Gościmy

Odwiedza nas 25 gości oraz 0 użytkowników.

Wyszukiwarka


W dniu 29 sierpnia 2015 roku na terenie Gminy Żyraków w miejscowościach: Wola Wielka, Bobrowa, Bobrowa Wola, Korzeniów, Nagoszyn

zostanie przeprowadzona zbiórka doraźna w ramach, której odbierane będą następujące rodzaje odpadów:

 • odpady wielkogabarytowe (sofy, szafy, stoły, fotele, krzesła),
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (komputery, telewizory, sprzęt RTV i AGD),
 • zużyte opony.

Podczas zbiórki nie będą odbierane odpady budowlano - remontowe oraz żużle i popiły

W dniu 29 sierpnia 2015 roku na terenie Gminy Żyraków w miejscowościach: Wola Wielka, Bobrowa, Bobrowa Wola, Korzeniów, Nagoszyn

zostanie przeprowadzona zbiórka doraźna w ramach, której odbierane będą następujące rodzaje odpadów:

 • odpady wielkogabarytowe (sofy, szafy, stoły, fotele, krzesła),
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (komputery, telewizory, sprzęt RTV i AGD),
 • zużyte opony.

Podczas zbiórki nie będą odbierane odpady budowlano - remontowe oraz żużle i popiły

Cel dokumentu:

Przekazanie pracownikom urzędu informacji na temat planowanego wdrożenia metody CAF

Wdrażanie metody CAF w Urzędzie Gminy w Żyrakowie

Czym jest metoda CAF 2013?

Wspólna Metoda Oceny – CAF (ang. Common Assesment Framework) jest narzędziem kompleksowego zarządzania jakością, przeznaczonym dla jednostek administracji publicznej. Metoda CAF skupia się na:

 • przeprowadzeniu samooceny, 
 • identyfikacji obszarów doskonalenia oraz 
 • wprowadzaniu wymaganych usprawnień zarządczych. 

Jest to model całościowego przeglądu funkcjonowania instytucji z uwzględnieniem analizy wyników jej działalności oraz potencjału organizacyjnego, oparty na założeniu, że doskonałe wyniki organizacji osiągane są poprzez przywództwo ukierunkowane na strategię i planowanie, pracowników, partnerstwo, zasoby i procesy.

Zgodnie z tą metodą, organizację poddaje się regularnie procesowi samooceny, w ramach całościowego procesu analizy wyników jej działalności. Metoda CAF dostarcza łatwe w użyciu narzędzie, dzięki któremu europejskie podmioty sektora publicznego mogą sięgnąć po techniki zarządzania jakością w celu poprawy wyników działalności.

Model zawiera dziewięć kryteriów, które odnoszą się do podstawowych obszarów organizacji, podlegających każdorazowo analizie podczas przeprowadzania samooceny:

 • kryteria POTENCJAŁU: Przywództwo, Strategia i planowanie, Pracownicy, Partnerstwo i zasoby, Procesy,
 • kryteria WYNIKÓW: Wyniki działalności w relacjach z obywatelami/klientami, Wyniki działalności w relacjach z pracownikami, Wyniki w zakresie odpowiedzialności społecznej, Wyniki kluczowe.

Co umożliwia metoda CAF?

 • ocenę funkcjonowania instytucji opartą na faktach (dowodach), wykorzystującą zestaw kryteriów powszechnie stosowanych w jednostkach sektora publicznego w Europie,
 • ustalenie, czy faktycznie uzyskano zakładany postęp,
 • uzyskanie spójności podjętych działań i konsensusu w sprawie kroków na drodze usprawniania działalności instytucji,
 • uzyskanie spójności pomiędzy osiąganymi wynikami a działaniami wykonywanymi w organizacji (potencjałem),
 • wzbudzenie zainteresowania pracowników i skłonienie do zaangażowania w proces usprawnień,
 • upowszechnienie doświadczeń w zakresie dobrych praktyk i dzielenie się nimi wewnątrz i na zewnątrz instytucji,
 • włączenie różnych inicjatyw dotyczących poprawy jakości w codzienną działalność instytucji,
 • pomiar osiąganego wraz z upływem czasu postępu w zakresie różnych elementów systemu zarządzania i osiąganych wyników – poprzez okresową samoocenę.

Jak metoda CAF będzie wdrażana?

