W skrócie

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Informujemy iż z dniem dzisiejszym na platformie BIP pojawiła się oferta realizacji zadania publicznego:

"Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej"

Oferta realizacji zadania publicznego

Informujemy iż z dniem dzisiejszym na platformie BIP pojawiła się oferta realizacji zadania publicznego:

"Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży w 2019 roku z różnych dyscyplin sportowych"

Gościmy

Odwiedza nas 23 gości oraz 0 użytkowników.

Wyszukiwarka

Dożynki Gminne 19 sierpnia 2018 r. - Nagoszyn

W niedzielę 19 sierpnia 2018 r. w Nagoszynie odbyły się Dożynki Gminne - coroczne Święto Rolników, których organizatorami byli: Wójt Gminy Żyraków, Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie, Sołectwo Nagoszyn, Zespół Szkół w Nagoszynie, Jednostka OSP w Nagoszynie oraz Stowarzyszenie „Nagoszyn Otwarty Na Zmiany”. Obchody rozpoczęły się uroczystą Mszą św., koncelebrowaną przez Proboszcza  ks. Kazimierza Talarka, podczas której wszyscy zgromadzeni w Kościele Parafialnym pw. Św Antoniego Padewskiego w Nagoszynie dziękowali za tegoroczne plony. Następnie na placu obok Zespołu Szkół w Nagoszynie nastąpiło oficjalne rozpoczęcie Uroczystości. Po powitaniu przez Pana Wójta Marka Rączkę oraz dyrektor szkoły Renatę Gurak - wszystkich Gości i mieszkańców gminy przedstawieni zostali Starostwie Dożynek. W tym roku zaszczytną rolę Starostów pełnili: Pani Małgorzata Sehn z Bobrowej oraz Pan Roman Węgrzyn z Nagoszyna. Przekazali oni gospodarzowi chleb upieczony ze zbóż z tegorocznych plonów, który następnie  został podzielony i rozdany wszystkim zgromadzonym.

Kolejnym punktem uroczystości było poświęcenie oraz uroczyste otwarcie Publicznego Przedszkola w Nagoszynie. Do przecięcia wstęgi zaproszono Wójta Gminy Żyraków- Pana Marka Rączkę, Przewodniczącą Rady Gminy Żyraków – Panią Marię Bodzioch, Wykonawcę Generalnego Przedszkola - Pana Mariusza Koperę (właściciela firmy Mar-Mar z Paszczyny), Dyrektora Zespołu Szkół w Nagoszynie - Pania Renatę Gurak, przedstawiciela rodziców – Panią Katarzynę Ozimek oraz przedstawiciela dzieci Kacpra Kasztarynda. Ksiądz Proboszcz Kazimierz Talarek odmówił modlitwę oraz poświęcił budynek.

Po uroczystym otwarciu przedszkola głos ponownie zabrał Pan Wójt Marek Rączka oraz zaproszeni goście: 

Antoni Cyran, Maria Bodzioch – Przewodnicząca Rady Gminy w Żyrakowie, Czesław Łaczak- Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Wiesław Lada – Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego oraz Andrzej Reguła – Starosta Powiatu Dębickiego.

Głównych punktem programu była prezentacja wieńców dożynkowych z 12 sołectw Gminy Żyraków. Odbyła się ona przy dźwiękach Kapeli Ludowej „TRIO PLUS”. Wieńce wzięły udział w konkursie na „Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy”. Wśród wszystkich 13 zaprezentowanych wieńców komisja w składzie: Pani Grażyna Pastuła – Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Żyrakowie, Pani Agata Dziedzic – Instruktor Plastyki z CKiP w Żyrakowie, Pan Krzysztof Pietrucha – Pracownik CKiP wybrała trzy zaprezentowane przez Sołectwo Zawierzbie – „Hostia”, Sołectwo Żyraków – „Kopuła z Orłem” oraz Sołectwo Zasów - „Snopek”, które otrzymały wyróżnienia i które będą reprezentować Gminę Żyraków podczas Dożynek Powiatowych w Jodłowej. Wszystkie wieńce były wyjątkowe i piękne. Nagrodę specjalną otrzymał wieniec zaprezentowany przez dzieci i rodziców z Zespołu Szkół w Nagoszynie.

Tegoroczne święto plonów obfitowało w bogatą część artystyczną, w której zaprezentowały się dzieci z przedszkola w Nagoszynie w dwóch układach tanecznych, Zespół Mażoretkowy „Pryzmat”, dzieci z Grupy Tańca Regionalnego z Nagoszyna. Odbył się również Koncert Orkiestry Dętej Gminy Żyraków oraz Gminnego Zespołu Artystycznego działającego przy CKiP w Żyrakowie. 

Nie zabrakło również atrakcji dodatkowych, do których z pewnością zaliczyć można promocję potraw regionalnych, o którą zadbało: Koło Gospodyń Wiejskich „WOLANKI”, Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich im. Księżnej Heleny Jabłonowskiej w Straszęcinie, Stowarzyszenie Razem w Przyszłość z Woli Żyrakowskiej, Bobrowskie Stowarzyszenie Aktywnych Łączymy Pokolenia, Stowarzyszenie „Nagoszyn Otwarty na Zmiany”, a także stoiska promocyjne:  Stoisko KRUS i przeprowadzony Konkurs BHP w Rolnictwie pod hasłem „Upadek to nie przypadek”, stoisko z miodami oraz stoisko z malowaniem twarzy i tatuażami przygotowane przez Szkołę Policealną „Sigma” z Dębicy. Święto Dożynek Gminnych zakończyła zabawa taneczna. 

Serdeczne podziękowanie za wsparcie i pomoc kierujemy do naszych Darczyńców: Zakładu Przetwórstwa Mięsnego „Kabanos” z Przecławia, Firmy „Mar-Mar” z Paszczyny, Zakładu Przetwórstwa Mięsnego „Drąg” z Góry Motycznej, Sieci Sklepów Lewiatan z Bobrowej oraz Piekarni Kaczor z Góry Motycznej.

Zobacz galerię zdjęć z tego wydarzenia ...


  


 

Informator

Urząd Gminy w Żyrakowie: tel. 146807121, fax: 146807124, gmina@zyrakow.plwww.zyrakow.pl

GOPS Żyraków: tel. 146807105, 146807104, gopszyrakow@zyrakow.plwww.gopszyrakow.pl

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żyrakowie: tel. 146822638, gzgk_zyrakow@interia.pl

Zespół Obsługi Finansowo Administracyjnej: tel. 146822636, 146822911, 146822921, zofa@zyrakow.pl

Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie tel. 146812819, ckipzyrakow@gmail.comwww.ckip-zyrakow.org

Gminna Biblioteka Publiczna w Żyrakowie: tel. 146822892, bibliotekazyrakow@gmail.com, www.bibliotekazyrakow.pl

 Gminny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej: tel. 146701217