W skrócie

Informacja o rozpoczęciu działalności żłobka

W odpowiedzi na zapytania zainteresowanych uprzejmie informujemy co następuje:

  • Żłobek w nowo powstałym budynku w Zawierzbiu rozpocznie działalność z dniem 1 luty 2019 r.
  • Rekrutację dzieci do żłobka przeprowadzi w styczniu nowo powołany dyrektor placówki lub osoba której te obowiązki zostaną powierzone.
  • Formularz zgłoszenia dziecka wraz z informacją dotyczącą zasad przyjmowania dziecka zostanie opublikowany w pierwszych dniach stycznia.

 

Gościmy

Odwiedza nas 71 gości oraz 0 użytkowników.

Wyszukiwarka

Budowa Studni w Czadzie

Podziękowanie

za włączenie się w akcję zbiórki makulatury

na budowę studni w Czadzie

Składam serdecznie podziękowania wszystkim, którzy w dniach od 01 października 2018r. do 12 października 2018r. zaangażowali  się w akcję zbiórki makulatury na budowę studni  w Czadzie.

 To dzięki Waszej pomocy  udało się zebrać  5860 kg makulatury.

Dziękuję wszystkim zaangażowanym -  pracownikom Urzędu Gminy  w Żyrakowie, pracownikom jednostek organizacyjnych gminy, parafiom, szkołom za udział w tej szczytnej akcji.                                     

Z wyrazami szacunku i wdzięczności

Wójt Gminy Żyraków

Marek Rączka

Informator

Urząd Gminy w Żyrakowie: tel. 146807121, fax: 146807124, gmina@zyrakow.plwww.zyrakow.pl

GOPS Żyraków: tel. 146807105, 146807104, gopszyrakow@zyrakow.plwww.gopszyrakow.pl

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żyrakowie: tel. 146822638, gzgk_zyrakow@interia.pl

Zespół Obsługi Finansowo Administracyjnej: tel. 146822636, 146822911, 146822921, zofa@zyrakow.pl

Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie tel. 146812819, ckipzyrakow@gmail.comwww.ckip-zyrakow.org

Gminna Biblioteka Publiczna w Żyrakowie: tel. 146822892, bibliotekazyrakow@gmail.com, www.bibliotekazyrakow.pl

 Gminny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej: tel. 146701217