Wdrożenie metody CAF w Urzędzie będzie przebiegać w oparciu o 10 kroków doskonalenia organizacji, podzielonych na trzy fazy:

FAZA I

Początek drogi z metodą CAF

Krok 1: Organizacja i planowanie procesu samooceny

Krok 2: Upowszechnienie informacji o procesie samooceny

FAZA II

Proces samooceny

Krok 3: Utworzenie grupy samooceny

Krok 4: Organizacja szkoleń

Krok 5: Przeprowadzenie samooceny

Krok 6: Sporządzenie sprawozdania z wyników samooceny

FAZA III

Plan doskonalenia/ustalenie priorytetów

Krok 7: Sporządzenie projektu planu doskonalenia

Krok 8: Upowszechnienie informacji o planie doskonalenia

Krok 9: Realizacja planu doskonalenia

Krok 10: Planowanie następnej samooceny CAF

 

Harmonogram wdrażania metody CAF w naszym urzędzie przedstawia się następująco:

Szkolenie dla zespołu samooceny: 19 sierpnia 2015

Warsztaty samooceny i planowania działań doskonalących: 16, 17 września 2015

 

Gdzie mogę uzyskać więcej informacji na temat projektu wdrożenia metody CAF?

Sekretarz Gminy ; Koordynator ds. CAF: Krystyna Kania

 

Już po raz piąty w Straszęcinie zorganizowana została 10 –dniowa półkolonia dla dzieci w wieku 7-11 lat. Było to możliwe dzięki wsparciu finansowemu Gminy Żyraków. W tym roku z tej formy wypoczynku skorzystało 29 dzieci ze Straszęcina i Żyrakowa. Zajęcia prowadziły  Barbara Różańska – nauczyciel ZSP w Żyrakowie i  Maria Świstak- nauczyciel ZSP w Straszęcinie. Kierownikiem półkolonii w ramach wolontariatu była  Alicja Błońska. Mimo upałów systematycznie realizowano zaplanowany program, w tym roku pod hasłem: „Wakacje bez nudy”. Dzieci były na wycieczce w Krośnie gdzie w Centrum Dziedzictwa Szkła  zobaczyły jak powstaje szkło. Wzięły udział w warsztatach malowania na szkle i same wykonywały obrazy. Na koniec każde dziecko wybijało swój szklany medal. W Muzeum Przyrodniczym w Dukli obejrzały eksponaty zwierząt leśnych z którymi nie spotykają się na co dzień. Wysłuchały też ciekawostek o życiu mieszkańców lasu. W Bolestraszyce dzieci znalazły się w świecie  niesamowitych roślin i ciekawych zwierząt, a  wśród zimnych fontann zwiedzały Arboretum i Zakład Fizjografii.

 

W dniu 9 sierpnia 2015r. odbyły się wybory uzupełniające do Rady Gminy w Żyrakowie. O mandat radnego w okręgu wyborczym Nr 4 w Korzeniowie ubiegali się dwaj kandydaci: Robert Grzegorz Różak zgłoszony przez KWW ROBERTA RÓŻAKA oraz Andrzej Henryk Leja zgłoszony przez KWW WSPÓLNOTA ZIEMI DĘBICKIEJ 2015.  Na 583 osoby uprawnione  do głosowania,  oddano 153 ważne głosy. Frekwencja wyniosła 26,58%. Na poszczególne listy kandydatów  i kandydata z tych list oddano następującą liczbę głosów ważnych :

 1. Różak Robert Grzegorz – 62 głosy, co stanowi  40,52 %.
 2. Leja Andrzej Henryk  -  91 głosów, co stanowi  59,48 %. 

Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymał i został wybrany radnym Leja Andrzej Henryk. Zwycięzcy gratulujemy i życzymy  sukcesów w realizacji zamierzonych celów i zadań na rzecz lokalnej społeczności.

Wójt Gminy Żyraków

Zarząd Lokalnej Grupy Działania PROWENT

serdecznie zapraszają mieszkańców Gminy Żyraków

na otwarte spotkanie informacyjne dotyczące  

kierunków opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD PROWENT na lata 2014-2020, 

które  odbędzie się dnia  19 sierpnia 2015 r. o godz. 16.00 

w Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej

Spotkanie konsultacyjne realizowane jest w ramach Planu włączenia społecznego Działanie 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach Inicjatywy Leader poddziałanie 19.1 Wsparcie Przygotowawcze.

