W skrócie

Informacja o rozpoczęciu działalności żłobka

W odpowiedzi na zapytania zainteresowanych uprzejmie informujemy co następuje:

  • Żłobek w nowo powstałym budynku w Zawierzbiu rozpocznie działalność z dniem 1 luty 2019 r.
  • Rekrutację dzieci do żłobka przeprowadzi w styczniu nowo powołany dyrektor placówki lub osoba której te obowiązki zostaną powierzone.
  • Formularz zgłoszenia dziecka wraz z informacją dotyczącą zasad przyjmowania dziecka zostanie opublikowany w pierwszych dniach stycznia.

 

Gościmy

Odwiedza nas 64 gości oraz 0 użytkowników.

Wyszukiwarka

Uroczysta sesja Rady Gminy w Żyrakowie

30 października 2018 r. w Zespole Szkół w Żyrakowie odbyła się Uroczysta Sesja Rady Gminy w Żyrakowie podsumowująca kadencję 2014 – 2018. Słowa podziękowania za owocną i rzetelną współpracę oraz zaangażowanie w sprawy mieszkańców gminy Żyraków do wszystkich zebranych, a szczególności do Radnych i Sołtysów skierował Wójta Gminy Żyraków Pan Marek Rączka. Wyrazy wdzięczności skierowane zostały również do Skarbnika Gminy – Pani Celiny Byś oraz na ręce Pani Sekretarz – Marty Erazmus dla wszystkich kierowników jednostek organizacyjnych gminy. Podsumowaniem Uroczystości niech będą zacytowane poniżej słowa Przewodniczącej Rady Gminy – Pani Marii Bodzioch: 

„Teraz jest ta chwila, kiedy chcę powiedzieć, „dziękuję” radnym Rady Gminy w Żyrakowie za godne i rzetelne sprawowanie swojej funkcji, pełną zaangażowania, skuteczna pracę, na rzecz poprawy jakości mieszkańców naszej Gminy. W życiu ważne są trzy rzeczy: wybór, szansa i zmiana. Musimy dokonać wyboru, skorzystać z szansy, jeżeli chcemy coś w życiu zmienić. Panie Wójcie – przyjmując 4 lata temu naszą propozycję współpracy – lojalnej, uczciwej, opartej na woli ciężkiej pracy dla dobra wszystkich naszych miejscowości- udowodnił Pan, że sprawa wyboru jest najważniejsza, że trzeba ja stawiać ponad podziałami.

Bardzo dobrze wykorzystuje Pan szanse kierowania zespołem ludzi fachowych, kompetentnych, umiejących budować wspólne dobro, bo już Bolesław Prus w „Lalce” napisał, że „Społeczeństwu służą tylko rozumni i uczciwi”. I zmienia Pan wizerunek naszej Gminy - osiągając sukces - wprowadzając ją do pierwszej dziesiątki Gmin w konkursie Złota Setka Gmin Podkarpacia. Buduje Pan dobrą pomyślność dla Gminy Żyraków na przyszłe lata.

Dziś możemy z radością patrzeć na dokonany jej rozwój. I to jest to miejsce, w którym chce powiedzieć Panu – Wielkie Dziękuję. Osobiście dziękuję Państwu wszystkim i każdemu z osobna za 4-letnią współpracę i życzę wszelkiej pomyślności. Pełnienie funkcji Przewodniczącej Rady Gminy w Żyrakowie było dla mnie wyzwaniem i ogromnym zaszczytem. I tu jest ten czas, gdy wszystkim mówię Szczęść Boże.”

 

Informator

Urząd Gminy w Żyrakowie: tel. 146807121, fax: 146807124, gmina@zyrakow.plwww.zyrakow.pl

GOPS Żyraków: tel. 146807105, 146807104, gopszyrakow@zyrakow.plwww.gopszyrakow.pl

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żyrakowie: tel. 146822638, gzgk_zyrakow@interia.pl

Zespół Obsługi Finansowo Administracyjnej: tel. 146822636, 146822911, 146822921, zofa@zyrakow.pl

Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie tel. 146812819, ckipzyrakow@gmail.comwww.ckip-zyrakow.org

Gminna Biblioteka Publiczna w Żyrakowie: tel. 146822892, bibliotekazyrakow@gmail.com, www.bibliotekazyrakow.pl

 Gminny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej: tel. 146701217