W skrócie

Zmiana godzin pracy ARiMR

Biuro Powiatowe ARiMR w Dębicy informuje o zmianie godzin otwarcia: w dniach 24-28 kwietnia biuro będzie czynne w godz. 7.30-18.00, w godzinach 15.30-18.00 obsługa wyłącznie w ramach przyjmowania wniosków o dopłaty bezpośrednie na 2017 rok.

Komisja Konkursowa

Na stronach BIP opublikowano zarządzenie dotyczące powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert składanych przez organizacje pozarządowe. Kliknij aby otworzyć zarządzenie...

Wyszukiwarka


Podkarpacki Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje o planowanej w dniach 4  – 13 kwietnia 2017 r. akcji doustnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Prowadzone szczepienie obejmuje w całości teren województwa podkarpackiego i prowadzone będzie przez zrzuty z samolotów szczepionki doustnej (z wyłączeniem terenów zurbanizowanych i akwenów wodnych) oraz wykładanie ręczne (wokół osiedli ludzkich). Wykładana przynęta wydająca specyficzny zapach, zawiera wewnątrz aluminiowo-plastikowy pojemnik z płynną szczepionką, której działanie uodparniające skierowane jest wyłącznie na lisy. W związku z możliwością bezpośredniego kontaktu ludzi i zwierząt domowych z rozłożoną szczepionką informuję, że:

 • przynęty zawierające szczepionkę dotykane przez ludzi nie są przyjmowane przez lisy, ich podnoszenie jest niewskazane;
 • w przypadku kontaktu z przynętą należy miejsca te gruntownie przemyć wodą z mydłem;
 • kontakt człowieka ze szczepionką ukrytą w przynęcie wymaga konsultacji medycznej;
 • w okresie trwania akcji szczepienia lisów i przez 14 dni po jej zakończeniu zaleca się na terenach objętych szczepieniem trzymanie w zamknięciu mięsożernych zwierząt domowych, a ponadto wstrzymanie się od polowań.

Dyżur poselski Posła na Sejm RP Kazimierza Moskala w Urzędzie Gminy w Żyrakowie w dniu 27 marca 2017 r. jest odwołany z powodu wykonywaniu innych ważnych obowiązków poselskich.

Działając na podstawie § 10 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzenia ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie, uprzejmie informuję o planowanej w terminie 4-13 kwietnia 2017 r. wiosennej akcji szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Uodparnianie lisów, podobnie jak w latach poprzednich, przebiegać będzie w formie samolotowych zrzutów szczepionki doustnej. 

Z-up Podkarpackiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii 

(-) Janusz Ciołek

Czytaj więcej ...

Wójt Gminy Żyraków, działając na podstawie art. 6 ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r.  ( Dz.U.  z  2015 r.  poz. 1777 ), zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Gminy Żyraków w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Żyraków.

Ogłoszenie

Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji w Dębicy zaprasza w dniu 14.03.2017 r. (wtorek) o godz. 9.00 na szkolenie dla rolników z zakresu: „Zasady wypełniania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich na rok 2017. Działania PROW 2014-2020.”

Miejsce szkolenia: Wola Żyrakowska – Centrum Kultury i Promocji

 

Ogłoszenie

Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji w Dębicy zaprasza w dniu 14.03.2017 r. (wtorek) o godz. 9.00 na szkolenie dla rolników z zakresu: „Zasady wypełniania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich na rok 2017. Działania PROW 2014-2020.”

Miejsce szkolenia: Wola Żyrakowska – Centrum Kultury i Promocji

Kliknij aby otworzyć regulamin ...

Kliknij aby otworzyć regulamin ...

Serdecznie zapraszamy mieszkańców gminy Żyraków (osoby fizyczne zamierzające założyć działalność gospodarczą lub podnieść kwalifikacje zawodowe, przedsiębiorców, stowarzyszenia, JST) na indywidualne, bezpłatne konsultacje dotyczące pozyskiwanie dotacji z Funduszy Europejskich. Konsultant będzie też pomagać w procesie rozliczania realizowanych projektów.

Z pomocy konsultanta będzie można skorzystać 27 marca (poniedziałek) w godzinach od 11:45 do 14:15 w Urzędzie Gminy Żyraków.

Celem akcji jest ułatwienie mieszkańcom dostępu do informacji i wiedzy dotyczącej możliwości wsparcia z Funduszy Europejskich oraz pomoc w sprawnej realizacji projektów.

