W skrócie

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Informujemy iż z dniem dzisiejszym na platformie BIP pojawiła się oferta realizacji zadania publicznego:

"Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej"

Oferta realizacji zadania publicznego

Informujemy iż z dniem dzisiejszym na platformie BIP pojawiła się oferta realizacji zadania publicznego:

"Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży w 2019 roku z różnych dyscyplin sportowych"

Gościmy

Odwiedza nas 43 gości oraz 0 użytkowników.

Wyszukiwarka

Zbiórka makulatury na budowę kolejnych studni w Afryce

„Kto wam poda kubek wody do picia, dlatego że należycie do Chrystusa, zaprawdę, powiadam wam, nie utraci swojej nagrody”. (Mk 9, 41)

Zwracam się prośbą do mieszkańców Gminy Żyraków o włączenie się w akcję zbiórki makulatury, z której całkowity dochód zostanie przeznaczony na rzecz budowy studni w Czadzie. Woda w Czadzie to przedmiot wielkich marzeń. Mieszkańcy tego kraju pragną przede wszystkim ugasić pragnienie oraz uprawiać ziemię, dzięki której zaspokoją także potrzebę panującego tam głodu. Akcja ma na celu pomóc mieszkańcom Czadu, którzy na co dzień przemierzają duże odległości, by zdobyć wodę zdatną do picia. Warto zaznaczyć, że w tym rejonie pracuje ks. Edward Ryfa, (misjonarz z diecezji rzeszowskiej) od podszewki znający lokalne warunki i potrzeby. „Woda w Czadzie to cenny dar, o który z wielkim trudem zabiegają mieszkańcy.

W Czadzie bardzo brakuje wody. Powodem tego są m.in. zbyt wysokie temperatury powietrza, które prowadzą do jej wyschnięcia. Co roku kraj ten nawiedzają potężne susze, pogrążające mieszkańców w niebywale wielkim cierpieniu oraz biedzie” – podkreśla ks. Edward. W inicjatywę budowy studni dla mieszkańców Afryki zaangażowali się polscy księża misjonarze, którym - jako chrześcijanie- winniśmy pomóc w pozyskaniu na ten cel środków finansowych. "Gdyby udało się nam zapewnić w każdej wiosce w krajach rozwijających się - studnię z czystą wodą - ilość chorych w szpitalach zmalałaby o połowę”- mówią księża misjonarze. Na apel duchownych odpowiedzieli wrażliwi ludzie, w tym Pan Ryszard Łuczyk z Przeworska – koordynator akcji. Propozycja ta spotkała się także z przychylnością wójta i pracowników Urzędu Gminy w Żyrakowie.

W dniach od 01 października 2018 r. do 12 października 2018 r. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7: 00 do 15: 00, na parkingu przy Rynku w Żyrakowie czynny będzie punkt zbiórki makulatury w dostosowanym do tego celu i oznakowanym kontenerze. Pozyskane ze sprzedaży makulatury środki finansowe organizatorzy zbiórki przekażą polskim misjonarzom na budowę kolejnej, już 22 studni dla Afrykańczyków. W akcję zaangażowani są również pracownicy jednostek organizacyjnych gminy, parafie, szkoły oraz wszystkie osoby chętne do niesienia pomocy drugiemu człowiekowi. 

Szczegółowe informacje dotyczące akcji dostępne są na stronie internetowej Urzędu Gminy w Żyrakowie (www.gminazyrakow.pl) lub pod numerem telefonu 146807114.

Serdecznie zapraszam wszystkich, którym nie jest obojętny los biednych i dotkniętych klęską żywiołową mieszkańców Czadu - do udziału w tej szczytnej akcji.

 

Z wyrazami szacunku

Wójt Gminy Żyraków

(-) Marek Rączka

   

Informator

Urząd Gminy w Żyrakowie: tel. 146807121, fax: 146807124, gmina@zyrakow.plwww.zyrakow.pl

GOPS Żyraków: tel. 146807105, 146807104, gopszyrakow@zyrakow.plwww.gopszyrakow.pl

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żyrakowie: tel. 146822638, gzgk_zyrakow@interia.pl

Zespół Obsługi Finansowo Administracyjnej: tel. 146822636, 146822911, 146822921, zofa@zyrakow.pl

Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie tel. 146812819, ckipzyrakow@gmail.comwww.ckip-zyrakow.org

Gminna Biblioteka Publiczna w Żyrakowie: tel. 146822892, bibliotekazyrakow@gmail.com, www.bibliotekazyrakow.pl

 Gminny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej: tel. 146701217