W skrócie

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Informujemy iż z dniem dzisiejszym na platformie BIP pojawiła się oferta realizacji zadania publicznego:

"Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej"

Oferta realizacji zadania publicznego

Informujemy iż z dniem dzisiejszym na platformie BIP pojawiła się oferta realizacji zadania publicznego:

"Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży w 2019 roku z różnych dyscyplin sportowych"

Gościmy

Odwiedza nas 21 gości oraz 0 użytkowników.

Wyszukiwarka

I sesja Rady Gminy w Żyrakowie

Pierwsza Sesja Rady Gminy w Żyrakowie odbyła się w dniu 19 listopada 2018 roku. Sesję, do wyboru przewodniczącego, poprowadził najstarszy wiekiem radny pan Jerzy Czerepak. Po wyborze obowiązek ten przejęła Pani Maria Bodzioch, Przewodnicząca Rady Gminy w Żyrakowie.  Rada Gminy wybrała także ze swego grona dwóch wiceprzewodniczących Rady Gminy: Panów Mariusza Dziadowca i Kamila Wolskiego. W obecności zebranych nowo wybrani radni oraz Pan Marek Rączka, Wójt Gminy Żyraków złożyli ślubowania. Rada Gminy w Żyrakowie wybrała stałe Komisje w następującym składzie:

I.Komisja Rewizyjna Rady Gminy w Żyrakowie:

 • 1. Przewodniczący-   Zbigniew Waśko
 • 2. Członek-   Halina Głowacka
 • 3. Członek-   Adam Strojek

II.Komisja Skarg Wniosków i Petycji Rady Gminy w Żyrakowie: 

 • 1. Przewodniczący-   Elżbieta Drąg
 • 2. Członek-   Zbigniew Waśko
 • 3. Członek-   Agnieszka Czapiga

III.Komisja Rolnictwa Zaopatrzenia i Budżetu Rady Gminy w Żyrakowie 

 • 1. Przewodniczący-   Duma Tomasz
 • 2. Członek-   Czerepak Jerzy
 • 3. Członek-   Dziadowiec Mariusz
 • 4. Członek-   Muciek Andrzej
 • 5. Członek-   Orłowski Tadeusz

IV.Komisja Samorządu Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego Rady Gminy                       w Żyrakowie 

 • 1. Przewodniczący-   Orłowski Tadeusz
 • 2. Członek-   Czapiga Agnieszka
 • 3. Członek-   Duma Tomasz
 • 4. Członek-   Dziadowiec Mariusz
 • 5. Członek-   Kulas Tadeusz
 • 6. Członek-   Muciek Andrzej
 • 7. Członek-   Strojek Adam
 • 8. Członek-   Wolski Kamil

V.Komisja Oświaty Kultury i Spraw Socjalnych Rady Gminy w Żyrakowie 

 • 1. Przewodniczący-   Głowacka Halina
 • 2. Członek-   Bodzioch Maria
 • 3. Członek-   Czerepak Jerzy
 • 4. Członek-   Drąg Elżbieta
 • 5. Członek-   Grzyb Magdalena
 • 6. Członek-   Wolski Kamil

   

Informator

Urząd Gminy w Żyrakowie: tel. 146807121, fax: 146807124, gmina@zyrakow.plwww.zyrakow.pl

GOPS Żyraków: tel. 146807105, 146807104, gopszyrakow@zyrakow.plwww.gopszyrakow.pl

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żyrakowie: tel. 146822638, gzgk_zyrakow@interia.pl

Zespół Obsługi Finansowo Administracyjnej: tel. 146822636, 146822911, 146822921, zofa@zyrakow.pl

Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie tel. 146812819, ckipzyrakow@gmail.comwww.ckip-zyrakow.org

Gminna Biblioteka Publiczna w Żyrakowie: tel. 146822892, bibliotekazyrakow@gmail.com, www.bibliotekazyrakow.pl

 Gminny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej: tel. 146701217