Serdecznie zapraszamy!

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki zaprasza uczniów do udziału w projekcie z zakresu edukacji ekologicznej – konkurs plastyczny pn. „Pociąg współpracy Polsko-Szwajcarskiej” Odnawialne Źródła Energii w mojej okolicy w ramach projektu „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” nr KIK/66, realizowanego ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży z terenu 22 Gmin Związku, w  czterech kategoriach wiekowych: dzieci przedszkolne do 6 lat , I-III klasy szkoły podstawowej, IV-VI klasy szkoły podstawowej oraz uczniowie gimnazjów i szkół średnich.

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki zaprasza uczniów do udziału w projekcie z zakresu edukacji ekologicznej – konkurs plastyczny pn. „Pociąg współpracy Polsko-Szwajcarskiej” Odnawialne Źródła Energii w mojej okolicy w ramach projektu „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” nr KIK/66, realizowanego ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży z terenu 22 Gmin Związku, w  czterech kategoriach wiekowych: dzieci przedszkolne do 6 lat , I-III klasy szkoły podstawowej, IV-VI klasy szkoły podstawowej oraz uczniowie gimnazjów i szkół średnich.

Komunikat

 

Urząd Gminy w Żyrakowie informuje zainteresowanych mieszkańców, że na terenie Gminy Żyraków żużle i popioły w miesiącu kwietniu 2016 r. będą odbierane z pod posesji w dniu odbioru odpadów zmieszanych na terenie wszystkich miejscowości.

Urząd Gminy w Żyrakowie informuje zainteresowanych mieszkańców, że na terenie Gminy Żyraków żużle i popioły w miesiącu kwietniu 2016 r. będą odbierane z pod posesji w dniu odbioru odpadów zmieszanych na terenie wszystkich miejscowości.

 

W Niedzielę Palmową (20 marca 2016 r.), w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Janusza Korczaka w Dębicy odbył się jubileuszowy, X Powiatowy Konkurs na Pisankę Ludową i Plastykę Obrzędową oraz Kiermasz Wielkanocny. Wśród uczestników, były również stowarzyszenia i koła gospodyń, reprezentujące Gminę Żyraków: Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich „Górzanki”, Stowarzyszenie „Zasowianki”, Stowarzyszenie Kobiet  na Rzecz Środowiska Wiejskiego w Żyrakowie, Stowarzyszenie „Razem w Przyszłość” w Woli Żyrakowskiej, KGW w Korzeniowie, KGW w Straszęcinie, KGW w Woli Wielkiej. Reprezentantki naszej Gminy, a zarazem twórczynie stołów wielkanocnych, wykazały się dużą pomysłowością, zachowując równocześnie tradycyjność i oryginalność. W konkursie wzięły również udział WTZ z Bobrowej Woli, ZAZ z Woli Żyrakowskiej oraz osoby indywidualne z terenu Gminy Żyrakow. 

Więcej na stronach starostwa powiatowego w Dębicy...

W dniu 9 marca 2016 r. w siedzibie CKiP w Woli Żyrakowskiej ogłoszone zostały wyniki VII Gminnego Konkursu Plastycznego na Kartkę Wielkanocną. Komisja w składzie: Renata Piękoś – plastyk, przewodnicząca, Agata Dziedzic – plastyk oraz Krzysztof Pietrucha po obejrzeniu 165 kartek świątecznych, które wpłynęły na konkurs, przyznała:

w kategorii: Przedszkola i Klasa I

 • I miejsce – Jakub Wiercioch  - PSP w Zasowie
 • II miejsce – Kalina Grześkiewicz – Zasów
 • III miejsce – Karolina Sołowska – PSP w Zasowie
 • III miejsca – Joanna Grześkiewicz – PSP w Zasowie

Jak co roku Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie było organizatorem Kiermaszu Wielkanocnego, w trakcie którego odbył się również „XXI Gminny Konkurs na Pisankę Ludową i Plastykę Obrzędową związaną z okresem Wielkanocy”. Głównym celem jaki przyświeca organizacji kiermaszu jest promocja lokalnych twórców ludowych, utrwalanie świątecznych tradycji i zwyczajów oraz integracja środowisk lokalnych. Tegoroczna impreza odbyła się 11 marca, w siedzibie CKiP w Woli Żyrakowskiej. W godzinach od 16 do 19 można było podziwiać i zakupić wykonane różnymi metodami pisanki, kolorowe stroiki i ręcznie robione ozdoby świąteczne. Dla uczestników przygotowano słodki poczęstunek a na sali panowała iście świąteczno - wiosenna atmosfera. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem, a poziom artystyczny wykonania był naprawdę wysoki, zatem komisja miała trudne zadanie, by wybrać zwycięzców. Wszystkim uczestnikom gratulujemy i dziękujemy za zaangażowanie i wkład włożony w kultywowanie pięknej tradycji.

