W skrócie

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Informujemy iż z dniem dzisiejszym na platformie BIP pojawiła się oferta realizacji zadania publicznego:

"Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej"

Oferta realizacji zadania publicznego

Informujemy iż z dniem dzisiejszym na platformie BIP pojawiła się oferta realizacji zadania publicznego:

"Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży w 2019 roku z różnych dyscyplin sportowych"

Gościmy

Odwiedza nas 137 gości oraz 0 użytkowników.

Wyszukiwarka

Gmina Żyraków "pnie się w górę"

Gmina Żyraków osiągnęła swój najwyższy wynik punktowy w historii rankingu zrównoważonego rozwoju tworzonego przez grupę badawczą Anagmins z Politechniki Warszawskiej.  Przy ocenie sytuacji w gminie autorzy rankingu brali pod uwagę 15 kryteriów tj: wydatki inwestycyjne, wydatki na transport i łączność w przeliczeniu na mieszkańca, procentowy udział tych wydatków w wydatkach budżetu gminy, procentowy udział dochodów własnych w budżecie, liczbę osób pracujących i bezrobotnych, zarejestrowanych podmiotów gospodarczych, napływ i odpływ ludności, liczbę absolwentów szkół średnich, odsetek mieszkańców objętych siecią wodociągową i kanalizacyjną.

Bardzo dobrze w rankingu wypada nasza Gmina – 281 miejsce w kraju i 14 w województwie Podkarpackim. Gmina Żyraków osiągnęła najwyższy w powiecie dębickim wzrost punktowy rok do roku.  

Informator

Urząd Gminy w Żyrakowie: tel. 146807121, fax: 146807124, gmina@zyrakow.plwww.zyrakow.pl

GOPS Żyraków: tel. 146807105, 146807104, gopszyrakow@zyrakow.plwww.gopszyrakow.pl

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żyrakowie: tel. 146822638, gzgk_zyrakow@interia.pl

Zespół Obsługi Finansowo Administracyjnej: tel. 146822636, 146822911, 146822921, zofa@zyrakow.pl

Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie tel. 146812819, ckipzyrakow@gmail.comwww.ckip-zyrakow.org

Gminna Biblioteka Publiczna w Żyrakowie: tel. 146822892, bibliotekazyrakow@gmail.com, www.bibliotekazyrakow.pl

 Gminny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej: tel. 146701217