W skrócie

Informacja o rozpoczęciu działalności żłobka

W odpowiedzi na zapytania zainteresowanych uprzejmie informujemy co następuje:

 • Żłobek w nowo powstałym budynku w Zawierzbiu rozpocznie działalność z dniem 1 luty 2019 r.
 • Rekrutację dzieci do żłobka przeprowadzi w styczniu nowo powołany dyrektor placówki lub osoba której te obowiązki zostaną powierzone.
 • Formularz zgłoszenia dziecka wraz z informacją dotyczącą zasad przyjmowania dziecka zostanie opublikowany w pierwszych dniach stycznia.

 

Gościmy

Odwiedza nas 57 gości oraz 0 użytkowników.

Wyszukiwarka

Stawki za wywóz odpadów za rok 2019. (2)

Wójt Gminy Żyraków informuje,

że stawki opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w I półroczu 2019 roku na terenie Gminy Żyraków nie ulegną zmianie i będą wynosiły:

 

W przypadku zbiórki selektywnej (segregacji) opłata miesięczna jest niższa i wynosi za:

 • gospodarstwo 1 osobowe – 8 zł,
 • gospodarstwo 2 osobowe – 14 zł,
 • gospodarstwo 3 osobowe – 17 zł,
 • gospodarstwo 4 osobowe – 19 zł,
 • gospodarstwo 5 osób i powyżej – 23 zł

Natomiast opłata miesięczna za odpady zbierane w sposób nieselektywny (niesegregowany)  następująca wynosi:

 • gospodarstwo 1 osobowe – 15 zł,
 • gospodarstwo 2 osobowe – 27 zł,
 • gospodarstwo 3 osobowe – 32 zł,
 • gospodarstwo 4 osobowe – 36 zł,
 • gospodarstwo 5 osób i powyżej – 39 zł

 Wysokość stawek opłat w II półroczu 2019 będzie uzależniona od wyniku przetargu przeprowadzonego na zadanie pod nazwą: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Żyraków.

Informator

Urząd Gminy w Żyrakowie: tel. 146807121, fax: 146807124, gmina@zyrakow.plwww.zyrakow.pl

GOPS Żyraków: tel. 146807105, 146807104, gopszyrakow@zyrakow.plwww.gopszyrakow.pl

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żyrakowie: tel. 146822638, gzgk_zyrakow@interia.pl

Zespół Obsługi Finansowo Administracyjnej: tel. 146822636, 146822911, 146822921, zofa@zyrakow.pl

Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie tel. 146812819, ckipzyrakow@gmail.comwww.ckip-zyrakow.org

Gminna Biblioteka Publiczna w Żyrakowie: tel. 146822892, bibliotekazyrakow@gmail.com, www.bibliotekazyrakow.pl

 Gminny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej: tel. 146701217