Na stronach Biuletynu Informacji Publicznej opublikowano ofertę realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnacji polskości, rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej, kulturowej.

Na stronach Biuletynu Informacji Publicznej opublikowano zarządzenie Wójta Gminy Żyraków w spawie ogłoszenia wyników pierwszego otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w 2019 roku przez organizacje pozarządowe praz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Na stronach Biuletynu Informacji Publicznej opublikowano zarządzenie Wójta Gminy Żyraków w spawie ogłoszenia pierwszego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Informacja o projekcie dla Kół Gospodyń Wiejskich


Na stronach BIP Opublikowano sprawozdanie Wójta Gminy Żyraków w sprawie konsultacji projektu "Rocznego programu współpracy gminy Żyraków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie "


Na stronach BIP Opublikowana Ogłoszenie Wójta Gminy Żyraków w sprawie konsultacji projektu "Rocznego programu współpracy gminy Żyraków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie "


Na stronach Biuletynu Informacji Publicznej opublikowano zarządzenie Wójta Gminy Żyraków w spawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.


 Na stronach BIP opublikowano zarządzenie Wójta Gminy Żyraków w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku.


Na stronach NIP opublikowano ogłoszenie o naborze kandydatów do komisji konkursowej w ramach otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Wójta Gminy Żyraków w dniu 14 sierpnia 2018 r.


Na strona Biuletynu Informacji Publicznej opublikowano zarządzenie w sprawie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku.


Na strona Biuletynu Informacji Publicznej opublikowano ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku. Do pobrania wraz z zarządzeniem:


Wójt Gminy Żyraków zaprasza do konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Żyraków w sprawie uchwalenia "Rocznego programu współpracy gminy Żyraków z organizacjami pozarządowymi". 

Zobacz:

 

 

Gościmy

Odwiedza nas 31 gości oraz 0 użytkowników.

Wyszukiwarka

Pogoda dla gminy Żyraków

Stowarzyszenia Gminy Żyraków

Stowarzyszenie „Łączymy Pokolenia Mokre Wczoraj i Dziś" - Koło Gospodyń Wiejskich w Mokrem

Adres: 39-209 Zasów, Mokre 53
KRS 0000306514
Prezes Danuta Czerwiec
 

Stowarzyszenie Zasowianki w Zasowie

39-209 Zasów 124 A
KRS 0000310510
Prezes Renata Przydzielska


Stowarzyszenie Mój Straszęcin

39-218 Straszęcin 115
KRS 0000315686
Prezes Agnieszka Boro


Stowarzyszenie na Rzecz Odnowy Kapliczki w Żyrakowie

39-204 Żyraków 74
KRS 0000439208
Prezes: Bernadetta  Bieniasz - Erazmus


Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich „GÓRZANKI” w Górze Motycznej

39-204 Żyraków, Góra Motyczna 31/3
KRS 0000391064
Prezes Danuta Sujdak
 

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Górze Motycznej

39-204 Żyraków, Góra Motyczna 31
KRS 0000396042
Prezes Tomasz Szymaszek
 

Bobrowskie Stowarzyszenie Aktywnych „Łączymy Pokolenia” w Bobrowej

39-203 Nagoszyn, Bobrowa 136
KRS 0000405271
Prezes Aneta Sojka
 

Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Żyrakowie

39-204 Żyraków, Żyraków 127
KRS 0000411497
Prezes Katarzyna Kania
 

Stowarzyszenie „Razem Zdziałamy Więcej” w Straszęcinie

39-218 Straszęcin 190
KRS 0000430951
Prezes Krystyna Kania
 

Stowarzyszenie „Nagoszyn Otwarty na Zmiany” - Koło Gospodyń Wiejskich w Nagoszynie

39-203 Nagoszyn 19
KRS 0000455346
Prezes Stefania Grzyb
 

Podkarpackie Stowarzyszenie Producentów Materiału Szkółkarskiego w Zasowie

39-209 Zasów 94
KRS: 0000116569
Prezes Zofia Ryczek
 

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych, Kulturalnych, Edukacyjnych, Zdrowotnych „Dębina”