W dniu 18 marca 2016 r. w Dworku w Straszęcinie ogłoszone zostały wyniki eliminacji gminnych XVIII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży pod hasłem ,,W trosce o nasze bezpieczeństwo". Laureaci z rąk Wójta Gminy Żyraków Marka Rączki oraz Prezesa Gminnego ZOSPRP Adama Strojka otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody. Wszystkim serdecznie gratulujemy.

Poniżej przedstawiamy wyniki konkursu:

Kategoria klasy: I-III - 17 prac

I miejsce:

 • Wiktoria Ladzińska kl.I Świetlica Straszęcin

W dniu 16 marca 2016 roku w Zespole Szkół Publicznych w Żyrakowie zorganizowano gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej (OTWP) pod hasłem „Młodzież zapobiega pożarom”. Poprzedzono je rozgrywkami na szczeblu szkolnym przeprowadzonymi w miesiącu lutym. W gminnych eliminacjach wzięło udział 36 uczniów z terenu Gminy Żyraków rywalizujących w trzech grupach wiekowych: I – grupa –uczniowie szkół podstawowych, II grupa – gimnazjaliści i III grupa – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. Organizatorami OTWP byli: Urząd Gminy w Żyrakowie, Zarząd Oddziału Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych w Żyrakowie i Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Dębicy.

W sobotę 12.03.2016r. na hali Zespołu Szkół nr.2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Dębicy odbyły się Powiatowe Zawody w piłkę siatkową mężczyzn. W turnieju brało udział 5 drużyn : Gmina Żyraków , Gmina Dębica, Gmina Pilzno, Miasto Dębica, Jodłowa. System rozgrywek każdy z każdym do samego końca trzymał kibiców w napięciu bo dopiero ostatni mecz zadecydował o zwycięstwie w tym turnieju. Mistrzem Powiatu Dębickiego została gmina Żyraków wygrywając wszystkie mecze bez straty seta.Najlepszym zawodnikiem turnieju został rozgrywający drużyny z Żyrakowa Tomasz Sak. Wygrana ta dała drużynie z Żyrakowa przepustkę do startu w zawodach wojewódzkich które odbędą w połowie kwietnia. Skład drużyny : Maksymilian Pazdan(k), Krystian Mróz, Sebastian Książek, Piotr Moskal, Piotr Kalita, Jakub Kalita, Tomasz Sak, Łukasz Ćwik.

Zarządzenie nr 8/2016

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 24.02.2016 r.

w sprawie:

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku.

Dyżur poselski Posła na Sejm RP Kazimierza Moskala w Urzędzie Gminy w Żyrakowie w dniu 14 marca 2016 r. jest odwołany z powodu wykonywania innych ważnych obowiązków poselskich.

W dniach 05-06.03.2016r. w hali sportowej Zespołu Szkół Publicznych w Żyrakowie odbyły się Mistrzostwa Polski Województw Drużyn Mieszanych Juniorów Młodszych i Młodzików Młodszych w badmintonie. W zawodach wystąpiło 19 drużyn z 8 województw , tj.: Wielkopolska, Mazowieckie, Opolskie, Dolnośląskie, Śląskie, Podlaskie, Świętokrzyskie, Małopolskie oraz Podkarpackie. W sumie na starcie stanęło 153 zawodników. Województwo podkarpackie reprezentowali również zawodnicy UKS „Orbitek” Straszęcin, a byli to: Magdalena Golenia, Jakub Kufel, Kamil Michałek, Konrad Krystek, Joanna Szerszeń, Emilia Skrzek, Arkadiusz Dydyński oraz Klaudia Zator. W uroczystym otwarciu oraz zakończeniu Mistrzostw udział wzięli , m.in.: Andrzej Dera (minister w kancelarii Prezydenta), Kazimierz Moskal (poseł na Sejm), Władysław Ortyl (Marszałek Województwa Podkarpackiego), Marek Krajewski (Prezes Polskiego Związku Badmintona). Organizatorem był Uczniowski Klub Sportowy „Orbitek” Straszęcin na czele z Andrzejem Rachwałem i Piotrem Skrzekiem. Natomiast współorganizatorami i jednocześnie gospodarzami byli: Urząd Gminy Żyraków na czele z wójtem Markiem Raczką, Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie, który zapewniło obsługę muzyczną i fotograficzną mistrzostw,   Zespoły Szkół Publicznych w Żyrakowie i w Straszęcinie na czele z ich dyrektorkami tj. Elżbietą Ulak oraz Alicja Błońską. Patrona honorowy objął Marszałek Województwa Podkarpackiego  –Władysław Ortyl. Podkarpacie zdobyło medal brązowy w kategorii Juniorów Młodszych.

