W skrócie

Ogłoszenia - wykazy nieruchomości.

Na stronach Biuletynu Informacji Publicznej opublikowano ogłoszenia Wójta Gminy Żyraków dotyczące: Wykazów nieruchomości przeznaczonych do zamiany w miejscowości Nagoszyn oraz Mokre oraz wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego w miejscowości Zasów.

Ogłoszenie o naborze kandydatów do komisji konkursowej

Ogłoszenie o naborze kandydatów do komisji konkursowej w ramach  otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Wójta Gminy Żyraków w dniu 03.08.2017

Konkursy Starostwa Powiatowego w Dębicy

Starostwo Powiatowe w Dębicy organizuje: IV Powiatowy Konkurs Fotograficzny „Przyroda Powiatu Dębickiego”. Konkurs jest skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Więcej… 

Starostwo Powiatowe w Dębicy organizuje: IV Powiatowy Konkurs Plastyczny „Moje spotkania z przyrodą” Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Więcej….

 

Gościmy

Odwiedza nas 21 gości oraz 0 użytkowników.

Wyszukiwarka

Doraźna zbiórka odpadów - sierpień 2017 r.

Nowe stawki za wywóz i gospodarowanie odpadami komunalnymi

Harmonogram wywozu odpadów - 2016/2017

Analiza

Nowy wzór deklaracji

Informacja o poziomie recyklingu 2015 r.

Informacja o poziomie recyklingu 2015 r.

Podmioty zbierające zużyty sprzęt elektroniczny

Miejsca zagospodarowania odpadów

Podmiot odbierający odpady komunalne z terenu Gminy Żyraków

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Informacja o poziomie recyklingu za rok 2012

Stawki za wywóz opadów komunalnych w Gminie Żyraków

Podsumowanie zasad odbierania odpadów w Gmine Żyraków

Nr rachunku bankowego dla opłat za wywóz śmieci

Jak segregować śmieci ?

Nowy system śmieciowy

Informator

Urząd Gminy w Żyrakowie: tel. 146807121, fax: 146807124, gmina@zyrakow.plwww.zyrakow.pl

GOPS Żyraków: tel. 146807105, 146807104, gopszyrakow@zyrakow.plwww.gopszyrakow.pl

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żyrakowie: tel. 146822638, gzgk_zyrakow@interia.pl

Zespół Obsługi Finansowo Administracyjnej: tel. 146822636, 146822911, 146822921, zofa@zyrakow.pl

Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie tel. 146812819, ckipzyrakow@gmail.comwww.ckip-zyrakow.org

Gminna Biblioteka Publiczna w Żyrakowie: tel. 146822892, bibliotekazyrakow@gmail.com, www.bibliotekazyrakow.pl

 Gminny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej: tel. 146701217