39-203 Nagoszyn, Bobrowa Wola 77C
KRS 0000452339
Prezes: Halina Głowacka
 

 Stowarzyszenie Szkółka Piłkarska Straszęcin

39-218 Straszęcin 115
KRS 0000480748
Prezes: Marek Szymaszek

 

 Koło Gospodyń Wiejskich "Wolanki" - w Woli Wielkiej

39-218 Straszęcin, Wola Wielka 35
KRS: 0000555440
Prezes: Halina Kuszowska

 

Stowarzyszenie "Razem w Przyszłość"

39-204 Żyraków, Wola Żyrakowska 20
KRS 0000564489
Prezes: Aneta Niedzielska

 

 Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Woli Wielkiej

39-218 Straszęcin, Wola Wielka 31A
KRS: 0000576684
Prezes: Aneta Serafin

 

 Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Dziecka "Hanka"

39-218 Straszęcin, Straszęcin 238/16
KRS: 0000581698
Prezes: Agnieszka Szufnarowska

 

 Stowarzyszenie "Nasz Korzeniów"

39-203 Nagoszyn, Korzeniów 74A
KRS: 0000607798
Prezes: Anna Jaszcz

 

 Stowarzyszenie "Dla Zawierzbia"

39-204 Żyraków, Zawierzbie 42D
Adres do korespondencji: 39-204 Żyraków, Zawierzbie 70
KRS: 0000607838
Prezes: Maria Ciba

 

Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich im. Księżnej Heleny Jabłonowskiej w Straszęcinie

39-218 Straszęcin 113A
KRS: 0000626610
Prezes: Danuta Krawiec

 

Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet Koło Gospodyń Wiejskich w Wiewiórce

39-209 Zasów, Wiewiórka 259
Prezes: Ewa Kizior

 

Stowarzyszenie Orkiestra Dęta Gminy Żyraków

39-218 Straszęcin 113
KRS: 0000633244
Prezes: Grzegorz Stec

 

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Żyrakowie

39-204 Żyraków 77
KRS: 0000663468
Prezes: Katarzyna Rachwał

 

Stowarzyszenie Nowy Dom

Zawierzbie 36, 39-204 Żyraków
KRS: 0000309958
Prezes: Magdalena Koczaj - Kizior

 

Koło Gospodyń Wiejskich w Woli Żyrakowskiej

Wola Żyrakowska 72A
Nr w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich:
1803070010
Przewodnicząca: Mariola Czaja

 

Koło Gospodyń Wiejskich „Bobrowianki” w Bobrowej

Bobrowa 103A
Adres do doręczeń:
Bobrowa 10A
Nr w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich:
1803070007
Przewodnicząca: Marzena Marzec

 

Koła Gospodyń Wiejskich w Nagoszynie „Kreatywne Kobiety”

Nagoszyn 200A
Nr w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich:
1803070013
Przewodnicząca: Justyna Jachimiec

 

Stowarzyszenie Rozwoju Sportu Poprzeczka Wyżej

Żyraków 87A
KRS: 0000783086
Prezes: Adrian Światowiec

dozynki


     

     

 Informator

Urząd Gminy w Żyrakowie: tel. 146807121, fax: 146807124, gmina@zyrakow.plwww.zyrakow.pl

GOPS Żyraków: tel. 146807105, 146807104, gopszyrakow@zyrakow.plwww.gopszyrakow.pl

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żyrakowie: tel. 146822638, gzgk_zyrakow@interia.pl

Zespół Obsługi Finansowo Administracyjnej: tel. 146822636, 146822911, 146822921, zofa@zyrakow.pl

Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie tel. 146812819, ckipzyrakow@gmail.comwww.ckip-zyrakow.org

Gminna Biblioteka Publiczna w Żyrakowie: tel. 146822892, bibliotekazyrakow@gmail.com, www.bibliotekazyrakow.pl

Gminny Żłobek w Żyrakowie: tel. 146876317, zlobek@zyrakow.pl, www.zlobekzyrakow.pl

 Gminny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej: tel. 146701217