W skrócie

Stan realizacji projektu OZE

W dniu 7 września 2018 r. została podpisana umowa na wykonanie dostawy i montażu kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych oraz pomp napowietrznych do cwu. Obecnie przygotowywane są umowy pomiędzy Gminą a mieszkańcem. Planowany termin wpłaty II transzy (ostatniej) wkładu własnego: październik 2018 r. Niestety nie uda się w 2018 r. zamontować kotłów na biomasę. Planowany termin wykonania wszystkich instalacji - do połowy 2019 r.

Ogłoszenie wyników konkursu

Na stronach Biuletynu Informacji Publicznej opublikowano zarządzenie Wójta Gminy Żyraków w spawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Oferta z bezpieczeństwa

Na stronach BIP ukazała się uproszczona oferta realizacja zadania publicznego z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Ogłoszenie o naborze 2018

Na stronach BIP opublikowano zarządzenie Wójta Gminy Żyraków w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku.


Na stronach NIP opublikowano ogłoszenie o naborze kandydatów do komisji konkursowej w ramach otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Wójta Gminy Żyraków w dniu 14 sierpnia 2018 r.


Informacja Wójta Gminy

Na stronach BIP pojawiła się informacja Wójta Gminy Żyraków z dnia 30 stycznia 2018 r. o warunkach i kryteriach przyjmowania dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Żyraków, obowiązujących w rekrutacji na rok szk. 2018/2019.

Gościmy

Odwiedza nas 38 gości oraz 0 użytkowników.

Wyszukiwarka

Dożynki Gminne 19 sierpnia 2018 r. - Nagoszyn

W niedzielę 19 sierpnia 2018 r. w Nagoszynie odbyły się Dożynki Gminne - coroczne Święto Rolników, których organizatorami byli: Wójt Gminy Żyraków, Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie, Sołectwo Nagoszyn, Zespół Szkół w Nagoszynie, Jednostka OSP w Nagoszynie oraz Stowarzyszenie „Nagoszyn Otwarty Na Zmiany”. Obchody rozpoczęły się uroczystą Mszą św., koncelebrowaną przez Proboszcza  ks. Kazimierza Talarka, podczas której wszyscy zgromadzeni w Kościele Parafialnym pw. Św Antoniego Padewskiego w Nagoszynie dziękowali za tegoroczne plony. Następnie na placu obok Zespołu Szkół w Nagoszynie nastąpiło oficjalne rozpoczęcie Uroczystości. Po powitaniu przez Pana Wójta Marka Rączkę oraz dyrektor szkoły Renatę Gurak - wszystkich Gości i mieszkańców gminy przedstawieni zostali Starostwie Dożynek. W tym roku zaszczytną rolę Starostów pełnili: Pani Małgorzata Sehn z Bobrowej oraz Pan Roman Węgrzyn z Nagoszyna. Przekazali oni gospodarzowi chleb upieczony ze zbóż z tegorocznych plonów, który następnie  został podzielony i rozdany wszystkim zgromadzonym.

Kolejnym punktem uroczystości było poświęcenie oraz uroczyste otwarcie Publicznego Przedszkola w Nagoszynie. Do przecięcia wstęgi zaproszono Wójta Gminy Żyraków- Pana Marka Rączkę, Przewodniczącą Rady Gminy Żyraków – Panią Marię Bodzioch, Wykonawcę Generalnego Przedszkola - Pana Mariusza Koperę (właściciela firmy Mar-Mar z Paszczyny), Dyrektora Zespołu Szkół w Nagoszynie - Pania Renatę Gurak, przedstawiciela rodziców – Panią Katarzynę Ozimek oraz przedstawiciela dzieci Kacpra Kasztarynda. Ksiądz Proboszcz Kazimierz Talarek odmówił modlitwę oraz poświęcił budynek.

