W skrócie

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Informujemy iż z dniem dzisiejszym na platformie BIP pojawiła się oferta realizacji zadania publicznego:

"Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej"

Oferta realizacji zadania publicznego

Informujemy iż z dniem dzisiejszym na platformie BIP pojawiła się oferta realizacji zadania publicznego:

"Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży w 2019 roku z różnych dyscyplin sportowych"

Gościmy

Odwiedza nas 30 gości oraz 0 użytkowników.

Wyszukiwarka

Ćwiczenia obronne w gminie Żyraków

W dniu 27 września 2018r. na terenie gminy Żyraków przeprowadzone zostało gminne kompleksowe ćwiczenie obronne pod kryptonimem „KŁOS 2018” na temat: „Osiąganie wyższych stanów gotowości obronnej oraz realizacja przedsięwzięć wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania gminy w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny. Ochrona ludności w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa państwa – akcja ratownicza po awarii i pożarze w wyniku ataku grupy dywersyjnej na terenie Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w  Żyrakowie”

W celu nadania właściwego realizmu, przy opracowywaniu koncepcji do ćwiczenia założono, że w związku z niestabilną sytuacją polityczno-militarną, na południowo – wschodnim terytorium kraju wprowadzono stan gotowości obronnej czasu kryzysu. Jednocześnie na obszarze obejmującym gminę Żyraków zaobserwowano nasilenie działań dywersyjnych. W ramach epizodu teoretycznego uruchomiono Stały Dyżur Wójta Gminy, którego głównym zadaniem jest zapewnienie ciągłości kierowania gminą w sytuacjach nadzwyczajnych Ponadto związku z zaistniałą sytuacją Wójt Gminy podjął decyzję o zwołaniu posiedzenia Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, na którym przedstawił zarys sytuacji w województwie i na terenie gminy. W dalszej kolejności przy udziale Wojskowej Komendy Uzupełniń w Mielcu przeprowadzono aplikacyjnie trening Akcji Kurierskiej Administracji Publicznej, w ramach którego ćwiczono sprawne przeprowadzenie procesu doręczania kart powołania i wezwań do wykonania świadczeń na rzecz obrony

W ramach epizodu praktycznego, który zakładał próbę wtargnięcia dwóch podejrzanych osób do budynku Stacji Uzdatniania Wody w Żyrakowie oraz podłożenie niebezpiecznego ładunku w budynku Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej ćwiczyły Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Dębicy, Odziały Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji oraz jednostki OSP z terenu gminy.

Powyższe ćwiczenie miało na celu doskonalenie procedur obowiązujących w sytuacjach zagrożenia oraz sprawdzenie skuteczności współdziałania poszczególnych służb, straży oraz jednostki samorządu terytorialnego w sytuacji zagrożeń.

   

Informator

Urząd Gminy w Żyrakowie: tel. 146807121, fax: 146807124, gmina@zyrakow.plwww.zyrakow.pl

GOPS Żyraków: tel. 146807105, 146807104, gopszyrakow@zyrakow.plwww.gopszyrakow.pl

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żyrakowie: tel. 146822638, gzgk_zyrakow@interia.pl

Zespół Obsługi Finansowo Administracyjnej: tel. 146822636, 146822911, 146822921, zofa@zyrakow.pl

Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie tel. 146812819, ckipzyrakow@gmail.comwww.ckip-zyrakow.org

Gminna Biblioteka Publiczna w Żyrakowie: tel. 146822892, bibliotekazyrakow@gmail.com, www.bibliotekazyrakow.pl

 Gminny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej: tel. 146701217