Informujemy mieszkańców Gminy Żyraków, zainteresowanych tematyką energooszczędności, że w dniu 30.03.2016 r. o godz. 18.00 w Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej, będzie prowadzone spotkanie informacyjne dotyczące Odnawialnych Źródeł Energii. Tematem przewodnim spotkania będą Dotacje na własną mikro elektrownię fotowoltaiczną. 

Plan spotkania:

 • Istota fotowoltaiki
 • Możliwości, które daje Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o Odnawialnych Źródłach Energii
 • Dofinansowanie oraz źródła finansowania inwestycji fotowoltaicznych
 • Omówienie Programu Prosument
 • Analiza kosztów prądu wraz z symulacją dobrania własnej instalacji fotowoltaicznej

Zarządzenie nr 8/2016

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 24.02.2016 r.

w sprawie:

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku.

Ogłoszenie

Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaprasza w dniu 14-03-2016 r. /poniedziałek/ o godz. 13.00 na szkolenie dla rolników, koordynatorów oraz stażystów z zakresu "Płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego Kampania 2016". Miejsce szkolenia - Zespół Szkół Publicznych w Żyrakowie.

(-) Kierownik Biura Powiatowego
Zbigniew Siedlarz

W związku z awarią systemów informatycznych firmy obsługującej domenę Gminy Żyraków informujemy iż tymczasowo nie działa poczta elektroniczna w domenie zyrakow.pl

Korespondencję prosimy kierować na adres e-mail: zyrakow@zyrakow.itl.pl

Jak co roku Gminna Biblioteka Publiczna w Żyrakowie wraz z filiami bibliotecznymi zorganizowała różnorodne tematycznie spotkania dla najmłodszych czytelników. Podczas nich dzieci miały okazję poznać cywilizację starożytnego Egiptu, zapoznać się z wielkanocną tradycją robienia palm, a także posłuchać bajkowych historii. Zajęcia wzbogacone zostały o różne techniki plastyczne. Dzieci wykonały wiele ciekawych prac: figurki z masy solnej, papirus, piramidy, egipskie naszyjniki, maski, portrety faraona, zakładki z hieroglifami, kwiaty z krepiny, palmy, papierowe bałwanki, torebki, baranki i wiele innych. Nie zabrakło również zabaw ruchowych, konkursów, gier planszowych, edukacyjnych i wycieczek. Zajęcia były świetnym sposobem na miłe spędzenie wolnego czasu, okazją nie tylko do świetnej zabawy ale także do zdobycia wiedzy.

Czytaj więcej na stronach GBP w Żyrakowie ...

  

Działali razem, bo wierzą, że każdy mały gest może spowodować lawinę dobrych uczynków, a zwykły uśmiech obudzić dobro. Z pewnością jedna akcja to za mało, ale od czegoś trzeba zacząć. Wolontariusze z gminy Żyraków (Stowarzyszenie Razem Zdziałamy Więcej, Stowarzyszenie Nagoszyn otwarty na zmiany, Stowarzyszenie Inicjatyw "Dębina" z Bobrowej Woli, Stowarzyszenie Razem w Przyszłość z Woli Żyrakowskiej, Stowarzyszenie Mój Straszęcin.

  

Tradycyjnie w Niedzielę Palmową w hali sportowej przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Dębicy odbył się Powiatowy Konkurs na Pisankę Ludową i Plastykę Obrzędową, któremu towarzyszył kiermasz wielkanocny. Główną atrakcją niedzielnego popołudnia były pokazy ciekawych stroików wielkanocnych oraz tradycyjnych potraw, które zainteresowani mogli zakupić. Konkurs obejmował 3 kategorie: I Pisanka Tradycyjna, II Pisanka Współczesna, III Ozdoby Wielkanocne, IV Stół Wielkanocny. Oceniała komisja w składzie: Maria Czernik, Mariola Zając, Ryszard Pajura.