Zapraszamy przedstawicieli wszystkich sektorów (społeczny, gospodarczy, publiczny): członków, delegatów LGD PROWENT, mieszkańców gminy, sołtysów, radnych,  lokalnych liderów, przedstawicieli ośrodków kultury, KGW, OSP, stowarzyszeń, rolników, lokalnych przedsiębiorców zainteresowanych rozwojem gminy i obszaru PROWENT. Chcemy poznać Państwa potrzeby, opinie i oczekiwania oraz główne problemy obszaru, które wymagają wsparcia aby uwzględnić je w tworzonej LSR na lata 2014-2020. Opinie i uwagi uzyskane od Państwa podczas spotkań konsultacyjnych pozwolą zidentyfikować najważniejsze problemy i potrzeby oraz przygotować nową lokalną strategię rozwoju LGD na lata 2014-2020.

 

Stowarzyszenie Razem Zdziałamy Więcej ze Straszęcina oraz Muzeum Historii Polski z Warszawy zapraszają mieszkańców gminy Żyraków do udziału w projekcie „Okruchy wspomnień dawnych lat zamknięte w prywatnej fotografii”. Poszukujemy starych fotografii, dokumentów urzędowych, zapisanych wspomnień, innych pamiątek przedstawiających historię mieszkańców gminy Żyraków z uwzględnieniem wydarzeń historycznych do zakończenia II wojny światowej. Dzięki zgromadzonym materiałom powstanie wystawa w Dworku w Straszęcinie dokumentująca życie mieszkańców, kulturę i tradycję regionu. Jednocześnie wystawa przypomni o ludziach, którzy działali dawniej a często ich życie zamknięte jest tylko we wspomnieniach bliskich. „Ponieważ pierwsze informacje podawaliśmy już w kwietniu na spotkaniach stowarzyszeń, dotarły już do nas najstarsze perełki fotograficzne z początku XX wieku” – mówi Krystyna Kania, prezes Stowarzyszenia RZW. Stare zdjęcia poddane zostaną retuszowi i najpiękniejsze i najstarsze zagoszczą na wystawie, którą będzie można zobaczyć w Dworku w Straszęcinie jesienią. Stowarzyszenie chce również wydać e-booka. 

Gminny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Żyrakowie informuje, że z uwagi na przypadający w sobotę 15 sierpnia dzień świąteczny, dniem wolnym od pracy dla pracowników Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Żyrakowie będzie dzień
14 sierpnia 2015 r.

Szkółka Piłkarska Straszęcin realizując inicjatywę „Zdrowa alternatywa dla komputera – to zabawa na świeżym powietrzu” w ramach projektu „Akademia Aktywnych Obywateli – Podkarpackie Inicjatywy Lokalne” zaprasza dzieci i młodzież w wieku od ..... do 16 lat lat z terenu Gminy Żyraków i Gminy Czarna na bezpłatne zajęcia sportowe realizowane w okresie od 01.09.2015r do 30.11.2015r w Zespole Szkół Publicznych w Straszęcinie. Zapisy trwają do 31.08.2015 r. - osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny - tel. 602 529 087 

Informuje się mieszkańców ze dniach 6 i 7 sierpnia 2015 r. Urząd Gminy w Żyrakowie czynny będzie do godz. 14.00, zgodnie z Zarządzeniem nr 69/2015 Wójta Gminy Żyraków z dnia 5 sierpnia 2015 r.

Informator

Urząd Gminy w Żyrakowie: tel. 146807121, fax: 146807124, gmina@zyrakow.plwww.zyrakow.pl

GOPS Żyraków: tel. 146807105, 146807104, gopszyrakow@zyrakow.plwww.gopszyrakow.pl

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żyrakowie: tel. 146822638, gzgk_zyrakow@interia.pl

Zespół Obsługi Finansowo Administracyjnej: tel. 146822636, 146822911, 146822921, zofa@zyrakow.pl

Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie tel. 146812819, ckipzyrakow@gmail.comwww.ckip-zyrakow.org

Gminna Biblioteka Publiczna w Żyrakowie: tel. 146822892, bibliotekazyrakow@gmail.com, www.bibliotekazyrakow.pl

 Gminny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej: tel. 146701217