W skrócie

Odwołany dyżur w dniu 23 października

Dyżur poselski Posła na Sejm RP Kazimierza Moskala w Urzędzie Gminy w Żyrakowie w dniach 23 października 2017 r. jest odwołany  z powody wykonywania innych ważnych obowiązków poselskich.

Programu współpracy gminy Żyraków z organizacjami

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu "Rocznego programu współpracy gminy Żyraków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi a art. 3. Ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2018 rok". Wójt Gminy Żyraków zaprasza do konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Żyraków w sprawie uchwalenia "Rocznego programu współpracy gminy Żyraków z organizacjami pozarządowymi". Więcej ...

Gościmy

Odwiedza nas 40 gości oraz 0 użytkowników.

Wyszukiwarka

Doraźna zbiórka odpadów - sierpień 2017 r.

Nowe stawki za wywóz i gospodarowanie odpadami komunalnymi

Harmonogram wywozu odpadów - 2016/2017

Analiza

Nowy wzór deklaracji

Informacja o poziomie recyklingu 2015 r.

Informacja o poziomie recyklingu 2015 r.

Podmioty zbierające zużyty sprzęt elektroniczny

Miejsca zagospodarowania odpadów

Podmiot odbierający odpady komunalne z terenu Gminy Żyraków

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Informacja o poziomie recyklingu za rok 2012

Stawki za wywóz opadów komunalnych w Gminie Żyraków

Podsumowanie zasad odbierania odpadów w Gmine Żyraków

Nr rachunku bankowego dla opłat za wywóz śmieci

Jak segregować śmieci ?

Nowy system śmieciowy

Informator

Urząd Gminy w Żyrakowie: tel. 146807121, fax: 146807124, gmina@zyrakow.plwww.zyrakow.pl

GOPS Żyraków: tel. 146807105, 146807104, gopszyrakow@zyrakow.plwww.gopszyrakow.pl

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żyrakowie: tel. 146822638, gzgk_zyrakow@interia.pl

Zespół Obsługi Finansowo Administracyjnej: tel. 146822636, 146822911, 146822921, zofa@zyrakow.pl

Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie tel. 146812819, ckipzyrakow@gmail.comwww.ckip-zyrakow.org

Gminna Biblioteka Publiczna w Żyrakowie: tel. 146822892, bibliotekazyrakow@gmail.com, www.bibliotekazyrakow.pl

 Gminny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej: tel. 146701217