  

Tegoroczny Kiermasz Wielkanocny odbył się w piątek, 20 marca w Straszęcinie. Pisanki, stroiki, palemki i świąteczne wypieki sprawiły, że wnętrza dworku w Straszęcinie wypełniły się wiosennym, świątecznym klimatem. Organizatorem kiermaszu i konkursu było Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie, a Wójt Gminy Żyraków Marek Rączka, tradycyjnie objął patronat nad imprezą i był równocześnie jej gospodarzem. Niewątpliwą gratką dla odwiedzających kiermasz był pokaz malowania pisanek tradycyjną metodą batikową, przy użyciu wosku pszczelego oraz naturalnych barwników, prowadzony przez Panią Dorotę Szalwę ze Straszęcina.

  

W niedzielę 15 marca br. w Zespole Szkół Publicznych w Korzeniowie odbyły się  rozgrywki  Otwartych Mistrzostw Gminy Żyraków w Tenisie Stołowym w ramach Podkarpackiej Olimpiady Tenisa Stołowego. 4 zwycięstwa indywidualnie odnieśli tenisiści z Korzeniowa i 3  z Zasowa. W kategorii do 13 lat wśród chłopców pierwszy był Patryk Popiołek przed Norbertem Gąsiorkiem i Patrykiem Strączkiem (wszyscy Korzeniów). Wśród dziewcząt w tej kategorii wygrała Anna Lipa przed Agatą Łapą (obie Korzeniów) i Wiktorią Typer (Zasów). W kategorii 14-16 lat wygrała Alicja Przydzielska przed Izabelą Zygmunt (obie Zasów) i Natalią Szczęch (Korzeniów). Wśród chłopców pierwszy był Konrad Gąsiorek przed Damianem Łapą i Filipem Madejem (wszyscy Korzeniów). 

KOMUNIKAT

W trosce o większe bezpieczeństwo mieszkańców, a szczególności dzieci uczęszczających do szkół, Wójt Gminy Żyraków apeluje do wszystkich właścicieli psów o właściwą opiekę nad posiadanymi zwierzętami.  Duża liczba wałęsających się psów stwarza zagrożenie dla wszystkich ludzi, a najbardziej zagrożone są dzieci. W celu zapewnienia bezpieczeństwa, zobowiązuję osoby utrzymujące psy do zachowania szczególnych środków ostrożności poprzez odpowiednią opiekę polegającą na stałym dozorze i zabezpieczeniu  psa  na  wybiegu, utrzymywania psów w szczelnych boksach lub w ogrodzeniach posesji. Każdy właściciel winien posiadać ważne  zaświadczenie o szczepieniu psa przeciw wściekliźnie.  Przypadki nieprzestrzegania prawnych obowiązków przez osoby utrzymujące psy - winny być zgłaszane Policji celem nałożenia stosownych kar na właścicieli psów za stwarzanie zagrożenia bezpieczeństwa.

(...) Wójt Gminy Żyraków

  

Życie nie tylko po to jest, by brać ...

Kiedy? 21 marca w Dzień Wiosny w godz. 10.00-13.00

Gdzie? Rynek w Nagoszynie, Rynek w Żyrakowie, Remiza Strażacka w Bobrowej Woli, Zasowie, Woli  Żyrakowskiej, parking przy Grocie w Straszęcinie

Jakie przedsięwzięcie? Idea propagująca życzliwość wśród mieszkańców gminy Żyraków

Kto pomaga? Radny powiatowy, MAREK JASKÓŁKA organizuje owoce i warzywa i przekazuje mieszkańcom gminy Żyraków za pośrednictwem Stowarzyszenia Razem Zdziałamy Więcej 

  

W dniu 13 marca 2015 r. podsumowano VI Gminny Konkurs Plastyczny na Kartkę Wielkanocną, którego organizatorem było Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie. W tym roku na konkurs wpłynęło 268 kartek. Wójt Gminy Żyraków Marek Rączka, który objął patronat nad konkursem wręczył dyplomy i nagrody twórcom najpiękniejszych kartek. Komisja oceniająca prace w 6 kategoriach, wyróżniła następujące osoby:

