W skrócie

Informacja o rozpoczęciu działalności żłobka

W odpowiedzi na zapytania zainteresowanych uprzejmie informujemy co następuje:

  • Żłobek w nowo powstałym budynku w Zawierzbiu rozpocznie działalność z dniem 1 luty 2019 r.
  • Rekrutację dzieci do żłobka przeprowadzi w styczniu nowo powołany dyrektor placówki lub osoba której te obowiązki zostaną powierzone.
  • Formularz zgłoszenia dziecka wraz z informacją dotyczącą zasad przyjmowania dziecka zostanie opublikowany w pierwszych dniach stycznia.

 

Projekt dla KGW

Informacja o projekcie dla Kół Gospodyń Wiejskich

Gościmy

Odwiedza nas 31 gości oraz 0 użytkowników.

Wyszukiwarka

Gmina Żyraków "pnie się w górę"

Gmina Żyraków osiągnęła swój najwyższy wynik punktowy w historii rankingu zrównoważonego rozwoju tworzonego przez grupę badawczą Anagmins z Politechniki Warszawskiej.  Przy ocenie sytuacji w gminie autorzy rankingu brali pod uwagę 15 kryteriów tj: wydatki inwestycyjne, wydatki na transport i łączność w przeliczeniu na mieszkańca, procentowy udział tych wydatków w wydatkach budżetu gminy, procentowy udział dochodów własnych w budżecie, liczbę osób pracujących i bezrobotnych, zarejestrowanych podmiotów gospodarczych, napływ i odpływ ludności, liczbę absolwentów szkół średnich, odsetek mieszkańców objętych siecią wodociągową i kanalizacyjną.

Bardzo dobrze w rankingu wypada nasza Gmina – 281 miejsce w kraju i 14 w województwie Podkarpackim. Gmina Żyraków osiągnęła najwyższy w powiecie dębickim wzrost punktowy rok do roku.

Informator

Urząd Gminy w Żyrakowie: tel. 146807121, fax: 146807124, gmina@zyrakow.plwww.zyrakow.pl

GOPS Żyraków: tel. 146807105, 146807104, gopszyrakow@zyrakow.plwww.gopszyrakow.pl

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żyrakowie: tel. 146822638, gzgk_zyrakow@interia.pl

Zespół Obsługi Finansowo Administracyjnej: tel. 146822636, 146822911, 146822921, zofa@zyrakow.pl

Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie tel. 146812819, ckipzyrakow@gmail.comwww.ckip-zyrakow.org

Gminna Biblioteka Publiczna w Żyrakowie: tel. 146822892, bibliotekazyrakow@gmail.com, www.bibliotekazyrakow.pl

 Gminny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej: tel. 146701217