W skrócie

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Informujemy, iż w Biuletynie Informacji Publicznej pojawił się wykaz dotyczący nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Wola Wielka.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Informujemy, iż w Biuletynie Informacji Publicznej pojawił się wykaz dotyczący nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Straszęcin.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Informujemy, iż w Biuletynie Informacji Publicznej pojawił się wykaz dotyczący nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w miejscowości Nagosznyn.

Punkt poboru próbek krwi

W ośrodku zdrowia w Żyrakowie funkcjonuje punkt poboru próbek (krwi i moczu). Z możliwości oddania swoich próbek do badań mogą skorzystać pacjenci ośrodka zdrowia w Żyrakowie. Materiał do badań można oddać w każdy wtorek i czwartek w godzinach od 7.00 do 9.00. Badania dla pacjentów spoza ośrodka a także wszystkie badania nie będące w gestii lekarza POZ są odpłatne.

Godziny otwarcia

Informujemy, że z dniem 1 marca 2019 r. zostały zmienione godziny pracy Urzędu Gminy w Żyrakowie. Urząd Gminy pracuje w następujących godzinach:

poniedziałek – od 08:00 do 16:00
wtorek - piątek – od 07:00 do 15:00

Gościmy

Odwiedza nas 66 gości oraz 0 użytkowników.

Wyszukiwarka

Pogoda dla gminy Żyraków

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami

Harmonogram wywozu odpadów - II półrocze 2019 r.

Informacje o odbiorze odpadów

Zbiórka doraźna i Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Podmioty zbierające na terenie Gminy Żyraków zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pocho-dzący z gospodarstw domowych

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w II półroczu 2019 roku

Stawki opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w II półroczu 2019 roku na terenie Gminy Żyraków

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od 1 lipca 2019

Ogłoszenie

Roczna Analiza Stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi

Informacja

Ogłoszenie

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w I półroczu 2019 roku

Odbiór odpadów komunalnych w roku 2018 i I półroczu 2019 r. na terenie Gminy Żyraków.

Stawki za wywóz odpadów za rok 2019. (2)

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych I półrocze 2019

Doraźna zbiórka odpadów - listopad 2018 (2)

Doraźna zbiórka odpadów - sierpień 2018

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych II półrocze 2018

Informacja o poziomie recyklingu za 2017 rok.

Doraźna zbiórka odpadów - luty 2018 r.

Przepisy "systemu śmieciowego" Gminy Żyraków

Wnoszenie reklamacji - komunikat

Informacje o odbiorze odpadów

Ulotka

Harmonogram wywozu odpadów - I półrocze 2018

Podmioty zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Informacja

Odbiór odpadów komunalnych w 2018 roku. (2)

Stawki za wywóz i gospodarowanie odpadami komunalnymi

Nr rachunku bankowego dla opłat za wywóz śmieci

Jak segregować śmieci w nowym systemie ?

     

 Informator

Urząd Gminy w Żyrakowie: tel. 146807121, fax: 146807124, gmina@zyrakow.plwww.zyrakow.pl

GOPS Żyraków: tel. 146807105, 146807104, gopszyrakow@zyrakow.plwww.gopszyrakow.pl

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żyrakowie: tel. 146822638, gzgk_zyrakow@interia.pl

Zespół Obsługi Finansowo Administracyjnej: tel. 146822636, 146822911, 146822921, zofa@zyrakow.pl

Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie tel. 146812819, ckipzyrakow@gmail.comwww.ckip-zyrakow.org

Gminna Biblioteka Publiczna w Żyrakowie: tel. 146822892, bibliotekazyrakow@gmail.com, www.bibliotekazyrakow.pl

Gminny Żłobek w Żyrakowie: tel. 146876317, zlobek@zyrakow.pl, www.zlobekzyrakow.pl

 Gminny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej: tel. 146701217