  

W dniu 12 marca 2015 roku w Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej zorganizowano gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej (OTWP) pod hasłem „Młodzież zapobiega pożarom”. Poprzedzono je rozgrywkami na szczeblu szkolnym przeprowadzonymi w miesiącu lutym. W gminnych eliminacjach wzięło udział 49 uczniów z terenu Gminy Żyraków rywalizujących w trzech grupach wiekowych: I – grupa –uczniowie szkół podstawowych, II grupa – gimnazjaliści i III grupa – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. Organizatorami OTWP byli: Urząd Gminy w Żyrakowie, Zarząd Gminny Ochotniczych Straży Pożarnych w Żyrakowie i Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Dębicy. Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym. Dostarcza wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego.

Finał Gminnej Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej - Żyraków, 07.03.2015 r. - galeria zdjęć.

{gallery}2015/final_galps_mala{/gallery}

Zobacz pełną galerię zdjęć z finału ligi GALPS

Finał Gminnej Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej - Żyraków, 07.03.2015 r. - galeria zdjęć.

{gallery}2015/final_galps_mala{/gallery}

 

Informujemy, iż badania mammograficzne które miały dobyć się w dniu 13.03.2015 r. na rynku w Żyrakowie zostały dowołane przez firmę przeprowadzającą badania z przyczyn losowych (awaria ciągnika siodłowego mammobusu).

  

W dniu 27 lutego 2015 r. w Dworku w Straszęcinie odbyło się podsumowanie i wręczenie nagród laureatom eliminacji gminnych do XVII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży 2014/2015 pod hasłem „Bezpieczeństwo i rozwaga – tego od Ciebie każdy wymaga”. Organizatorem tego etapu konkursu w naszej gminie było Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie. Komisja konkursowa w składzie: Agata Dziedzic – plastyk – przewodnicząca, Adam Strojek – Prezes Gminnego Zarządu OSP, Maria Czernik – Dyrektor CKiP w Żyrakowie oraz Krzysztof Pietrucha – pracownik CKiP w Żyrakowie po obejrzeniu 108 prac, które wpłynęły na konkurs, przyznała:

  

W sobotę 07.03.2015r. rozegrany został Finał GALPS. W pierwszym meczu który decydował o miejscach 3-4 nie brakowało emocji, drużyna z Żyrakowa po zaciętym spotkaniu wygrała z drużyną Woli Wielkiej 3:1. Dzięki tej wygranej najniższe miejsce na podium przypadło gospodarzom turnieju. W drugim meczu który decydował o miejscach 1-2 emocje sięgały zenitu. Drużyna z Cieszęcin przegrała z drużyną Nagoszyna 2:3 mimo prowadząc już w tym meczu 2:0. Nagoszyn po przełamaniu małego kryzysu jaki wkradł się w ich szeregi zaczął odrabiać straty w imponującym stylu. O zwycięstwie musiał zadecydować tie-break który po zaciętej walce wygrała drużyna z Nagoszyna i to ona zostaje MISTRZEM LIGI GALPS sezon 2014/2015. Dziękujemy wszystkim drużynom za uczestnictwo i wielkie emocje w tej edycji Ligi GALPS.

  

W sobotę 07.03.2015r. rozegrany został Finał GALPS. W pierwszym meczu który decydował o miejscach 3-4 nie brakowało emocji, drużyna z Żyrakowa po zaciętym spotkaniu wygrała z drużyną Woli Wielkiej 3:1. Dzięki tej wygranej najniższe miejsce na podium przypadło gospodarzom turnieju. W drugim meczu który decydował o miejscach 1-2 emocje sięgały zenitu. Drużyna z Cieszęcin przegrała z drużyną Nagoszyna 2:3 mimo prowadząc już w tym meczu 2:0. Nagoszyn po przełamaniu małego kryzysu jaki wkradł się w ich szeregi zaczął odrabiać straty w imponującym stylu. O zwycięstwie musiał zadecydować tie-break który po zaciętej walce wygrała drużyna z Nagoszyna i to ona zostaje MISTRZEM LIGI GALPS sezon 2014/2015. Dziękujemy wszystkim drużynom za uczestnictwo i wielkie emocje w tej edycji Ligi GALPS.

                                         

Szanowni Państwo, drodzy rolnicy.

