W skrócie

Informacja o rozpoczęciu działalności żłobka

W odpowiedzi na zapytania zainteresowanych uprzejmie informujemy co następuje:

  • Żłobek w nowo powstałym budynku w Zawierzbiu rozpocznie działalność z dniem 1 luty 2019 r.
  • Rekrutację dzieci do żłobka przeprowadzi w styczniu nowo powołany dyrektor placówki lub osoba której te obowiązki zostaną powierzone.
  • Formularz zgłoszenia dziecka wraz z informacją dotyczącą zasad przyjmowania dziecka zostanie opublikowany w pierwszych dniach stycznia.

 

Gościmy

Odwiedza nas 78 gości oraz 0 użytkowników.

Wyszukiwarka

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w I półroczu 2019 roku

Odbiór odpadów komunalnych w roku 2018 i I półroczu 2019 r. na terenie Gminy Żyraków.

Stawki za wywóz odpadów za rok 2019. (2)

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych I półrocze 2019

Doraźna zbiórka odpadów - listopad 2018 (2)

Doraźna zbiórka odpadów - sierpień 2018

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych II półrocze 2018

Informacja o poziomie recyklingu za 2017 rok.

Doraźna zbiórka odpadów - luty 2018 r.

Przepisy "systemu śmieciowego" Gminy Żyraków

Wnoszenie reklamacji - komunikat

Informacje o odbiorze odpadów

Ulotka

Harmonogram wywozu odpadów - I półrocze 2018

Podmioty zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Informacja

Odbiór odpadów komunalnych w 2018 roku. (2)

Stawki za wywóz i gospodarowanie odpadami komunalnymi

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami

Nr rachunku bankowego dla opłat za wywóz śmieci

Jak segregować śmieci w nowym systemie ?

Informator

Urząd Gminy w Żyrakowie: tel. 146807121, fax: 146807124, gmina@zyrakow.plwww.zyrakow.pl

GOPS Żyraków: tel. 146807105, 146807104, gopszyrakow@zyrakow.plwww.gopszyrakow.pl

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żyrakowie: tel. 146822638, gzgk_zyrakow@interia.pl

Zespół Obsługi Finansowo Administracyjnej: tel. 146822636, 146822911, 146822921, zofa@zyrakow.pl

Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie tel. 146812819, ckipzyrakow@gmail.comwww.ckip-zyrakow.org

Gminna Biblioteka Publiczna w Żyrakowie: tel. 146822892, bibliotekazyrakow@gmail.com, www.bibliotekazyrakow.pl

 Gminny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej: tel. 146701217