmail.comwww.ckip-zyrakow.org

Gminna Biblioteka Publiczna w Żyrakowie: tel. 146822892, bibliotekazyrakow@gmail.com, www.bibliotekazyrakow.pl

 Gminny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej: tel. 146701217