W skrócie

Ogłoszenie o przetargu

Wójt Gminy Żyraków ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Żyraków położonej w Woli Wielkiej. Więcej ...

Wyniki konkursu ofert na realizację zadań publicznych

Na strona Biuletynu Informacji Publicznej opublikowano zarządzenie w sprawie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku.


Informacja Wójta Gminy

Na stronach BIP pojawiła się informacja Wójta Gminy Żyraków z dnia 30 stycznia 2018 r. o warunkach i kryteriach przyjmowania dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Żyraków, obowiązujących w rekrutacji na rok szk. 2018/2019.

Ogłoszenie - poszukujemy pracowników (2)

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Radość” w Dębicy informuje, iż we współpracy z Gminą Żyraków planuje powołanie, na przełomie marca i kwietnia 218 r. Spółdzielni Socjalnej „RADOŚĆ” o profilu porządkowo-remontowym. W związku z powyższym chcemy zatrudnić (umowa o pracę) 5 osób z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności zamieszkałych na terenie Gminy Żyraków. Do zadań ww. osób będzie należało wykonywanie prac, takich jak: koszenie trawników i rowów, przycinanie gałęzi, zamiatanie liści, malowanie hydrantów, sprzątanie chodników i placów, utrzymywanie i pielęgnacja terenów zielonych itp. Wszystkie osoby chętne do pracy prosimy o kontakt z p. Dominikiem Wołowiec (tel. 508 611 204) lub 14 681 16 14

Gościmy

Odwiedza nas 43 gości oraz 0 użytkowników.

Wyszukiwarka

Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej - fotorelacja - 16-03-2018 r.

Ogólnopolski Turniej w Żyrakowie i w Straszęcinie

Spotkanie okolicznościowe z okazji Dnia Sołtysa - fotorelacja

Ogólnopolski Turniej Badmintona w Żyrakowie - fotorelacja

Dzień Kobiet 2018 - fotorelacja

Mistrzostwa Gminy Żyraków w Tenisie Stołowym

W sobotę 03.03.2018 r. odbył się Finał Ligi GALPS.

PROMESA DLA GMINY ŻYRAKÓW W RAMACH PROGRAMU MALUCH+

W sobotę 24.02.2018 r. odbyła się II runda fazy Play Off Ligi GALPS.

Czy Marzena marzy? - I Gminne Dyktando

I Gminne Dyktando - fotorelacja

W sobotę 17.02.2018r. odbyła się I runda fazy Play Off Ligi GALPS.

Aktywne ferie zimowe w CKiP już za nami.

W sobotę 10.02.2018 r. odbyła się X kolejka kończąca II fazę zasadniczą Ligi GALPS (2)

Otwarcie remizy OSP w Korzeniowie - fotorelacja (2)

W sobotę 03.02.2018 r. odbyła się IX kolejka Ligi GALPS.

Dwa medale „Orbitka” w Medyce

Spotkanie Opłatkowe Jednostek OSP z terenu Gminy

W sobotę 20.01.2018 r. odbyła się VII kolejka Ligi GALPS.

Podkategorie

Informator

Urząd Gminy w Żyrakowie: tel. 146807121, fax: 146807124, gmina@zyrakow.plwww.zyrakow.pl

GOPS Żyraków: tel. 146807105, 146807104, gopszyrakow@zyrakow.plwww.gopszyrakow.pl

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żyrakowie: tel. 146822638, gzgk_zyrakow@interia.pl

Zespół Obsługi Finansowo Administracyjnej: tel. 146822636, 146822911, 146822921, zofa@zyrakow.pl

Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie tel. 146812819, ckipzyrakow@gmail.comwww.ckip-zyrakow.org

Gminna Biblioteka Publiczna w Żyrakowie: tel. 146822892, bibliotekazyrakow@gmail.com, www.bibliotekazyrakow.pl

 Gminny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej: tel. 146701217