W skrócie

Punkt poboru próbek krwi

W ośrodku zdrowia w Żyrakowie funkcjonuje punkt poboru próbek (krwi i moczu). Z możliwości oddania swoich próbek do badań mogą skorzystać pacjenci ośrodka zdrowia w Żyrakowie. Materiał do badań można oddać w każdy wtorek i czwartek w godzinach od 7.00 do 9.00. Badania dla pacjentów spoza ośrodka a także wszystkie badania nie będące w gestii lekarza POZ są odpłatne.

Godziny otwarcia

Informujemy, że z dniem 1 marca 2019 r. zostały zmienione godziny pracy Urzędu Gminy w Żyrakowie. Urząd Gminy pracuje w następujących godzinach:

poniedziałek – od 08:00 do 16:00
wtorek - piątek – od 07:00 do 15:00

Gościmy

Odwiedza nas 64 gości oraz 0 użytkowników.

Wyszukiwarka

Pogoda dla gminy Żyraków

Pomoc prawna

 

DLA KOGO POMOC PRAWNA?

Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:

 • osoby, które nie ukończyły 26. roku życia,
 • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
 • osoby, które ukończyły 65. lat,
 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
 • kombatanci,
 • weterani,
 • kobiety w ciąży,
 • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

ZAKRES PORADNICTWA PRAWNEGO

Jakiej pomocy prawnej mogą Państwo oczekiwać a jakiej nie? Pomoc prawna będzie polegała na:

 • poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach,
 • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
 • pomocy w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo - administracyjnym,
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo - administracyjnym.

Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:

 • prawa pracy,
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawa cywilnego,
 • prawa karnego,
 • prawa administracyjnego,
 • prawa ubezpieczeń społecznych,
 • prawa rodzinnego,
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania 

 

 

 

PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W GMINIE ŻYRAKÓW

Gmina Żyraków

Dworek w Żyrakowie

39-204 Żyraków

czynny: poniedziałek – piątek, godz. 8:00-12:00

Obsługiwany przez:

- Bartosz Góra - radca prawny 

 

- Piotr Wysowski - adwokat

Stowarzyszenie Rodziców i

Przyjaciół Osób niepełnosprawnych

„Radość’ w Dębicy

ul. Św. Jadwigi 1,

39-200 Dębica

 

Starostwo Powiatowe w Dębicy

Budynek Starostwa w Dębicy, IV piętro, lokal biurowy nr 409

ul. Parkowa 28, tel. 14 680 31 46

czynny: poniedziałek – piątek, godz. 8:00-12:00 

Punkt obsługiwany przez radców prawnych:

- Pachel Katarzyna – radca prawny (poniedziałek)

- Parys Marcin – radca prawny (wtorek)

- Jaskulska Barbara – radca prawny (środa)

- Rodzoń Michał – radca prawny (czwartek)

 

- Kocoł Tomasz – radca prawny (piątek) 

 

Punkt obsługiwany przez Radców Prawnych:

Gmina Brzostek

Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku , ul. 20-tego Czerwca 4,

lokal biurowy na parterze (wejście od parku), tel. 14 683 03 15

czynny: poniedziałek – piątek, godz. 8:00-12:00

Punkt obsługiwany przez adwokatów: 

- Kaniecka-Burdziel Anna – adwokat

- Kłósek Michał – adwokat

- Krajewska Aneta – adwokat

- Kujda Szymon – adwokat

- Matłok Bogdan – adwokat

- Ruda Krzysztof – adwokat

 - Zborowska Natalia – adwokat

 

 

 

 

 

dozynki


     

     

 Informator

Urząd Gminy w Żyrakowie: tel. 146807121, fax: 146807124, gmina@zyrakow.plwww.zyrakow.pl

GOPS Żyraków: tel. 146807105, 146807104, gopszyrakow@zyrakow.plwww.gopszyrakow.pl

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żyrakowie: tel. 146822638, gzgk_zyrakow@interia.pl

Zespół Obsługi Finansowo Administracyjnej: tel. 146822636, 146822911, 146822921, zofa@zyrakow.pl

Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie tel. 146812819, ckipzyrakow@gmail.comwww.ckip-zyrakow.org

Gminna Biblioteka Publiczna w Żyrakowie: tel. 146822892, bibliotekazyrakow@gmail.com, www.bibliotekazyrakow.pl

Gminny Żłobek w Żyrakowie: tel. 146876317, zlobek@zyrakow.pl, www.zlobekzyrakow.pl

 Gminny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej: tel. 146701217