Po uroczystym otwarciu przedszkola głos ponownie zabrał Pan Wójt Marek Rączka oraz zaproszeni goście: 

Antoni Cyran, Maria Bodzioch – Przewodnicząca Rady Gminy w Żyrakowie, Czesław Łaczak- Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Wiesław Lada – Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego oraz Andrzej Reguła – Starosta Powiatu Dębickiego.

Głównych punktem programu była prezentacja wieńców dożynkowych z 12 sołectw Gminy Żyraków. Odbyła się ona przy dźwiękach Kapeli Ludowej „TRIO PLUS”. Wieńce wzięły udział w konkursie na „Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy”. Wśród wszystkich 13 zaprezentowanych wieńców komisja w składzie: Pani Grażyna Pastuła – Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Żyrakowie, Pani Agata Dziedzic – Instruktor Plastyki z CKiP w Żyrakowie, Pan Krzysztof Pietrucha – Pracownik CKiP wybrała trzy zaprezentowane przez Sołectwo Zawierzbie – „Hostia”, Sołectwo Żyraków – „Kopuła z Orłem” oraz Sołectwo Zasów - „Snopek”, które otrzymały wyróżnienia i które będą reprezentować Gminę Żyraków podczas Dożynek Powiatowych w Jodłowej. Wszystkie wieńce były wyjątkowe i piękne. Nagrodę specjalną otrzymał wieniec zaprezentowany przez dzieci i rodziców z Zespołu Szkół w Nagoszynie.

Tegoroczne święto plonów obfitowało w bogatą część artystyczną, w której zaprezentowały się dzieci z przedszkola w Nagoszynie w dwóch układach tanecznych, Zespół Mażoretkowy „Pryzmat”, dzieci z Grupy Tańca Regionalnego z Nagoszyna. Odbył się również Koncert Orkiestry Dętej Gminy Żyraków oraz Gminnego Zespołu Artystycznego działającego przy CKiP w Żyrakowie. 

Nie zabrakło również atrakcji dodatkowych, do których z pewnością zaliczyć można promocję potraw regionalnych, o którą zadbało: Koło Gospodyń Wiejskich „WOLANKI”, Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich im. Księżnej Heleny Jabłonowskiej w Straszęcinie, Stowarzyszenie Razem w Przyszłość z Woli Żyrakowskiej, Bobrowskie Stowarzyszenie Aktywnych Łączymy Pokolenia, Stowarzyszenie „Nagoszyn Otwarty na Zmiany”, a także stoiska promocyjne:  Stoisko KRUS i przeprowadzony Konkurs BHP w Rolnictwie pod hasłem „Upadek to nie przypadek”, stoisko z miodami oraz stoisko z malowaniem twarzy i tatuażami przygotowane przez Szkołę Policealną „Sigma” z Dębicy. Święto Dożynek Gminnych zakończyła zabawa taneczna. 

Serdeczne podziękowanie za wsparcie i pomoc kierujemy do naszych Darczyńców: Zakładu Przetwórstwa Mięsnego „Kabanos” z Przecławia, Firmy „Mar-Mar” z Paszczyny, Zakładu Przetwórstwa Mięsnego „Drąg” z Góry Motycznej, Sieci Sklepów Lewiatan z Bobrowej oraz Piekarni Kaczor z Góry Motycznej.

Zobacz galerię zdjęć z tego wydarzenia ...

Informator

Urząd Gminy w Żyrakowie: tel. 146807121, fax: 146807124, gmina@zyrakow.plwww.zyrakow.pl

GOPS Żyraków: tel. 146807105, 146807104, gopszyrakow@zyrakow.plwww.gopszyrakow.pl

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żyrakowie: tel. 146822638, gzgk_zyrakow@interia.pl

Zespół Obsługi Finansowo Administracyjnej: tel. 146822636, 146822911, 146822921, zofa@zyrakow.pl

Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie tel. 146812819, ckipzyrakow@gmail.comwww.ckip-zyrakow.org

Gminna Biblioteka Publiczna w Żyrakowie: tel. 146822892, bibliotekazyrakow@gmail.com, www.bibliotekazyrakow.pl

 Gminny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej: tel. 146701217