W skrócie

Informacja o rozpoczęciu działalności żłobka

W odpowiedzi na zapytania zainteresowanych uprzejmie informujemy co następuje:

  • Żłobek w nowo powstałym budynku w Zawierzbiu rozpocznie działalność z dniem 1 luty 2019 r.
  • Rekrutację dzieci do żłobka przeprowadzi w styczniu nowo powołany dyrektor placówki lub osoba której te obowiązki zostaną powierzone.
  • Formularz zgłoszenia dziecka wraz z informacją dotyczącą zasad przyjmowania dziecka zostanie opublikowany w pierwszych dniach stycznia.

 

Projekt dla KGW

Informacja o projekcie dla Kół Gospodyń Wiejskich

Gościmy

Odwiedza nas 57 gości oraz 0 użytkowników.

Wyszukiwarka

"Aktywny samorząd" program dla niepełnosprawnych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy jako realizator pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” informuje o możliwości uczestnictwa w w/w programie skierowanym wyłącznie do osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie powiatu dębickiego. Program finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Głównym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym oraz w dostępie do edukacji. „Aktywny samorząd” składa się z dwóch modułów. Pierwszy z nich dzieli się na obszary i zadania. Zakłada m.in. pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, pomoc w uzyskaniu prawo jazdy kategorii „B”, pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów, oraz oprogramowania, szkoleń z zakresu obsługi nabytego sprzętu elektronicznego, pomoc w zakresie zakupu protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego, o napędzie elektrycznym czy pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnieniu opieki dla osoby zależnej, tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką.

Moduł II programu „Aktywny Samorząd” przewiduje pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub szkole wyższej, a także kosztów przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi. Szczegółowe informacje o programie oraz druk wniosku można uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie ul. Parkowa 28, 39-200 Dębica tel. 146803121. 146803192 oraz stronie internetowej www.pcprpowiatdebicki.pl

Informator

Urząd Gminy w Żyrakowie: tel. 146807121, fax: 146807124, gmina@zyrakow.plwww.zyrakow.pl

GOPS Żyraków: tel. 146807105, 146807104, gopszyrakow@zyrakow.plwww.gopszyrakow.pl

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żyrakowie: tel. 146822638, gzgk_zyrakow@interia.pl

Zespół Obsługi Finansowo Administracyjnej: tel. 146822636, 146822911, 146822921, zofa@zyrakow.pl

Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie tel. 146812819, ckipzyrakow@gmail.comwww.ckip-zyrakow.org

Gminna Biblioteka Publiczna w Żyrakowie: tel. 146822892, bibliotekazyrakow@gmail.com, www.bibliotekazyrakow.pl

 Gminny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej: tel. 146701217