W związku ze zbliżającym się terminem przyjmowania wniosków obszarowych, Kierownik Biura Powiatowego w Dębicy serdecznie zaprasza na spotkanie, które odbędzie się 11 marca (środa) o godzinie 9.00 w Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej. Szkolenie ma zapoznać Państwa z istotnymi zmianami w zasadach wypełniania wniosków obszarowych na rok 2015 oraz planowanymi działaniami PROW 2015 -2020.

(-) Paweł Jarosz

  

W dniu 15 marca 2015 (niedziela) o godz. 9.00 w Zespole Szkół Publicznych w Korzeniowie rozpocznie się indywidualny Turniej o Mistrzostwo Gminy Żyraków w Tenisie Stołowym w ramach Podkarpackiej Olimpiady Tenisa Stołowego. Turniej będzie rozgrywany w następujących kategoriach wiekowych: 0-13 lat, 14-16 lat, 17-19 lat oraz 20 lat i więcej. Obowiązuje strój i obuwie sportowe. Zapisy do rozgrywek od godziny 8.30 do 9.00 w dniu turnieju. Turniej organizują kluby tenisowe LUKS Zasów i UKS Korzeniów. Zapraszamy do wzięcia udziału w turnieju.

Informujemy, iż w dniu 13.03.2015 roku na rynku w Żyrakowie odbędą się bezpłatne badania mammograficzne. W specjalnie przygotowanym mammobusie będą mogły się przebadać bezpłatnie panie w wieku od 50 do 69 roku życia które nie miały wykonywane badań w ciągu dwóch ostatnich lat. Badania odbędą się w godzinach od 9.00 do 17.00. Rejestrować można się telefonicznie pod numerem telefonu: 58 76 73 477.

W sobotę 28.02.2015 odbył się II półfinał fazy play off  Ligi GALPS. W pierwszym meczu drużyna z Nagoszyna wygrała po zaciętej walce z drużyną Żyrakowa 3:2 i wywalczyła awans do finału rozgrywek. W drugim meczu drużyna z Woli Wielkiej przegrała z drużyną z Cieszęcin 3:0. Goście tym samym  pieczętując pewny awans do finału rozgrywek powalczą w nim z drużyną Nagoszyna, a mecz o 3 miejsce to pojedynek Żyrakowa i Woli Wielkiej. Dziękujemy wszystkim drużynom za piękne widowisko i zapraszamy na finały tych rozgrywek już w następną sobotę.

Wyniki  II fazy Play Off  GALPS:

Nagoszyn  -   Żyraków   3-2  (17:25, 25:21, 25:21, 21:25, 16:14)

Wola Wielka   -  Cieszęciny    0-3  (19:25, 18:25, 20:25)

W sobotę 28.02.2015 odbył się II półfinał fazy play off  Ligi GALPS. W pierwszym meczu drużyna z Nagoszyna wygrała po zaciętej walce z drużyną Żyrakowa 3:2 i wywalczyła awans do finału rozgrywek. W drugim meczu drużyna z Woli Wielkiej przegrała z drużyną z Cieszęcin 3:0. Goście tym samym pieczętując pewny awans do finału rozgrywek powalczą w nim z drużyną Nagoszyna, a mecz o 3 miejsce to pojedynek Żyrakowa i Woli Wielkiej. Dziękujemy wszystkim drużynom za piękne widowisko i zapraszamy na finały tych rozgrywek już w następną sobotę.

Wyniki  II fazy Play Off  GALPS:

Nagoszyn  -   Żyraków   3-2  (17:25, 25:21, 25:21, 21:25, 16:14)

Wola Wielka   -  Cieszęciny    0-3  (19:25, 18:25, 20:25)

Informator

Urząd Gminy w Żyrakowie: tel. 146807121, fax: 146807124, gmina@zyrakow.plwww.zyrakow.pl

GOPS Żyraków: tel. 146807105, 146807104, gopszyrakow@zyrakow.plwww.gopszyrakow.pl

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żyrakowie: tel. 146822638, gzgk_zyrakow@interia.pl

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół: tel. 146822636, 146822911, 146822921, gzeaszyr@op.pl

Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie tel. 146812819, ckipzyrakow@gmail.comwww.ckip-zyrakow.org

Gminna Biblioteka Publiczna w Żyrakowie: tel. 146822892, bibliotekazyrakow@gmail.com, www.bibliotekazyrakow.pl

 Gminny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej: tel. 146701217